Breaking News
Home / Mantras / SREE KAALA HASTISWARA SATAKAM IN ENGLISH

SREE KAALA HASTISWARA SATAKAM IN ENGLISH

This is most powerful Stotram of Lord SREE KAALA HASTISWARA.By chanting this mantra will remove all obstacles in life and it aslo remove Rahu and Ketu doshas.It also bring Prosperity and wealthy life.

STORAM

Author: dhūrjaṭi

śrīvidyutkalitā‌உjavañjavamahā-jīmūtapāpāmbudhā-
rāvegambuna manmanobjasamudī-rṇatvambuṃ golpoyitin |
devā! mī karuṇāśaratsamayamiṃ-teṃ jāluṃ jidbhāvanā-
sevaṃ dāmaratamparai maniyedan- śrī kāḷahastīśvarā! || 1 ||

vāṇīvallabhadurlabhambagu bhavaddvārambuna nnilci ni
rvāṇaśrīṃ jeṟapaṭṭaṃ jūcina vicāradrohamo nitya ka
ḷyāṇakrīḍalaṃ bāsi durdaśalapā lai rājalokādhama
śreṇīdvāramu dūṟañjesi tipuḍo śrī kāḷahastīśvarā! || 2 ||

antā midhya talañci cūcina naruṃ ḍaṭlau ṭeṟiṅgin sadā
kānta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkambañcu mohārṇava
cibhrāntiṃ jendi jariñcu gāni paramārdhambaina nīyanduṃ dāṃ
jintākantayu jinta nilpaṇḍugadā śrī kāḷahastīśvarā! || 3 ||

nī nā sandoḍambāṭumāṭa vinumā nīceta jītambu neṃ
gāniṃ baṭṭaka santatambu madi veḍkaṃ goltu nantassapa
tnānīkambuna koppagimpakumu nannāpāṭīye cāluṃ de
jīnollaṃ gari nolla nolla sirulan śrī kāḷahastīśvarā! || 4 ||

bhavakelīmadirāmadambuna mahā pāpātmuṇḍai vīḍu na
nnu vivekimpaṃ ḍaṭañcu nenu narakārṇorāśipālainaṃ ba
ṭṭavu; bāluṇḍokacoṭa nāṭatamitoḍa nnūtaṃ gūlaṅgaṃ daṃ
ḍri vicārimpaka yuṇḍunā kaṭakaṭā śrī kāḷahastīśvarā! || 5 ||

svāmidrohamuṃ jesi yenokani golvambotino kāka ne
nīmāṭa nvinanollakuṇḍitino ninne dikkugāṃ jūḍano
yemī iṭṭivṛdhāparādhinagu nannī duḥkhavārāśivī
cī madhyambuna muñci yumpadagunā śrī kāḷahastīśvarā! || 6 ||

divijakṣmā ruha dhenu ratna ghanabhūti prasphuradratnasā
nuvu nī villu nidhīśvaruṇḍu sakhuṃ ḍarṇorāśikanyāvibhuṃ
ḍuviśeṣārcakuṃ ḍiṅka nīkena ghanuṇḍuṃ galgune nīvu cū
ci vicārimpavu lemi nevvaṇḍuḍupun śrī kāḷahastīśvarā! || 7 ||

nīto yudhdhamu ceya nompaṃ gavitā nirmāṇaśakti nninuṃ
brītuñjeyagalenu nīkoṟaku daṇḍriñjampagāñjāla nā
cetan rokaṭa ninnumottaveṟatuñjīkāku nābhakti ye
rītinnākiṅka ninnu jūḍagalugan śrī kāḷahastīśvarā! || 8 ||

ālumbiḍḍalu dallidaṇḍrulu dhanambañcu nmahābandhanaṃ
belā nāmeḍa gaṭṭināḍavika ninneveḷaṃ jintintu ni
rmūlambaina manambulo negaḍu durmohābdhiloṃ gruṅki yī
śīlāmālapu jinta neṭluḍipedo śrī kāḷahastīśvarā! || 9 ||

nippai pātakatūlaśaila maḍacun nīnāmamun mānavul
tappan davvula vinna nantaka bhujādarpoddhatakleśamul
tappundārunu muktu laudu ravi śāstrambulmahāpaṇḍitul
ceppaṅgā damakiṅka śaṅka valenā śrī kāḷahastīśvarā! || 1

0 ||

vīḍembabbina yappuḍuṃ dama nutul vinnappuḍumboṭṭaloṃ
gūḍunnappuḍu śrīvilāsamulu paikonnappuḍuṃ gāyakul
pāḍaṅga vinunappuḍun jelaṅgu dambhaprāyaviśrāṇana
krīḍāsaktula nemi ceppavaleno śrī kāḷahastīśvarā! || 11 ||

ninu sevimpaga nāpadal voḍamanī nityotsavaṃ babbanī
janamātruṇḍananī mahātmu ḍananī saṃsāramohambu pai
konanī ṅñānamu galganī grahaganul gundimpanī meluva
ccina rānī yavi nāku bhūṣaṇamulo śrī kāḷahastīśvarā! || 12 ||

e vedambu baṭhiñce lūta bhujaṅgaṃ beśāstramulsūce dā
ne vidyābhyasanambonarceṃ gari ceñcemantra mūhiñce bo
dhāvirbhāvanidānamul caduvulayyā! kāvu! mīpādasaṃ
sevāsaktiye kāka jantutatikin śrī kāḷahastīśvarā! || 13 ||

kāyal gāce vadhūnakhāgramulace gāyambu vakṣojamul
rāyan rāpaḍe ṟommu manmadha vihārakleśavibhrāntice
brāyaṃ bāyenu baṭṭagaṭṭe dalaceppan rota saṃsārameṃ
jeyañjāla viraktuṃ jeyaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 14 ||

