Breaking News
Home / sahasranamas / Lalitha / Sri Lalita Sahasranama Stotra

Sri Lalita Sahasranama Stotra

Sri Lalita Sahasranama Stotra 

This stostram is most effective way to pleasing goddess of  lalitha devi.She is supreme of all goddess. It came directly from Lord Shiva,who passed it to Nandi.From Nandi,it went to Lord Hayagriva and then to Sage Agasthiyar. Lalitha Sahasranama is taken from Brahmanada Purana.It divided into three parts.The first one is called ‘Poorva Bhaga’ the middle portion which is called ‘Stotra’ which consists of 1000 Namas (names) and the last portion is called ‘Uttara Bhaga’.

Benfits:

By chanting this stotram in home regularly there will never be any shortage of the basic necessities of life and read this daily for 6 months,Goddess lakshmi will stay permanently in your house.

It bring joy,healthy,wealthy and peaceful life.

Stotram:

Nyasah

Asya Sri Lalita Sahasranamastotra Mahaa Mantrasya
Vashinyaadi Vagdevata Rushayaha
Anushthup Chandaha
Srilalita Mahatripura Sundaree Devataa

Aim Beejam Sauhu Shaktihi Kleem Keelakam

Sree Lalitaamahaatripuran Sundaree

 Prasaada Sidhyartham Jape Viniyogaha

Dhyanam

Sinduraarunavigrahaam Trinayanaam Maanikyamouli

Sphurataaranaayakashekharaam Smitamukheem

Aapeenavakshoruhaam Paanibhyaam Alipuraratnachashakaam

Raktotpalam Bhibhrateem Soumyaam Ratnaghatasta

Raktachakraam Dhyayet Paraambikaam

Arunaam Karunatarangitaaksheem Dhritapaashaamkusha

Pushpa-Baana-Chaapam Animaadibhiraavrtaam Mayukhai

 Ahamityeva Vibhaavaye Bhavaaneem

Dhyaayetpadmaasanasthaam Vikasitavadanaam

Padmapatraayataaksheem Hemaabhaam Peetavastram

Karakalitalasat  Hemapadmaam Varaangeem

Sarvaalankaarayuktaam Satatam Abhayadaam

Bhaktanamraam Bhavaaneem Shreevidyaam

Shantamurtim Sakalasuranutaam  Sarvasampatpradaatreem

Lalitha Sahasranamam Stotram Lyrics 

Srimatha Sri Maharagni Sri Mathsimhasaneshwari
Chidagnikunda Sambootha Devakarya Samudyata1

Udyad Bhaanu Sahasrabha Chaturbaahusamanvita
Raagaswaroopa Paashaadya Krodhaakaaramkushojwalaa2

