Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Yantodharaka Hanuman stotram

Yantodharaka Hanuman stotram

Mantra

Namami dhootham, ramasya sukhadam, suradrumam,
Peena vrutha maha bahum, sarva shatru nivaranam., 1

Nanarathna samayuktha kundaladhi virajitham,
Sarvada abheeshta datharam, satham vai drudamahave., 2

Vaasinam chakra theerthasya, dakshniastha girou sada,
Thungaboditha rangasya, vathena parishobithe., 3

Nana desa gathai sadhbhi, sevyamanam nrupothamai,
Dhoopa dheepadhi naivedhyai, pancha khadyaischa shakthitha., 4

Bhajami hanumantham hema kanthi sama prabham,
Vyasa theertha yatheendrena poojitham cha vidhanatha., 5

Trivaram ya paden nithyam, bhkthya dwijothama,
Vanchitham labhathe abeeshtam, shanmasabhyanthare kalu., 6

Puthrarthi labhathe puthram, yasorthi labhathe yasa,
Vidhyarthi labhathe vidhyam, dhanarthi labhathe dhanam., 7

Sarvadha maasthu sandeho, hari sakshi jagatpati,
Ya karoth yathra sandeham, sa yathi narakam dhruvam., 8

error: Content is protected !!