ninnerūpamugā bhajintu madilo nīrūpu mokālo strī
canno kuñcamu mekapeṇṭikayo yī sandehamulmānpi nā
kannāra nbhavadīyamūrti saguṇā kārambugā jūpave
cinnīrejavihāramattamadhupā śrī kāḷahastīśvarā! || 15 ||

ninu nāvāṅkili gāvumaṇṭino marunnīlākābhrāntiṃ guṃ
ṭena pommaṇṭino yeṅgilicci tinu tiṇṭeṅgāni kādaṇṭino
ninu nemmindaga viśvasiñcusujanānīkambu rakṣimpañje
sina nāvinnapamela gaikonavayā śrī kāḷahastīśvarā! || 16 ||

ṟālan ṟuvvagaṃ jetulāḍavu kumārā! rammu rammñcuneṃ
jālan jampaṅga netramu ndiviyaṅgāśaktuṇḍaneṃ gānu nā
śīlaṃ bemani ceppanunnadiṅka nī cittambu nā bhāgyamo
śrīlakṣmīpatisevitāṅghriyugaḷā! śrī kāḷahastīśvarā! || 17 ||

rājul mattulu vāriseva narakaprāyambu vāriccunaṃ
bhojākṣīcaturantayānaturagī bhūṣādu lātmavyadhā
bījambul tadapekṣa cālu maritṛptiṃ bonditin ṅñānala
kṣmījāgratpariṇāma mimmu dayato śrī kāḷahastīśvarā! || 18 ||

nīrūpambu dalampaṅgāṃ dudamodal negāna nīvainaco
rārā rammani yañcuṃ jeppavu pṛdhārambhambu liṅkeṭikin!
nīra nmumpumu pāla mumpu miṅka ninne nammināṇḍaṃ jumī
śrīrāmārcita pādapadmayugaḷā śrī kāḷahastīśvarā! || 19 ||

nīku nmāṃsamu vāṃchayeni kaṟavā nīceta leḍuṇḍaṅgāṃ
jokainaṭṭi kuṭhāramuṇḍa nanala jyotuṇḍa nīruṇḍaṅgā
bākaṃ boppa ghaṭiñci cetipunukan bhakṣimpakāboyaceṃ
jekoṃ ṭeṅgilimāṃsamiṭlu dagunā śrī kāḷahastīśvarā! || 20 ||

rājai duṣkṛtiṃ jendeṃ janduruṇḍu rārājai kuberuṇḍu dṛ
grājīvambunaṃ gāñce duḥkhamu kurukṣmāpāluṃ ḍāmāṭane
yājiṃ gūle samastabandhuvulato nā rājaśabdhambu cī
chī janmāntaramandu nollanujumī śrī kāḷahastīśvarā! || 21 ||

rājardhātuṇḍainaco necaṭa dharmambuṇḍu nerīti nā
nājātikriya lerpaḍun sukhamu mānyaśreṇi keṭlabbu rū
pājīvāḷiki nedi dikku dhṛtinī bhaktul bhavatpādanī
rejambul bhajiyintu reteṟaṅgunan śrī kāḷahastīśvarā! || 22 ||

taraṅgal pippalapatramul meṟaṅgu ṭaddambul maruddīpamul
karikarṇāntamu leṇḍamāvula tatul khadyotkīṭaprabhal
suravīdhīlikhitākṣarambu lasuvul jyotsnāpaḥpiṇḍamul
sirulandela madāndhulauduru janul śrī kāḷahastīśvarā! || 23 ||

ninnunnammina rīti namma norulan nīkanna nākennale
rannaldammulu tallidaṇḍrulu gurundāpatsahāyundu nā
yannā! yennaḍu nannu saṃskṛtiviṣādāmbhodhi dāṭiñci ya
chcinnānandasukhābdhiṃ delcedo kade śrī kāḷahastīśvarā! || 24 ||

nī pañcaṃ baḍiyuṇḍagāṃ galiginan bhikṣānname cālu n
kṣepaṃ babbina rājakīṭamula nesevimpṅgānopa nā
śāpāśambulaṃ juṭṭi trippakumu saṃsārārdhamai baṇṭugāṃ
jepaṭṭaṃ daya galgeneni madilo śrī kāḷahastīśvarā! || 25 ||

nī perun bhavadaṅghritīrdhamu bhavanniṣṭhyūta tāmbūlamun
nī paḷlembu prasādamuṃ gonikadā ne biḍḍanaināṇḍa na
nnīpāṭiṃ garuṇimpu mompa niṅka nīnevvārikiṃ biḍḍagāṃ
jepaṭṭaṃ daguṃ baṭṭi mānaṃ dagado śrī kāḷahastīśvarā! || 26 ||

ammā yayya yaṭañcu nevvarini nenannanśivā! ninnune
summī! nī madiṃ dallidaṇḍrulanaṭañcu njūḍaṅgāmboku nā
kimmaiṃ dalliyuṃ daṇḍriyun guruṇḍu nīve kāka saṃsārapuṃ
jimmañjīkaṇṭi gappina ngaḍavu nan śrī kāḷahastīśvarā! || 27 ||

koḍukul puṭṭa raṭañcu neḍtu ravivekul jīvanabhrāntulai
koḍukul puṭṭare kauravendruna kanekul vārice negatul
vaḍaseṃ butrulu leni yā śukunakun bāṭillene durgatul!
ceḍune mokṣapadaṃ maputrakunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 28 ||