Mano Rupekshukodanda Panchatanmaatra Saayaka

Nijaaruna Prabhaapura Majhhad Bramhanda Mandala3

Sloka 4 To 21 Amma Rupa Varnana

Champakaashoka Punnaaga Soungandhikalasatkacha

Kuruvindamani Sreni Kanatkoteera Mandita4

Ashtameechandra Vibhraajadalikasthala Shobhitaa

Mukhachandra Kalankaabha Mruganaabhi Visheshika5

Vadanasmara Maangalya Grhatorana Chillika

Vaktralakshmi Pareevaaha Chalan Meenaabha Lochana6

Navachampaka Pushpaabha Naasadanda Viraajitaa

Taaraakaanti tiraskaari naasaabharana bhushitaa7

Kadambamanjaree-klupta-karnapura-manoharaa

Taatanka Yugali Bhuta Tapanodupa Mandala8

Padmaraagashilaadarsha Paribhaavikapolabhuhu

Navavidruma Bimbashree Nyakkari Radanachada9

Shuddhavidyaankuraa Kaara Dwijapankti Dwayojwala

Karpuraveetikaa modasamaakarshadigantara10

 Nijasallaapa maadhuryaa vinirbharseeta kachyapee

Mandasmita prabhaapura majjat kaamesha maanasa11

Anaakalita Saadrusya Chubukashree Viraajitaa

Kaameshabaddha Maangalya Sutrashobhita Kandharaa12

Kanakaangada Keyura Kamaneeya Bhujaanvita

Ratnagraiveya chinataakalola mukta phalaanvitaa13

Kaameshwara premaratna mani pratipana stanee

Naabhyaalavaala –romaali-lataa-phala-kuchadvayee14

Lakshya-roma-lataadhaarataa  sammuneyamadhyamaa

Stanabhaara dalanmadhya pattabandha valitrayaa15

Arunaaruna Kousumbha Vastrabhaasvat Katitati

Ratnakinkinii- kaaramyaa –rashanaa-daama-bhushitaa16

Kaameshagnyaata –soubhaagyaa-maardavorud-vayaanvitaa

Maanikya-mukutaakaara-jaanudwaya-viraajitaa17

Indragopa parikshipta –smaratuunaabha-janghikaa

Guudagulpha kuurmaprushtha jayishnu prapadaanvitaa18

Nakha deedhiti sanchanna namajjana tamogunaa

Padadwaya Prabhaajaala Paraakruta Saroruha19

Shinjaani Manimanjeera Mandita Shree Padaambuja

Maraaali Mandagamana Mahalaavanya Sevadhihi20

Sarvaaruna Anavadyangi Sarvaabharanabhushita

Shiva Kaameshwaraankastha Shiva Swadheena Vallabha21

Sumerumadhya Srungastha Sreeman Nagaranaayika

Chintaamani Gruhaantastha Panchabramhasana Sthita22

Mahapadmaatavi Samstha Kadamba Vanavaasini

Sudhaasaagara Madhyastha Kaamaakshee Kaamadaayini23

Devarshi Gana Sanghaata Stuyamaanaatma Vaibhava

Bhandhaasura Vadhodyukta  Shaktisena Samanvita24

Sampatkari Samaarudha  Sindhura Vraja Sevita

Ashwaarudhadishtitaaswa Koti Koti Bhiravruta25

Chakraraaja Ratharudha Sarvaayudha Parishkruta

Geyachakra Rathaarudha Mantrini Parisevitaa26

Kirichakra Ratharudha Dandanaatha Puraskruta

Jwaalamaalini Kaakshipta Vahnipraakara Madhyagaa27

Bhandasainya vadhodyukta Shakti vikrama harshitaa

Nityaa Parakramaatopa Nireekshana Samutsuka28

Bhandaputra Vadhodyukta Baala Vikrama Nandita

Mantrinyamba Virachita Vishukra Vadha Toshitaa29

Vishanga Praana Harana Vaaraahi Veerya Nandita

Kaameshwara Mukhaaloka Kalpita Shreeganehwara30

Maha Ganesha Nirbhinna Vighnayantra Praharshita

Bhandaasurendra Nirmukta Shastra Pratyastra  Varshini31

Karaanguli Nakhotpanna Naarayana Dashaakrutihi

Mahaapaashupataastraagni nirdaghdha  surasainikaa32

Kaameshvaraastra Nirdagdha Sabhandaasura Suunyaka

