Breaking News
Home / Arati / Tulasi mata Aarti – Jai Tulasi Mata

Tulasi mata Aarti – Jai Tulasi Mata

Jai Jai Tulasi Mata, Sabki Sukhadata Var Mata।

Sab Yogo Ke Upar, Sab Rogo Ke Upar,
Ruj Se Raksha Karke Bhav Trata।
Jai Jai Tulasi Mata।

Bahu Putri Hai Shyama, Sur Valli Hai Gramya,
Vishnu Priya Jo Tumko Seve, So Nar Tar Jata।
Jai Jai Tulasi Mata।

Hari Ke Shish Virajat Tribhuvan Se Ho Vandit,
Patit Jano Ki Tarini, Tum Ho Vikhyata।
Jai Jai Tulasi Mata।

Lekar Janma Bijan Me Aai Divya Bhavan Me,
Manav Lok Tumhi Se Sukh Sampatti Pata।
Jai Jai Tulasi Mata।

Hari Ko Tum Ati Pyari Shyam Varna Sukumari,
Prem Ajab Hai Shree Hari Ka Tum Se Nata।
Jai Jai Tulasi Mata।

error: Content is protected !!