grahadoṣambulu durnimittamulu nīkaḷyāṇanāmambu pra
tyahamuṃ berkonuttamottamula bādhambeṭṭagānopune?
dahanuṃ gappaṅgañjālune śalabhasantānambu nī sevaṃ je
si hataklesulu gārugāka manujul śrī kāḷahastīśvarā! || 29 ||

aḍugaṃmonika nanyamārgaratulambrāṇāvanotsāhinai
yaḍugamboyina modu nīdu padapadmārādhakaśreṇiyu
nneḍaku nninnu bhajimpaṅgāṅganiyu nākelā parāpekṣa ko
reḍi diṅkemi bhavatprasādame tagun śrī kāḷahastīśvarā! || 30 ||

madamātaṅgamu landalambula harul māṇikyamu lpallakul
mudital citradukūlamu lparimaḷambu lmokṣamīñjālune?
madilo vīni napekṣasesi nṛpadhāmadvāradeśambuṃ gā
ci dinambul vṛdhaputturaṅñulakaṭā śrī kāḷahastīśvarā! || 31 ||

rosī royadu kāminījanula tāruṇyorusaukhyambulan
pāsī pāyaru putramitrajana sampadbhrānti vāṃchālatal
kosī koyadu nāmanaṃ bakaṭa nīkuṃ brītigā sat kriyal
cesī ceyadu dīni truḷḷaṇapave śrī kāḷahastīśvarā! || 32 ||

enneḷḷundu nemi gandu niṅkanenevvāri rakṣiñcedan
ninne niṣṭha bhajiñceda nnirupamonnidrapramodambu nā
kennaṇḍabbeḍu nntakālamiṅka neniṭlunna nemayyeḍiṃ?
jinnambuccaka nannu nelukolave śrī kāḷahastīśvarā! || 33 ||

cāvaṃ gālamu ceruvau ṭeṟiṅgiyuṃ jālimpaṅgā leka na
nnevaidyuṇḍu cikitsaṃ brovaṅgalaṇḍo yemandu rakṣiñcuno
e velpul kṛpañjūturo yanucu ninnintainaṃ jintimpaṇḍā
jīvacchrādhdhamuṃ jesikonna yatiyun śrī kāḷahastīśvarā! || 34 ||

dinamuṃ jittamulo suvarṇamukharī tīrapradeśāmrakā
nanamadhyopala vedikāgramuna nānandambunaṃ baṅkajā
nananiṣtha nnunuṃ jūḍaṃ gannanadivo saukhyambu lakṣmīvilā
sinimāyānaṭanal sukhambu lagune śrī kāḷahastīśvarā! || 35 ||

ālañcu nmeḍaṃ gaṭṭi dāniki navatyaśreṇiṃ galpiñci ta
dbhālavrātamu niccipuccuṭanu sambandhambu gāviñci yā
mālarmambuna bāndhavaṃ baneḍi premaṃ gondaṟaṃ drippaṅgāṃ
sīlansīla yamarcina ṭlosaṅgito śrī kāḷahastīśvarā! || 36 ||

tanuve nityamugā nonarcu madiledā cacci janmimpakuṃ
ḍa nupāyambu ghaṭimpu māgatula reṇṭa nnerpu lekunna le
dani nākippuḍa ceppu ceyaṅgala kāryambunna saṃsevaṃ je
si ninuṃ gāñcedaṅgāka kālamunano śrī kāḷahastīśvarā! || 37 ||

padunālgele mahāyugambu loka bhūpāluṇḍu; celliñce na
yyudayāstācalasandhi nāṅña nokaṃ ḍāyuṣmantuṇḍai vīriya
bhyudayaṃ bevvaru ceppaṅgā vinaro yalpulmattulai yela ca
ccedaro rājula mañcu nakkaṭakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 38 ||

rājannantane povunā kṛpayu dharmambābhijātyambu vi
dyājātakṣama satyabhāṣaṇamu vidvanmitrasaṃrakṣayun
sauganyambu kṛtambeṟuṅgaṭayu viśvāsambu gākunna du
rbījaśreṣthulu gāṃ gatambu galade śrī kāḷahastīśvarā! || 39 ||

munu nīce napavargarājyapadavī mūrdhābhiṣekambu gāṃ
cina puṇyātmulu nenu nokkasarivo cintiñci cūḍaṅga ne
ṭlaninaṃ gīṭaphaṇīndrapotamadave daṇḍograhiṃsāvicā
rini gāṅgāṃ ninu gānaṅgāka madilo śrī kāḷahastīśvarā! || 40 ||

pavamānāśanabhūṣaṇaprakaramun bhadrebhacarmambu nā-
ṭavikatvambuṃ priyambulai bhugahaśuṇḍālātavīcārulan
bhavaduḥkhambulaṃ bāpu ṭoppuṃ jelandimbāṭiñci kaivalyami-
cci vinodiñcuṭa kemi kāraṇamayā śrī kāḷahastīśvarā! || 41 ||

amarastrīla ramiñcinaṃ jeḍadu mohaṃ bintayun brahmapa-
ṭṭamu sidhdhiñcina nāsa dīṟadu nirūḍhakrodhamun sarvalo-
kamula nmriṅgina māna dinduṃ gala sau-khyaṃ bolla nīsevaṃ je-
si mahāpātakavārirāśiṃ gaḍatun śrī kāḷahastīśvarā! || 42 ||

canuvāriṃ gani yedcuvāru jamuṇḍā satyambugā vattu me
manumānambiṅka ledu nammamani tārāveḷa nārevunan
munuṅgambovucu bāsa seyuṭa sumī mummāṭikiṃ jūḍagāṃ
jenaṭu lgānaru dīnibhāvamidivo śrī kāḷahastīśvarā! || 43 ||