Bramhopendra Mahendraadi Deva Samstuta Vaibhava33

Srimadvaagbhava Kutaika  Swarupa Mukha Pankajaa34

Kanthaadah Kati Paryanta Madhyakuta Swarupini

Shaktikutaika Taapanna Katyadhobhaaga Dhaarini35

Mulamantraatmikaa Mulakutatrayakalebara

Kulaamrtaika rasikaa kulasanketa paaalinee36

Kulaangana Kulaantastha Koulini Kula Yogini

Akulaa Samayaantastha  Samayaachaara Tatparaa37

Mulaadhaaraika Nilaya Brahmagrandhivibhedini

Manipuraantarudita Vishnugrandhi Vibhedini38

Agnyachakraan Taraalastha Rudragrandhi Vibhedini

Saharaaraambujaa Rudha Sudhaasaaraabhi Varshini39

Tatilata Samaruchihi Shatchakropari Samsthita

Mahashaktihi Kundalini Bias Tantu Taneeyasi40

Bhavaanee bhavanaagamyaa bhavaaranya kuthaarika

Bhadrapriyaa bhadramurtir bhaktasoubhaagyadaayinee41

Bhaktipriya Bhaktigamyaa Bhaktivahyaa Bhayapahaa

Shaambhavee shaaradhaaradhya  sharvaanee sharmadaayini42

Shaankari shreekari saadhvi sharachchandra nibhaananaa

Shaataodari Shaantimati Niraadhaara Niranjanaa43

Nirlepaa Nirmalaa Nityaa Niraakaara Niraakula

Nirgunaa Nishkalaa Shaanta Nishkaama Nirupaplava44

Nityamuktaa Nirvikaara Nishprapancha Niraashrayaa

Nityashudha Nityabuddha Niravadyanirantara45

Nishkaarana Nishkalankaa Nirupaadhirnireeshwara

Neeraaaga Raagamadhanee Nirmadaa Madanaashinee46

Nishchinta Nirahankaara Nirmohaa Mohanaashinee

Nirmamaa Mamataahantree Nishpaapa Paapanaasini47

Nishkrodhaa Krodhashamanee Nirlobhaa Lobhanaashinee

Nisssamshaya Samshayagnee  Nirbhavaa Bhavanaashinee48

Nirvikalpa Niraabaadha Nirbhedaa Bhedanaashini

Nirnaasha Mrutyumadhani  Nishkriya Nishpareegrahaa49

Nistulaa Neelachikuraa Nirapaaya Niratyayaa

Durlabhaa Durgamaa Durgaa Dukhaahantree Sukhapradaa50

Dushtaduura  Duraachaarashamanee Doshavarjitaaa

Sarvagnya Saandrakarunaa Samaanaadhika Varjitaa51

Sarvashaktimayee Sarvamangalaa Sadgatiprada

Sarveshwaree Sarwamayee Sarwamantraswarupinee52

Sarvayantraatmikaa Sarvatantrarupa Manonmanee

Maaheshwaree Mahadevi Mahalakshmeer Mrudapriyaa53

Mahaarupa Mahapujyaa Mahapaatakanaashinee

Mahaamaaya Mahaasatwa Mahashaktir Mahaaratihi54

Mahabhogaa Mahaishwarya  Mahaaveerya Mahaabalaa

Mahabuddhir-Mahasiddhir-Mahayogeshwareshwari55

Mahamantra Mahatantra Mahayantraa Mahaasana

Mahayaaga-Kramaaradhya Maha Bhairavapoojitaa56

Maheshwara –Mahakalpa-Mahatandava-Saakshinee

Mahaakaamesha-Mahishi-Mahatripurasundari57

Chatushashtyupachaaraadhya Chatu –Shashti- Kalaamayi

Mahaachatushashtakoti-Yoginee –Ganasevitaa58

Manuvidyaa Chandravidyaa Chandramandala-Madhyagaa

Chaarurupa Chaaruhaasa Chaaruchandra Kalaadharaa59

Charachara-Jagannatha Chakraraaja-Niketana

Paarvati Padmanayana Padmaraaga-Samaprabhaa60

Panchapretaasanaaseena  panchabramha swarupini

Chinmayee paramaananda vigyaana Ghana rupini61

Dhyaana dhyaatrut dhyeyarupa dharmaadharmavivarjitaa

Vishwarupaa jaagarini swapantee taijasaatmikaa62

Suptaa praagnyaatmika turyaa sarvaavastha vivarjitaa

Srushtikartree bramharupa goptree govinda rupini63

Samhaarini rudrarupaa tirodhaanakareeshwari

Sadaashivaanugrahadaa  panchakrutyaparaayana64

