Breaking News
Home / Mantras / Venkateswara Swamy Prapatti

Venkateswara Swamy Prapatti

Earshaanan Jagatosya Venkatapatevishnom Param Preyasi
Tavdakshasthala Nityavaasarasikaan Tatyaanti Sanvardhineem
Padmaalakshatapaani Pallatayugaan Padmaasanastaan Triyam
Vaatsalyaadi Gunojjwalaan Bhagavateen Vande Jaganmaataram || 1 ||

Sreemana Krupaajalanidhe Shritasarvaloka
Sarvagna Shattaka Natvatsala Sarvasheshin
Swaamin Shusheela Shulabhaashrita Paarijaata
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 2 ||

Aanoopuraapirta Sujaata Sughandhi Pushpa
Saurabhya Saurabhakarou Samasanniveshou
Saumyou Sadaanu Bhavaneipi Navaanubhaavyo
Shree Venkatesha Saranau Saranam Prapadhye || 3 ||

Sadgovikaasi Samudittvara Saandraraaga
Saurabhya Nirbhara Sarorooha Saamyavaartaam
Samyakshu Saahasapadeshu Vilekhayantou
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 4 ||

Rekhaamaya Dwaja Sudhaakala Shaatapatra
Vjaraakrushaamburuha Kalpakashtachakrei
Bhavyeiralankrutatalou Para Tatva Chinhei
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 5 ||

Tamrodaradguti Paraajita Padmaraagou
Baaharyamarhobhirabhi Bhoota Mahendraneelou
Udhyanna Khanshubhirudasta Shashagda Bhaasou
Shree Venkatesha Sharanau Saranam Prapadhye || 6 ||

Sapremabheeti Kamalaakara Pallavaabyaam
Sanvaahaneipi Sapadi Kalmamaadadaanau
Kaantaavavaangmna Sagochara Saukumaaryo
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 7 ||

Lakshmeemaheeta Danuroopa Nijaanubhaava
Neelaadi DivyaMahishee Kara Pallavaanaam
Aarunyasankramanata Kila Saandraraagou
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 8 ||

Nityaanamadhvidhi Shivadikireetakoti
Pratyupradeepta Navaratna Maham Prarohem
Neeraajanaavidhi Mudharamupaadadaanou
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye || 9 ||

Vishnom Pade Parama Ityudhitaprashansau
Yau madhva Utsa Iti Bhogyatayaampyupaatou
Bhooyastatheti Tava Paanithaktapradhisto Venkatesa! ||1

0 ||

Paarthaaya Tatsavdasha Saarathinaa Twayeiva
You Darshito Swacharanou Sharana Vrajeti
Bhooyokpi Mahamya Tou Karadarshitou Te
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye Venkatesa! || 11 ||

Manamoorgna Kaaliyaphane Vikataataveeshu
Shree Venkatadri Shikare Shirasi Shrutinaama
Chittayekpyananyamanasaan Samamaahitou te
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye Venkatesa! || 12 ||

Amalanhrushya Davaneethala Keerna Pushpou
Shree Venkatadri Shikaraabharanaayamaanou
Aanandhitaakhila Manonyanou Taveyto
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye Venkatesa! || 13 |

Prayaap Prapannajanataa Prathamaavaghaahyou
Maatrup Stanaaviva Shishouramrutaayamaanou
Praaptou Paraspuratulaamatulaantarou te
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye Venkatesa! || 14 ||

Satvottareyssatata Senya Padaambhujena
Sansaarataara Kadayaardradraganjalena
Soumyopayantrumuninaa Mama Darshitou Te
Shree Venkatesha Saranau Sharanam Prapadhye Venkatesa! || 15 ||

Shreesha Shriyaa Ghatikyaa Twadupaayabhaave
Praapye Twayi Swayamupetayaa Sphurantya
Nityaashritaaya Nirvadyagunaaya Tubhyan
Syaan Kikkaro Vrushagirisha Na Jaatu Mahyam Srinivasa! || 16 ||

error: Content is protected !!