bhavaduḥkhambulu rājakīṭamula nebrārdhiñcinaṃ bāyune
bhavadaṅghristuticetaṅgāka vilasadbālakṣudhākleśadu
ṣṭavidhulmānune cūḍa meṅkameḍacaṇṭandalli kāruṇyadba
ṣthiviśeṣambuna nicci caṇṭambale no śrī kāḷahastīśvarā! || 44 ||

pavi puṣpambagu nagni mañcagu nakūpārambu bhūmīsthalaṃ
bavu śatruṃ ḍatimitruṇḍau viṣamu divyāhāramau nennaṅgā
navanīmaṇḍalilopalan śiva śive tyābhāṣaṇollāsikin
śiva nī nāmamu sarvavaśyakaramau śrī kāḷahastīśvarā! || 45 ||

levo kānalaṃ gandhamūlaphalamul levo guhal toyamul
levo yeṟulaṃ ballavāstaraṇamul levo sadā yātmalo
levo nīvu viraktula nmanupa jāliṃ bondi bhūpāluran
seval seyaṅgaṃ bodu reloko janul śrī kāḷahastīśvarā! || 46 ||

munu neṃ buṭṭina puṭṭu lenni galavo mohambuce nanduñje
sina karmambula provu lenni galavo cintiñcinan gāna nī
jananambe yani yunna vāḍa nidiye cālimpave ninnuṃ go
lcina puṇyambunakuṃ gṛpāratuṇḍavai śrī kāḷahastīśvarā! || 47 ||

tanu vendāka dharitri nuṇḍu nanu nandākan mahārogadī
panaduḥkhādulaṃ bondakuṇḍa nanukampādṛṣṭi vīkṣiñci yā
venukan nīpadapadmamul dalañcucun viśvaprapañcambuṃ bā
sina cittambuna nuṇḍañjeyaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 48 ||

malabhūyiṣṭa manojadhāmamu suṣumnādvāramo yāru kuṃ
ḍaliyo pādakarākṣiyugmambulu ṣaṭkañjambulo momu dā
jalajambo niṭalambu candrakaḷayo saṅgambu yogambo gā
sili sevinturu kāntalan bhuvi janul śrī kāḷahastīśvarā! || 49 ||

jalakambul rasamul prasūnamulu vācābandhamul vādyamu
lkalaśabdhadhvanu lañcitāmbara malaṅkārambu dīptu lmeṟuṃ
gulu naivedyamu mādhurī mahimagāṃ goltunninun bhaktiraṃ
jila divyārcana gūrci nercina kriyan śrī kāḷahastīśvarā! || 50 ||

elīla nnutiyimpavaccu nupamotprekṣādhvanivyaṅgyaśa
bdhālaṅkāraviśeṣabhāṣala kalabhyambaina nīrūpamuṃ
jāluñjāluṃ gavitvamulnilucune satyambu varṇiñcuco
cī! lajjimparugāka mādṛśakavul śrī kāḷahastīśvarā! || 51 ||

pāluṃ buvvayuṃ beṭṭedaṃ guḍuvarā pāpanna rā yanna le
lelemmanna naraṇṭipaṇḍluṃ goni telekunna nenollanaṃ
ṭe lālimpare tallidaṇḍrulapu ḍaṭle tecci vātsalya la
kṣmīlīlāvacanambulaṃ guḍuparā śrī kāḷahastīśvarā! || 52 ||

kalalañcun śakunambulañcu grahayogaṃ bañcu sāmudrikaṃ
bu laṭañcuṃ devulañcu diṣṭmanucun bhūtambulañcu nviṣā
dulaṭañcu nnimiṣārdha jīvanamulañcuṃ brītiṃ buṭṭiñci yī
silugul prāṇulakenni cesitivayā śrī kāḷahastīśvarā! || 53 ||

talamīndaṃ gusumaprasāda malikasthānambupai bhūtiyun
gaḷasīmambuna daṇḍa nāsikatudan gandhaprasārambu lo
pala naivedyamuṃ jercu ne manujṃ ḍābhaktuṇḍu nīkeppuḍuṃ
jelikāḍai vihariñcu raupyagiripai śrī kāḷahastīśvarā! || 54 ||

āluṃ biḍḍalu mitrulun hitulu niṣṭardhambu līnerture
veḷa nvāri bhajimpaṃ jālipaḍa kāvirbhūta modambunaṃ
gālambella sukhambu nīku niṅka bhaktaśreṇi rakṣimpake
śrīlevvārikiṃ gūḍambeṭṭedavayā śrī kāḷahastīśvarā! || 55 ||

sulabhulmūrkhu lanuttamottamula rājulgalgiyeveḷa na
nnalantalabeṭṭina nī padābdhamulaṃ bāyañjāla nemiccinaṃ
galadhautācala melu ṭambunidhiloṃ gāpuṇḍu ṭabjambu paiṃ
jeluvoppun sukhiyimpaṃ gāñcuṭa sumī śrī kāḷahastīśvarā! || 56 ||

kaladhautādriyu nasthimālikayu gogandharvamun bunkayuṃ
bulitolu nbhasitambuṃ bāmpatodavul pokuṇḍaṃ dombuṭlakai
toli nevāralatoḍaṃ buṭṭaka kaḷādulgalge melayyenā
siluvuldūramucesikoṃ ṭeṟiṅgiye śrī kāḷahastīśvarā! || 57 ||