Bhaanumandala madhyastha bhairavi bhagamaalini

Padmaasana bhagawatee padmanaabha sahodari65

Unmesha Nimishotpanna Vipannabhuvanaavalee

Sahasrasheersha vadana saharaakshee saharapaat66

Aabramha keetajananee varnaashramavidhaayini

Nijaagnyaarupa nigama punyaa punya phalaprada67

Shruti seemanta sinduuriikrita  paadaabja dhulikaa

Sakalaagama sandoha shukti samputa mouktika68

Purushaartha pradaa purna bhoginee bhuvaneshwari

Ambikaa anadhi nidhana hari bramhendra sevitaa69

Naaraayani naadarupa  naamarupa vivarjitaa

Hreemkaari hreemati hrudyaa  heyopaadeya varjitaa70

Raajaraajarchitaa raagni ramyaarajeeva lochana

Ranjanee ramani rasyaa  ranatkinkini mekhala71

Ramaa raakenduvadana ratiroopa ratipriya

Rakshaakaree rakshasagni  raama ramanalampata72

Kaamya kaamakalaarupaa kadamba kusuma priyaa

Kalyaani jagatikanda  karunaarasa saagaraa73

Kalaavati  kalaalaapa kaanta kaadambari priya

Varadaa vaamanayanaa vaaruni madavifalaa74

Vishwaadhikaa vedavedyaa  vindhyaachala nivaasini

Vidhaatri vedajanani  vishnumaayavilaasini75

Kshetraswarupa kshetreshi kshetra kshetragnya paalini

Kshayavrudhi vinirmuktaa kshetrapaalasamarchitaa76

Vijayaa vimalaa vandyaa  vandaarujana vatsala

Vaagvaadini vaamakeshi vahnimandala vaasini77

bhaktiMatKalpaLatika pashupaasha vimochini

samhruta shesha  PAAKHANDA  sadaachaara pravartikaa78

taapatrayaagni santaptaa samaahlaada chandrikaa

taruni taapasaaradhya  tanumadhyaa tamopahaa79

chiti statpada lakshyaartha chideka rasarupinee

swaatmaananda laveebhuta  bramhaadyaananda santatihi80

paraapratyakchiteerupaa  pashyanti paradevataa

madhyamaa vaikharee rupaa  bhaktamaanasa hamsikaa81

kaameshwara praananaadi  kritagnya kaamapujita

ShrungaaraRasaSampurna  jayaa jaalandharasthita82

Odhyaana peetha nilayaa bindu mandalavaasini

Rahoyaaga kramaaraadhya rahaTarpana Tarpitaa83

Sadyaha prasaadini  vishwasaakshini saakshivarjitaa

Shadanga devataayuktaa  shaadgunya paripuritaa84

Nityaklinna nirupama  nirvaanasukhadaayini

Nityaashodashikaarupa shreekanthardha shareerini85

Prabhaavati prabhaarupaa prasiddha parameshwari

Muulaprakrti ravyakta  vyaktaa vyakta swarupini86

Vyaapini vividhaakaara vidyaa vidya swarupini

Mahaakaamesha nayana kumudaahlaada koumudi87

Bhaktahaarda tamobheda bhanumad bhaanusantatihi

Shivaduti shivaaraadhya shivamurti shivankari88

Shivapriyaa shivaparaa shishteshtaa shishta pujitaa

Aprameya swaprakaasha manovaachaamagocharaa89

Chichshakti chetanaa rupaa jadashaktir jadaatmikaa

Gaayatri vyaakrtihi sandhyaa  dwija brinda nishevitaa90

Tatwaasana tatwamayi  panchakoshaantarasthitaa

Niseema mahimaa  nityayauvana madashaalini91

Madaghurnita raktaakshi madapaatala gandabhuhu

Chandanadrava digdhaangee  chaampeya kusumapriyaa92

Kushalaa komalaakaara kurukulla kuleshwari

Kulakundaalaya koulamaarga tatpara sevitaa93

Kumara gananaathaamba  tushtihi pushtir matir dhriti

Shaantihi swastimati kaantirnandini vighnaNaashini94

Tejovati trinayanaa lolaakshee kaamarupinee

Maalinee hamsinee maata malayaachala vaasini95

