Breaking News
Home / Mantras / Vaidyanatha Namaskaram

Vaidyanatha Namaskaram

Achikithsa chikithsaya cha,
Aadhyantha rahithaya cha,
Sarva lokaika vandhyaya,
Vaidyanathaya they nama., 1

Aprameyayaya mahathe,
Suprasanna mukhaya cha,
Abheeshta dhayine nithyam,
Vaidyanathaya they nama., 2

Mruthyunjayaya sarvaya,
Mrudani vama bhagine,
Veda vedyaya rudraya,
Vaidyanathaya they nama., 3

Sri Rama bhadra vandyaya,
Jagatham hithakarine,
Somardha dharine thubhyam,
Vaidyanathaya they nama., 4

Neelakandaya soumithri,
Poojithaya Mrudaya cha,
Chandra vahnyarka nethraya,
Vaidyanathaya they nama., 5

Shikhi vahana vandhyaya,
Srushti sthiyanantha karine,
Mani manthraoushadesaya,
Vaidyanathaya they nama., 6
.
Kruthra rajabhi vandhyaya,
Divya gangadharaya cha,
Jaganmayaya sarvaya,
Vaidyanathaya they nama., 7

Kuja Veda vidheendryayai,
Poojithaya chidathmane,
Aadhithya Chandra vandhyaya,
Vaidyanathaya they nama., 8

Veda Vedhya krupa dhara,
Jagan moorthe, shubha pradha,
Anadhi vaidhya sarvagna,
Vaidhyanatha namosthu they., 9

Gangadhara mahadeva,
Chandra Vahnyarka lochana,
Pinakapane Viswesa,
Vaidhyanatha namosthu they., 1

0

Vrushavahana Devesa,
Achikithsa chikithsaka,
Karunakara Gowreeesa,
Vaidhyanatha namosthu they., 11

Vidhi Vishnu mukhaidevai,
Archyamana Padambhuja,
Aprameya haresana,
Vaidhyanatha namosthu they., 12

Rama, Lakshmana, Suryendu,
Jatayu sruthi poojitha,
Madanandhaka Sarvesa,
Vaidhyanatha namosthu they., 13

Prapancha bhishageesana,
Neelakanda maheswara,
Viswanatha Mahadeva,
Vaidhyanatha namosthu they., 14

Umapathe lokanatha,
Mani manthraoushadeswara,
Deenabandho, daya sindho,
Vaidhyanatha namosthu they., 15

Trigunatheetha chidroopa,
Thaapa thraya vimochana,
Viroopaksha, jagannatha,
Vaidhyanatha namosthu they., 16

Bhootha pretha pisachathe,
Uchadana vichakshana,
Kushtathi sarva rogaanaam,
Samharthre, they namo nama., 17

Jadyantha kubjather,
Divya roopa pradhaine,
Aneka mukha jandhoonam,
Divya vak dayine nama., 18

error: Content is protected !!