śrutulabhyāsamucesi śāstragarimal śodhiñci tattvambulan
mati nūhiñci śarīra masthiramu brahmambenna satyambu gāṃ
citi mañcun sabhalan vṛdhāvacanamu lceppaṅgane kāni ni
rjitacittasthira saukhyamul deliyaro śrī kāḷahastīśvarā! || 58 ||

gati nīvañcu bhajiñcuvāra lapavargaṃ bondagānela saṃ
tatamuṃ gūṭikinai carimpa vinaledā ’yāyu rannaṃ praya
cchati’ yañcunmoṟaveṭṭagā śrutulu saṃsārāndhakārābhi dū
ṣitadurmārgul gānaṃ gānambaḍavo śrī kāḷahastīśvarā! || 59 ||

ratirā juddhati mīṟa nokkapari gorājāśvuni nnottaṃ bo
nataṃ ḍādarpaku vega notta gavayaṃ bāmbotunuṃ dāṅki yu
grataṃ borāḍaṅganunna yunnaḍimi leṅgalvole śokānala
sthitipālai moṟapeṭṭunan manupave śrī kāḷahastīśvarā! || 60 ||

antā saṃśayame śarīraghaṭanambantā vicārambe lo
nantā duḥkhaparamparānivitame menantā bhayabhrāntame
yantānantaśarīraśoṣaṇame durvyāpārame dehikin
jintan ninnuṃ dalañci pondaru narul śrī kāḷahastīśvarā! || 61 ||

santoṣiñcitiniṃ jāluñjālu ratirājadvārasaukhyambulan
śāntin bonditiṃ jāluñjālu bahurājadvārasaukhyambulan
śāntiṃ bondedaṃ jūpu brahmapadarājadvārasaukhyambu ni
ścintan śāntuṇḍa naudu nī karuṇace śrī kāḷahastīśvarā! || 62 ||

stotraṃ banyulaṃ jeyanollani vratasthulvole vesambutoṃ
butrī putra kalatra rakṣaṇa kaḷābudhdhin nṛpālā(a)dhaman
bātraṃ bañcu bhajimpambodu ritiyun bhāṣyambe yivvāricā
ritraṃ bennaṇḍu mecca neñca madilo śrī kāḷahastīśvarā! || 63 ||

akalaṅkasthiti nilpi nāḍa manu ghaṇṭā(ā)rāvamun bindudī
pakaḷāśreṇi vivekasādhanamuloppan būni yānandatā
rakadurgāṭavilo manomṛgamugarvasphūrti vāriñcuvā
rikiṅgā vīḍu bhavograbandhalatikal śrī kāḷahastīśvarā! || 64 ||

okayardhambu ninnu ne naḍugaṅgā nūhiñci neṭlainaṃ bo
mmu kavitvambulu nākuṃ jendanivi yemo yaṇṭivā nāduji
hvaku naisargika kṛtya mintiya sumī prārdhiñcuṭe kādu ko
rikala nninnunugāna nāku vaśamā śrī kāḷahastīśvarā! || 65 ||

śukamul kiṃśukapuṣpamul gani phalastomaṃ baṭañcunsamu
tsukataṃ deraṅgaṃ bovu naccaṭa mahā duḥkhambu siddhiñcuṃ; ga
rmakaḷābhāṣalakellaṃ brāpulagu śāstrambu lvilokiñcuvā
riki nityatvamanīṣa dūramaguñjū śrī kāḷahastīśvarā! || 66 ||

okariṃ jampi padasthulai bratukaṃ dāmokkokka rūhinture
loko tāmennaṇḍuṃ jāvaro tamakuṃ bovo sampadal putrami
trakaḷatrādulatoḍa nitya sukhamandaṃ ganduro yunnavā
riki ledo mṛti yennaṇḍuṃ gaṭakaṭa śrī kāḷahastīśvarā! || 67 ||

nī kāruṇyamuṃ galginaṭṭi naruṃ ḍenīcālayambula joraṃ
ḍekārpaṇyapu māṭalāḍa narugaṃ ḍevvārito veṣamul
gaikoḍe matamul bhajimpaṃ ḍilanekaṣṭaprakārambulan
jīkākai ceḍipondu jīvanadaśan śrī kāḷahastīśvarā! || 68 ||

ṅñātul drohambu vāṇḍru seyukapaṭeryādi kriyādoṣamul
mātaṇḍrāna sahimparādu pratikarmambiñcuke jeyagāṃ
bote dosamu gāna māni yatinai poṅgorinan sarvadā
cetaḥkrodhamu māna deṭlu naḍutun śrī kāḷahastīśvarā! || 69 ||

caduvul nercina paṇḍitādhamulu svecchābhāṣaṇakrīḍalan
vadaran saṃśayabhīkarāṭavulaṃ drovaldappi vartimpaṅgā
madanakrodhakirātulanduṃ gani bhīmaprauḍhiceṃ dāṅkinaṃ
jedaruṃ jittamu cittagimpaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 70 ||

rosiṃ deṇṭidi ronta deṇṭidi mano rogasthuṇḍai dehi tāṃ
būsindeṇṭidi pūnta leṇṭivi madā(a)pūtambu lī dehamul
mūsindeṇṭidi mūntaleṇṭivi sadāmūḍhatvame kāni tāṃ
jesindeṇṭidi centaleṇṭivi vṛdhā śrī kāḷahastīśvarā! || 71 ||