Sumukhee nalinee subhru shobhanaa suranaayikaa

Kaalakanthi kaantimati kshobhini sukshmarupini96

Vajreshwari vaamadevee vayovasthaavivarjitaa

Sidheshwari  siddhavidyaa siddhamaata  yashaswini97

Vishuddhachakra nilayaa raktawarnaatrilochanaa

Khatwaangaadi praharanaa vadanaika samanvitaa98

Paayasaanna priyaa twaksthaa pashuloka bhayankaree

Amrtaadi mahaashakti samvrtaa daakineeshwari99

Anaahatabja nilayaa  shyaamaabhaa vadanadwayaa

Damstrojwalaa  kshamaalaadidhara rudhira samsthita100

Kaalaraatryaadi shaktyougha vrta  snigdhaudana priyaa

Mahaaveerendravaradaa  raakinyambaa swarupini101

Manipuraabjanilaya vadanaTrayaSamyutaa

Vajraadhikaayudhopetaa daamaryaadibhiraavrtaa102

Raktavarnaa maamsanishtaa  gudanna preeti maanasa

Samasta-bhakta-sukhada laakinyamba swarupini103

Swaadhishtaanaambhujagataa  chaturvaktra manoharaa

Shulaadhyayudha sampanna peetavarnaa tigarvitaa104

Medho nishtha madhu preeta  bandinyaadi samanvitaa

Dadhyannaaskta  hridayaa kaakinee rupadhaarini105

Muulaadhaaraambhujaarudhaa  panchavaktraasthisamsthitaa

Ankushaadi praharanaa varadaadi nishevita106

Mudgaudanaasakta chittaa saakinyambaa swarupini

Agnyaa chakraabja nilayaa shuklavarnaa shadaanana107

Majjasamstha hamsavati mukhya Shakti samanvitaa

Haridrannaika rasikaa haakinee rupa dhaarinee108

Sahasra dala padmasthaa sarvavarnopa shobhitaa

Sarvaayudhaa dharaa shuklaa samsthita sarvatomukhi109

Sarwoudana preetachitta  yaakinyamba swarupinee

Swaaha swadhaa matir medhaa shrutihi smritranuttama110

Punyakeertihi punyalabhyaa  punyashravana keertana

Pulomajaarchitaa bandhumochanee bandhuraalaka  111

Vimarsharupini  vidyaa  viyadaadi jagatprasuhu

Sarvavyaadhi prashamanee sarvamrutyu nivaarinee112

Agraganyaa chintyarupa kalikalmasha naashini

Kaatyaayani  kaalahantree kamalaksha nishevitaa113

Taambula purita mukhi daadimee kusumaprabhaa

Mrugaakshee mohinee mukhyaa mrdaane mitra rupinee114

Nityatruptaa  bhakta nidhir niyantree  nikhileshwaree

Maitryaadi vaasanaa labhyaa  mahaa pralaya saakshinee115

Paraa Shakti paranishtha  praGnyaanaGhana rupini

Maadhvee paanaLasa matta  matrukaa varna rupini116

Mahakailaasa nilaya mrunaala mrududorlataa

Mahaneeya dayamurtir mahasaamraajya shaalini117

Aatmavidyaa mahaavidyaa shreevidyaa kaamasevitaa

Shree shodasaaksharee vidyaa  trikuta kaamakotika118

Kataaksha kinkari bhuta  kamala koti sevitaa

Shirasthita chandranibhaa bhaalasthendra dhanu prabhaa119

Hrdayastaa raviprakhyaa  trikonaantaradeepikaa

Daakshayani daityahantree Daksha yagna vinaashini120

Daraandolita deerghakshee  darahaasojwalanmukhee

Gurumurtir gunanidhir-gomaata  guhajanma bhuhu121

Deveshi dandaneetistha  daharaakaasharupini

Pratipanmukhya-raakaanta tithimandala poojitaa122

Kalaatmikaa kalaanaatha kaavyaalaapavinodini

Sachaamara ramaavaani savya dakshina sevitaa123

Aadishati rameyaatma  paramaa paavanaakrtii

Aneka koti bramhaanda Janani divya vigraha124

Kleenkaari kevalaa guhyaa kaivalya padadaayini

Tripura trijagadvandyaa trimurtistridasheshwaree125

