Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Sri Anjaneya Dwaadasa naama Stotram

Sri Anjaneya Dwaadasa naama Stotram

Hanuma nanjana soonuhu

 vaayuputro mahaabalaha

raameshtaha phalguna sakhaha

 pingaaksho mita vikramaha

vudhadhi kramanaschaiva

seeta shoka vinaashakaha

lakshmanah praanadaataacha

dashagreevasya darpaha

dwaadashaitaani naamani

kapeendrasya mahaatmanaha

swaapakale pathennityam

yatraakale visheshataha

tasya mrutyu bhayam nasti

sarvatra vijayee bhavet

 

Chanting these 12 names at bed time and traveling time to get rid of fear of death.  You will get victory everywhere.

error: Content is protected !!