śrī śaileśu bhajintuno yabhavuṅgāñcī nādhu sevintuno
kāśīvallabhuṃ golvamboduno mahā kāḷeśuṃ būjintuno
nāśīlaṃ baṇuvaina meru vanucun rakṣimpave nī kṛpā
śrī śṛṅgāravilāsahāsamulace śrī kāḷahastīśvarā! || 72 ||

ayavārai cariyimpavaccuṃ dana pādāṃ(a)bhojatīrdhambulan
dayatoṃ gommanavaccu sevakuni yardhaprāṇadehādula
nniyu nā sommanavaccuṅgāni sirulannindiñci ninnātmani
ṣkriyataṃ gānaṅgarādu paṇḍitulakun śrī kāḷahastīśvarā! || 73 ||

māyā(a) jāṇḍakaraṇḍakoṭiṃ boḍigāmardhiñciro vikramā(a)
jeyuṃ gāyajuṃ jampiro kapaṭalakṣmī mohamuṃ bāsiro
yāyurdayabhujaṅgamṛtyuvu nanāyāsambunan gelciro
śreyodāyak laudu reṭṭu litarul śrī kāḷahastīśvarā! || 74 ||

cavigāṃ jūḍa vinaṅga mūrkonaṃ danūsaṅgharṣaṇāsvādamoṃ
da vinirmiñceda vela jantuvula netatkrīḍale pātaka
vyavahārambalu seyunemiṭiki māyāvidyace broddupu
cci vinodimpaṅga dīna nemi phalamo śrī kāḷahastīśvarā! || 75 ||

venukṃ jesina ghoradurdaśalu bhāvimpaṅga rontayyeḍun
venukan mundaṭa vaccu durmaraṇamul vīkṣimpa bhītayyeḍun
nanu neñjūḍaga nāvidhuldalañciyun nāke bhayaṃ bayyeḍuṃ
jenakuñjīṅkaṭiyāyeṃ gālamunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 76 ||

pariśīliñciti mantratantramulu ceppa nviṇṭi sāṅkhyādiyo
ga rahasyambulu veda śāstramulu vakkāṇiñcitin śaṅkavo
darayaṃ gummaḍikāyaloni yavagiñjantaina nammicñci su
sthiraviṅñānamu trovaṃ jeppaṅgadave śrī kāḷahastīśvarā! || 77 ||

modalaṃ jesinavāri dharmamulu nirmūlambugāṃ jesi du
rmadulai yippuḍu vāre dharmamu lonarpaṃ dammu daivambu na
vvaḍe rānunna durātmulella damatrovaṃ bovare ela ce
sedaro mīndu dalañcicūḍa kadhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 78 ||

kāsantaina sukhaṃ bonarcuno manaḥkāmambu līḍercuno
vīsambainanu veṇṭavaccuno jagadvikhyātiṃ gāviñcuno
dosambu lbeḍaṃ bopuno valasinandoḍto mimuṃ jūpuno
chī! saṃsāradurāśa yeludupavo śrī kāḷahastīśvarā! || 79 ||

okapūṇṭiñcuka kūḍa takkuvagune norvaṅgaleṃ ḍeṇḍako
paka nīḍanvedakuṃ jaliṃ jaḍici kumpaṭlettukoñjūcu vā
naku niṇḍiṇḍlunu dūṟu nītanuvu dīnanvaccu saukhyambu ro
si kaḍāsimparugāka martvulakaṭa śrī kāḷahastīśvarā! || 80 ||

kedārādisamastatīrdhamulu kormiñjūḍaṃ boneṇṭikin
gāḍā muṅgili vāraṇāsi! kaḍupe kailāsaśailambu mī
pādadhyānamu sambhaviñcunapuḍe bhāvimpa naṅñānala
kṣmīdāridryulu gāre loku lakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 81 ||

tamakoṃ boppaṃ barāṅganājanapara dravyambulan mruccilaṃ
ga mahodyogamu seyanemmanamudoṅgaṃ baṭṭi vairāgyapā
śamulaṃ juṭṭi bigimañci nīducaraṇa stambhañjunaṃ gaṭṭivai
ci mudaṃ beppuḍuṃ galgañjeya gaḍave śrī kāḷahastīśvarā! || 82 ||

vedhaṃ diṭṭagarādugāni bhuvilo vidvāṃsulañjeya ne
lā dhīcāturiṃ jeseṃ jesina gulāmāpāṭane poka kṣu
dbādhādul galigimpanela yadi kṛtyambaina durmārgulaṃ
jī! dhātrīśulaṃ jeyaneṇṭi kakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 83 ||

puḍami nninnoka bilvapatramunaneṃ būjiñci puṇyambunuṃ
baḍayanneraka pekkudaivamulakuṃ bappul prasādambulaṃ
guḍumul doselu sāresattulaḍukul guggiḷḷunuṃ beṭṭucuṃ
jeḍi yenduṃ goṟagākapodu rakaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 84 ||

vittaṅñānamu pādu cittamu bhavāveśambu rakṣāmbuvul
mattatvambu tadaṅkuram ainṛtamul māṟāku latyantadu
dvṛttul puvvuluṃ baṇḍlu manmadhamukhā virbhūtadoṣambuluṃ
jittādhyunnatanimbabhūjamunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 85 ||

nīpaiṃ gāpyamu ceppucunna yataṇḍunnīpadyamul vrāsiyi
mmā pāṭhaṃmonarintunanna yataṇḍun mañjuprabandhambu ni
ṣṭāpūrtiṃ baṭhiyiñcucunna yataṇḍun sadbāndhavul gāka cī
cī! pṛṣṭhāgatabāndhavambu nijamā! śrī kāḷahastīśvarā! || 86 ||

sampadgarvamuṃ bāṟandroli ripulan jaṅkiñci yākāṅkṣalan
dampulveṭṭi kaḷaṅkamu lnaṟaki bandhakleśadoṣambulaṃ
jimpulsesi vayovilāsamulu saṅkṣepiñci bhūtambulaṃ
jempalveyaka ninnuṃ gānanagunā śrī kāḷahastīśvarā! || 87 ||