Tyaksharee divyagandhaadyaa  sinduraa tilakaanchitaa

Uma shailendratanayaa gouri gandharava sevitaa126

Vishwagarbha swarnagarbha varadaa vaagadeshwaree

Dhyaana gamyaa parichedaa  gyaanadaa gyaanavigrahaa127

Sarvavedaanta samvedyaa  satyaananda swarupinee

Lopaamudraarchitaa leelakluptaa bramhaandamandalaa128

Adrshyaa drushyarahitaa vignyaatree vedya varjitaa

Yoginee yogadaa yogyaa  yogaanandaa yugandharaa129

Ichashakti gyaanashakti kriyaashakti swarupini

Sarwaadhaara supratishthaa  sadasadrupadharini130

Ashtamurtir ajaajaitree lokayaatraa vidhaayini

Ekaakini bhumarupaa  nirdwaita dwaita varjitaa131

Annadaa vasudhaa bramhaatmyaika swarupini

Brhatee bramhani bramhee  bramhaanandaa balipriyaa132

Bhaashaarupa brhadsenaa  bhaavabhaava vivarjitaa

Sukhaaraadhya shubhakari shobhanaa sulabhaagatihi133

Raajaraajeshwaree raajyadaayini raajyavallabhaa

Raajatkripaa  raajapeetha niveshita nijaashritaa134

Rajyalakshmi koshanaatha chaturangabaleshwari

Saamraajya daayini satyasandhaa saagaraMekhalaa135

Deekshita daityashamani sarvalokavashankari

Sarvaarthadaatri  saavitri sachidaananda rupini136

Deshakaalaaparichinna  sarvagaa sarwa mohini

Saraswati shaastramayi guhaambaa guhyarupini137

Sarvopaadhir vinirmuktaa sadaashiva pativrataa

Sampradaayeshwari saadhvi  gurumandala rupini138

Kulloteerna bhagaaraadhyaa  maaya madhumatee mahi

Ganaamba guhyakaaradyaa  komalangi gurupriyaa139

Swatantra sarwatantreshi  dakshinaamurti rupini

Sanakaadi samaaraadhyaa  shivagnyaana pradaayini140

chitkalaaNandakalikaa premarupaa priyankari

naamapaaraayana preeta nandi vidyaa nateshwari141

mithyaa jagadAdishthaana  muktidaa muktirupini

laasyapriyaa layakari lajja rambhaadi vanditaa142

bhavadaaVasudhaaVrushtihi paapaaranya davaanala

dourbhaagya toola vaatula jaradhwaanta raviprabha143

bhaagyabdichandrikaa bhaktachitta-keki –ghanaa-ghana

rogaparvata dambholir mrutyudaaru kuthaarika144

maheshwari mahaakaali mahaagraasa mahaashana

aparna chandikaa chandaMundaasura nishudhinee145

ksharaaksharaatmikaa sarvalokeshi vishwaDhaarini

trivargadaatree shubhagaa tryambakaa trigunaatmikaa146

swagaapavargadaa shuddha japaapushpa nibhaakritihi

ojovati dyutidharaa  yagyarupaa priyavrataa147

duraaraadhya duraadhrashaa  paatali kusuma priyaa

mahatee  merunilayaa  mandaarakusumapriyaa148

veeraraadhyaa viraatrupaa  virajaa vishwatomukhi

pratyagrupa paraakaasha  praanadaa praanarupini149

maartaanda bhairavaaradhyaa  mantriniNyasta rajya dhuhu

tripureshi jayatsena  nistraigunyaa paraaparaa150

SatyaGyaanaanandaRupaa SaamarasyaParaayana

Kapardini kalaamaala kaamadhuhkaamarupini151

Kalaanidhi kaavyakalaa rasagnyaa rasashevadhihi

Pushtaa puraatanaa pujyaa  pushkaraa pushkarekshana152

Paranjyoti parandhaama  paramaanuh paraatparaa

paashaHastaa PaashaHantri  paramantra vibhedini153

murtaa murtaa nityatruptaa  muni maanasa hamsikaa

satyawrata satyarupa sarwaantaryaamini sati154

bramhaanee bramhajananee  bahurupaa budhaarchitaa

prasavitri prachandaa pratishtha prakataakriti155

