Breaking News
Home / Mantras / Viswanatha Suprabatham

Viswanatha Suprabatham

Sri Neelakanda girijesa suresa shambo,
Sri Parvatheesa karunamaya deena bandho,
Kailasa nadha bhuvanesa Jagan nivasa,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 1

Sri Parvathii hrudaya nadha, krupambhu rase,
Bhoothesa deva, shiva shankara Chandra moule,
Lokesa sarva madhanadhaka vama deva,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 2

Sri Shankara pramadha nayaka deva deva,
Gangadhara pasu pathe sura mamunesa,
Sri Kanda shambho hara papa hare,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 3

Sri Vyomkesa shithi kanda vrushakape sri,
Viswathmaka tribhuvaneswara shakthi nadha,
Mruthyunjaya guna nidhe, Gana nadha shambho,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 4

Sathya swaroopa sakalamaya nasana sri,
Kailsa shaila vinivasa, pinakapane,
Sarva mayanthaka, sukha pradha, viswa roopa,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 5

Kasi pathe pasupthe Trijagan nivasa,
Sri phala lochana, phaneeswara, soola pane,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 6

Sri sarva sarva durithapaha sathya moorthe,
Sarvagna sarva hrudaya sthitha punya moorthe,
Sarvartha sidhi pradha, bhaktha janaika bhandho,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 7

Omkara roopa phani raja vibhooshana sri,
Karthyayani Priya manohara, chandra chooda,
Bhaktharthi bhanjana Girresa janesa shambho,
Sri Viswanadha thava Bhasura Suprabatham., 8

error: Content is protected !!