rājaśreṇiki dāsulai sirulaṃ goraṃ jeraṅgā saukhyamo
yī janmambu tarimpañjeyagala mimme proddu seviñcu ni
rvyājācāramu saukhyamo teliyalerau mānavu lpāparā
jījātātimadāndhabuddhu lagucun śrī kāḷahastīśvarā! || 88 ||

ninnaṃ jūḍaro monnaṃ jūḍaro janul nityambu jāvaṅga nā
pannu lgannanidhāna mayyeḍi dhanabhrāntin visarjimpale
kunnā rennaṇḍu ninnu gaṇḍu rika martvul golvaremo ninun
vinnaṃ bovaka yanyadaivaratulan śrī kāḷahastīśvarā! || 89 ||

nanne yenuṅgutoluduppaṭamu buvvākālakūtambu ce
ginne brahmakapāla mugramagu bhoge kaṇṭhahārambu mel
ninnīlāguna nuṇṭayuṃ delisiyun nīpādapadmambu ce
rcen nārayaṇuṃ ḍeṭlu mānasamuṃ dā śrī kāḷahastīśvarā! || 90 ||

dvāradvāramulanduṃ jañcukijanavrātambu daṇḍaṃmulan
dorantsthali bagganaṃ boḍucucun durbhāṣalāḍa nmaṟin
vāriṃ brārdhanacesi rājulaku sevalseyaṅgāmborula
kṣmīrājyambunu gori nīmarijanul śrī kāḷahastīśvarā! || 91 ||

ūrūraṃ janulella bikṣa midaroyundaṃ guhalgalgavo
cīrānīkamu vīdhulaṃ dorukaro śītāmṛtasvacchavāḥ
pūraṃ berulaṃ bāṟado tapasulambrovaṅga nīvopavo
ceraṃ bovudurela rāgula janul śrī kāḷahastīśvarā! || 92 ||

daya jūḍuṇḍani gondaṟāḍuduru nityambun ninuṃ golcucun
niyamaṃ bento phalambu nantiyekadā nīvīya piṇḍento aṃ
tiyakā nippaṭiyuṃ dalampananu buddhiṃ jūḍa; nelabbuni
ṣkriyatan ninnu bhajimpa kiṣṭasukhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 93 ||

ārāvaṃ budayiñceṃ dārakamuga nātmābhravīdhinmahā(a)
kārokāramakārayuktamagu noṅkārābhidhānambu ce
nnārun viśva manaṅgaṃ danmahimace nānādabindul sukha
śrī rañjillaṃ gaḍaṅgu nīvade sumī śrī kāḷahastīśvarā! || 94 ||

nībhaktu lmadivela bhaṅgula ninunsevimbucun veḍaṅgā
lobhambeṭiki vāri korkulu kṛpaḷutvambunaṃ dīrmarā
dā bhavyambuṃ dalañci cūḍu paramārdhaṃ bicci pommanna nī
śrī bhāṇḍaramuloṃ goṟantapaḍunā śrī kāḷahastīśvarā! || 95 ||

modalanbhaktulakiccināṇḍavugadā mokṣambu neṃ ḍemayā
’mudiyaṅgā mudiyaṅgaṃ buṭṭu ghanamau mohambu lobhambu’ na
nnadi satyambu kṛpaṃ dalampa nokavuṇyātmuṇḍu ninnātma go
lci dinambun moṟaveṭṭaṅgāṃ gaṭagaṭā! śrī kāḷahastīśvarā! || 96 ||

kāladvārakavāṭabandhanamu duṣkālpramāṇakriyā
lolājālakacitraguptamukhava lmīkograjihvādbhuta
vyaḷavyāḷavirodhi mṛtyumukhadaṃṣṭrā(a)hārya vajrambu di
kcelālaṅkṛta! nīdunāma marayan śrī kāḷahastīśvarā! || 97 ||

padivelalainanu lokakaṇṭakulaceṃ brāpriñcu saukhyambu nā
madikiṃ bathyamu gādu sarvamunakun madhyasthuṇḍai satyadā
nadayādul gala rāju nākosaṅgu menavvāni nī yaṭlacū
ci dinambun mudamondudun gaḍapaṭan śrī kāḷahastīśvarā! || 98 ||

tātal talliyuṃ daṇḍriyun maṟiyuṃ beddal cāvagāṃ jūḍaro
bhītiṃ bondaṅganela cāvunakuṅgāṃ beṇḍlāmubiḍḍal hita
vrātambun balavimpa jantuvulakun vālāyamaiyuṇḍaṅgāṃ
jetovīdhi naruṇḍu ningoluvaṇḍo śrī kāḷahastīśvarā! || 99 ||

jātul seppuṭa sevaseyuṭa mṛṣal sandhiñcu ṭanyāyavi
khyātiṃ bonduṭa koṇḍekāṇḍavuṭa hiṃsārambhakuṇḍauṭa mi
dhyātātparyamulāḍuṭanniyuṃ baradravyambunāśiñci yī
śrī tā nenniyugambu luṇḍaṅgalado śrī kāḷahastīśvarā! || 100 ||

ceḍugul kondaṟu kūḍi ceyaṅgambanul cīkaṭlu dūṟaṅgaṃ mā
lpaḍitiṃ gāna grahimparāni ninu nollañjālaṃ bommañcu nil
velandrocinaṃ jūrupaṭṭukoni ne vrelāḍuduṃ gorkiṃ go
reḍi yardhambulu nāku nela yiḍavo śrī kāḷahastīśvarā! || 101 ||

