Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Sri Soubhaagyalakshmi devi Dhyanam

Sri Soubhaagyalakshmi devi Dhyanam

Image result for maha laxmi images

stotram is most effective stotram for pleasing the goddess lakshmi.By chanting this stotram daily in home will get lakshmi anugraha.It bring prosperity and wealthy life.

Om bhooyaadbhooyodvi padmaabhaya varadaakaraa tapta kaarya swaraabha

Shubhrabhrabhebhayugma dwaya kara dhruta kumbhadbhiraasichyamaanaa

Ratneghaabaddhamoulirvimalatara dukoolaartavaalepanaadhya

Padmakshee padmanabho rasikrutavasatih padmagaa sreeshsriyainaha

error: Content is protected !!