Breaking News
Home / Mantras / Sri Krishna Stotram

Sri Krishna Stotram

Vande nava Ghana syamam, peetha kouseya vasasam,
Sanandam sundaram shudham, Sri Krishnam prakruthe param., 1

Radhesam Radhika prana vallabham, vallavee sutham,
Radha sevitha padabjam, Radha vaksha sthala sthiham.., 2

Radhanugam Radhikesam Radhanuka manasam,
Radhadharam bhavadharam sarvadharam namami tham.., 3

Radha hruth padma madhye cha vasantham santhatham shubham,
Radha saha charam saswadradagna paripalakam., 4

Dhyayanthe yogino yogath sidha, sidheswarascha yam,
Tham dhyayeth santhatham shudham bhagawantham sanathanam.., 5

Sevantha sathatham santho brahmesa sesha samgnaka,
Sevanthe nirgunam. brahma bhagawantham sanathanam.., 6

Nirliptham cha nireham cha paramanandameeswaram,
Nithyam sathyamcha paramam bhagawantham sanathanam., 7

Yam sreshteradhi bhoothancha sarva bheejam parath param,
Yoginastham prapadhyanthe bhagawantham sanathanam., 8

Bheejam nanavatharanam sarva karana karanam,
Vedha vedhyam veda bheejam Veda karana karanam.., 9

error: Content is protected !!