Breaking News
Home / Ashtakams / Vishwanath Ashtakam

Vishwanath Ashtakam

Vishwanath Ashtakam

Vishwanath stotram is most effective stotram for pleasing the goddess Vishwanath.By chanting  this stotram daily in home will get Vishwanath anugraha.It bring prosperity and healthy life.it removes negitive energy in home.

Ashtakam

Gangaa Taranga Ramaneeya Jataa Kalaapau
Gauree Nirantara Vibhushita Vaama Bhaagam
Naaraayana Priyamanamga Madaapahaaram
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 1 ||

Vaachaama Gochara Maneka Guna Svaroopau
Vaageesa Vishnu Sura Sevita Paada Peetham
Vaamena Vigraha Varena Kalatra Vantam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 2 ||

Bhootaadipam Bhujaga Bhooshana Bhooshitaangam
Vyaaghraam Jinaam Baradharam, Jatilam, Trinetram
Paasaamkushaa Bhaya Varaprada Soolapaanim
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 3 ||

Seetaamsu Sobhita Kireeta Viraajamaanau
Baalekshanaalala Visoshita Panchabaanam
Naagaadhipaa Rachita Baasura Karna Pooram
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 4 ||

Panchaananam Durita Matta Mataangajaanaam
Naagaamtakam Dhanuja Pungava Pannaagaanaam
Daavaanalam Marana Shoka Jaraataveenaam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 5 ||

Tejomayam Saguna Nirguna Madviteeyam
Aananda Kanda Mapiraajita Maprameyam
Naagaatmakam Sakala Nishkalamaatma Roopau
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 6 ||

Aashaam Vihaaya Parihrutya Parasya Nindaam
Upe Rathim Cha Sunivaarya Mana Ssamaadhau
Aadhaaya Hrut-Kamala Madhya Gatam Praveshau
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 7 ||

Raagaadhi Dosha Rahitam Svajana Anuraagam
Vairaagya Shaanti Nilayam Girijaa Sahaayam
Maadhurya Dhairya Shubhagam Garalaabhiraamam
Vaaraanasee Purapatim Bhaja Visvanaadham || 8 ||

Vaaraanasee Pura Pate Sthavanam Shivasya
Vyaasukta Ashtakam Idam Pathita Manushya
Vidyaam Kriyam Vipula Saukhyam Ananta Keertim
Sampraapya Deva Nilaye Labhate Cha Moksham ||

Vishvanaadh Aashtakam Idam Yah Patheh Siva Sannidhau
Sivalokamavaapnoti Shivena Saha Modate ||

error: Content is protected !!