praaneshwari praanadaatri panchashatpeetha rupini

vishrunkhalaa  viviktasthaa veeramaata viyatprasuhu156

mukundaa muktinilayaa  mulaVigrahaRupini

bhaavagyaa bhavaRoghagnee  bhavachakra pravartini157

chandasaara shaastrasaara mantrasaara talodhari

udaara keertir uddaama vaibhavaa varnarupini158

janma-mrutyu-jaraa-taptajana-vishraantidaayini

SarvopanishadUdghustaa shaantyatee  kalaatmikaa159

Gambheera gaganaanthasta  garvitaa gaanalolupa

kalpanaaRahitaa kaashtha  kaantaardhaVigraha160

kaaryakaarana nirmuktaa kaamaKeli tarangitaa

kanatkanaka taatanka  leelavigrahadhaarini161

ajaa kshayaVinirmuktaa   mugdhaa kshipra prasaadini

antarmukhaa samaaraadhyaa  bahirmukha sadurlabhaa162

trayi trivarganilayaa trishthaa tripuramaalini

niraaMayaa  niraaLambaa swaatmaaraama  sudhaaritihi163

samsaara panka nirmagna samudDharana panditaa

yagnya priyaa yagnya kartree yajamaanaswarupini164

dharmaadhaara dhanaadhakshaa dhanadhaanya vivardhini

viprapriyaa viprarupa vishwa brhamanakaarini165

vishwagraasa vidrumaaba vaishnavi vishnurupinee

ayonirYoni nilayaa kutasthaa kularupini 166

veeragoshthi priyaa veera  naishkarmyaa naadarupini

vignyaana kalanaa kalyaa vidagdhaa baindavaasana167

tatwaadhikaa tatwamayi  tatwamartha swarupini

saamagaanapriyaa soumyaa  sadaashiva kutumbini168

savyaaPasavya maana  maargastha sarwaapadvinivaarini

swastaa swabhaava madhuraa  dheera dheeraSamarchitaa169

chaitanyaarghya samaaraadhyaa Chaitanya kusumapriyaa

sadoditaa sadaatushtaa  tarunaadityapaaatala170

dakshinaa dakshinaaraadhyaa  darasmeera mukhaambujaa

koulinee kevalaanarghyaa  kaivalyaPadaDaayini171

stotraPriya stutimati shruti samstuta vaibhavaa

manasvini maanavati maheshi mangalaakriti172

vishwamaata jagadDhaatree Vishaalaakshi viraagini

pragalbhaa paramodaara paraamodaa manomayi173

vyomakeshi vimaanashtha vajrini vaamakeshwari

panchayagnyapriyaa panchapreta manchaadi shaayini174

Panchami panchabhuteshi panchaSankhyopachaarini

Shaashwati shaashwtaishwaryaa sharmadaa shambhu mohinee175

Dharaadharasutaa  dhanyaa  dharmini dharma vardhini

Lokaateeta gunaateeta sarwaateeta shamaatmikaa176

bandhukaKusumaPrakhyaa baala leela vinodini

sumangali sukhakari suveshaadhya suvaasini177

suvaasinyaArchana preeta shobhanaa shuddhamaanasaa

bindu tarpana santushtaa purvajaa tripuraambikaa178

dashamudraa samaaraadhyaa tripuraa shreevashankari

gyaanamudra gyaanagamyaa gyaanagnyeya swarupini179

yonimudraa trikhandeshi trigunaambaa trikonagaa

anaghaadBhuta chaaritraa vaanchitaartha pradaayini180

abhyaasaadiShayagnyaata  shadadhvaateeta rupini

avyajaa karunaa murtiragnyaana dhwaanta deepika181

aabaala gopa viditaa sarvaanullanghya shaasanaa

shreechakraraaja nilayaa shreemat tripurasundari182

shreeshivaa shivashaktyeika ruupini lalitaambika

evam shreelalitadevyaa naamnaam saahasrakam jaguhu183

iti shree brahmaanda puraane uttarakhande shree hayagreeva Agastya samvaade

shree lalita sahasranaama stotram sampurnam

error: Content is protected !!