bhasitoddhūḷanadhūsarāṅgulu jaṭābhārottamāṅgul tapo
vyasanamul sādhitapañcavarṇarasamul vairāgyavantul nitāṃ
tasukhasvāntulu satyabhāṣaṇalu nudyadratnarudrākṣarā
jisametul tudanevvaraina golutun śrī kāḷahastīśvarā! || 102 ||

jalajaśrī gala mañcinīḷḷu galavācatrātilo bāpure!
velivāḍa nmaṟi bāmpanillugaladāvesālugā nakkaṭā!
nali nā reṇḍu guṇambu leñci madilo nannemi royaṅga nī
celuvambaina guṇambu leñcukonave śrī kāḷahastīśvarā! || 103 ||

gaḍiyal reṇṭiko mūṇṭiko gaḍiyako kādeni neṇḍelliyo
kaḍa neṇḍādiko yennaṇḍo yeṟuṃ ga mīkāyambu lībhūmipaiṃ
baḍagā nunnavi dharmamārgamokaṭiṃ bāṭimpa rī mānavul
ceḍugul nīpadabhaktiyuṃ deliyaro śrī kāḷahastīśvarā! || 104 ||

kṣitilo doḍḍaturaṅgasāmajamu lecitrammu lāndoḷikā
tatu le lekka vilāsinījanasuvasravrāta bhūṣākalā
patanūjādika memidurlabhamu nī pādammu larciñcuco
jitapaṅkeruhapādapadmayugaḷā śrī kāḷahastīśvarā! || 105 ||

salilammul jukhukapramāṇa moka puṣmammun bhavanmauḷi ni
ścalabaktiprapattice naruṇḍu pūjal seyaṅgā dhanyuṇḍau
nila gaṅgājalacandrakhaṇḍamula dāninduṃ dudiṃ gāñcu nī
celuvaṃ bantayu nī mahattva midigā śrī kāḷahastīśvarā! || 106 ||

tamanetradyutiṃ dāme cūḍa sukhamaitādātmyamun gūrpaṅgā
vimalammul kamalābhamul jitalasadvidyullatālāsyamul
sumanobāṇajayapradammulanucun jūcun janambūnihā
rimṛgākṣīnivahammukannugavalan śrī kāḷahastīśvarā! || 107 ||

paṭavadrajjubhujaṅgavadrajatavi bhrāntisphuracchuktiva
dghaṭavaccandraśilājapākusumaru ksāṅgatyavattañcuvā
kpaṭimal nerturu citsukhaṃ banubhavimpan leka durmedhanul
ciṭukannaṃ dalapoyañjūtu radhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 108 ||

ninu nindiñcina dakṣupaiṃ degavo vāṇīnādhu śāsimpavo
canunā nī pādapadmasevakulaṃ ducchaṃ bāḍu durmārgulaṃ
benupan nīkunu nīdubhaktatatikin bhedambu gānaṅga va
cceno lekuṇḍina nūṟakuṇḍagalavā śrī kāḷahastīśvarā! || 109 ||

karidaityun borigonna śūlamu ka(rā)ragra(stha)stambu gādo ratī
śvarunin gālcina phālalocanaśikhā vargambu callāṟeno
paranindāparulan vadhimpa vidiyun bhāṣyambe vāremi ce
siri nīkun baramopakāra marayan śrī kāḷahastīśvarā! || 110 ||

duramun durgamu rāyabāramu maṟin doṅgarmamun vaidyamun
naranādhāśraya moḍaberamunu benmantrambu siddhiñcinan
arayan doḍḍaphalambu galgunadigā kākāryame tappinan
siriyuṃ bovunu brāṇahāniyu nagun śrī kāḷahastīśvarā! || 111 ||

tanayuṃ gāñci dhanambu niñci divijasthānambu gaṭṭiñci vi
pruna kudvāhamu jesi satkṛtikiṃ bātruṇḍai taṭākambu ne
rpunaṃ dravviñci vanambu veṭṭi mananī poleḍu nīsevaṃ je
sina puṇyātmuṇḍu povu lokamunakun śrī kāḷahastīśvarā! || 112 ||

kṣitinādhottama! satkavīśvaruṇḍ vaccen mimmulaṃ jūḍaṅgā
nataṇḍe meṭi kavitvavaikharini sadyaḥkāvyanirmāta tat
pratibha lmañcini tiṭṭupadyamulu ceppuṃ dātaṇḍainan mamuṃ
gritame cūcenu bommaṭañcu radhamul śrī kāḷahastīśvarā! || 113 ||

nīkuṃ gāni kavitva mevvariki nenīnañcu mīdettitin
jekoṇṭin birudambu kaṅkaṇamu muñjeṃ gaṭṭitiṃ baṭṭitin
lokul mecca vratambu nātanuvu kīlul nerpuluṃ gāvu chī
chī kālambularīti dappeḍu jumī śrī kāḷahastīśvarā! || 114 ||

niccal ninnu bhajiñci cinmayamahā nirvāṇapīṭhambu pai
raccalseyaka yārjavambu kujana vrātambuceṃ grāṅgi bhū
bhṛccaṇḍāluraṃ golci vāru danuṃ gopiṃman budhuṃ ḍārtuṇḍai
ciccāraṃ jamu rellaṃ jallukonuno śrī kāḷahastīśvarā! || 115 ||

dantambu lpaḍanappuḍe tanuvunandārūḍhi yunnappuḍe
kāntāsaṅghamu royanappuḍe jarakrāntambu gānappuḍe
vitalmena jariñcanappuḍe kurulvellella gānappuḍe
cintimpanvale nīpadāmbujamulan śrī kāḷahastīśvarā! || 11

error: Content is protected !!