Breaking News
Home / Uncategorized / Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Sahasranama Stotram

Shri Vasavi Kanyaka Parameshwari Sahasranama Stotram

śrīvāsavīkanyakāparameśvarīsahasranāmastotram
śuklāmbaradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇaṃ caturbhujam ।
prasannavadanaṃ dhyāyet sarvavighnopaśāntaye ॥

vakratuṇḍa mahākāya sūryakoṭi samaprabha ।
nirvighnaṃ kuru me deva sarvakāryeṣu sarvadā ॥

nyāsaḥ ।
asya śrīvāsavīkanyakāparameśvarīsahasranāmastotramahāmantrasya,
samādhi ṛṣiḥ, śrīvāsavīkanyakāparameśvarī devatā,
anuṣṭupchandaḥ, vaṃ bījam, svāhā śaktiḥ, saubhāgyamiti kīlakam,
śrīvāsavīkanyakāparameśvarī prasādasiddhayarthe jape viniyogaḥ ॥

dhyānam ।
vande sarvasumaṅgalarūpiṇīṃ vande saubhāgyadāyinīm ।
vande karuṇāmayasundarīṃ vande kanyakāparameśvarīm ॥

vande bhaktarakṣaṇakāriṇīṃ vāsavīṃ vande śrīmantrapuravāsinīm ।
vande nityānandasvarūpiṇīṃ vande penukoṇḍāpuravāsinīm ॥

atha sahasranāmastotram ।
Om̃ śrīkanyakā kanyakāmbā kanyakāparameśvarī ।
kanyakāvāsavīdevī mātā vāsavakanyakā ॥ 1

maṇidvīpādinetrā ca maṅgalā maṅgalapradā ।
gautamītīrabhūmisthā mahāgirinivāsinī ॥ 2॥

sarvamantrātmikā caiva sarvayantrādināyikā ।
sarvatantramayī bhadrā sarvamantrārtharūpiṇī ॥ 3॥

sarvajñā sarvagā sarvā brahmaviṣṇuśivārcitā ।
navyā divyā ca sevyā ca bhavyā savyā satavyayā ॥ 4॥

citraghaṇṭamadacchedrī citralīlāmayī śubhā ।
vedātītā varāśrīdā viśālākṣī śubhapradā ॥ 5॥

śubhaśreṣṭhisutā īṣā viśvā viśvambharāvanī ।
kanyā viśvamayī puṇyā’gaṇyā ca rūpasundarī ॥ 6॥

saguṇā nirguṇā caiva nirdvandvā nirmalā’naghā ।
satyā satyasvarūpā ca satyā satyasvarūpiṇī ॥ 7॥

carācaramayī caiva yoganidrā suyoginī ।
nityadharmā niṣkalaṅkā nityadharmaparāyaṇā ॥ 8॥

kusumaśreṣṭhiputrī ca kusumālayabhūṣaṇā ।
kusumāmbā kumārī ca virūpākṣasahodarī ॥ 9॥

karmamayī karmahantrī karmabandhavimocanī ।
śarmadā baladā niṣṭhā nirmalā nistulaprabhā ॥ 10॥

indīvarasamānākṣī indriyāṇāṃ vaśaṅkarī ।
kṛpāsinduḥ kṛpāvārtā maṇinūpuramaṇḍitā ॥ 11॥

trimūrtipadavīdhātrī jagadrakṣaṇakāriṇī ।
sarvabhadrasvarūpā ca sarvabhadrapradāyinī ॥ 12॥

maṇikāñcanamañjīrā hyaruṇāṅgrisaroruhā ।
śūnyamadhyā sarvamānyā dhanyā’nanyā samādbhutā ॥ 13॥

viṣṇuvardanasammohakāriṇī pāpahāriṇī ।
sarvasampatkarī sarvarogaśokanivāriṇī ॥ 14॥

ātmagauravasaujanyabodhinī mānadāyinī ।
mānarakṣākarīmātā bhuktimuktipradāyinī ॥ 15॥

śivapradā nissamā ca niratikā hyanuttamā ।
yogamāyā mahāmāyā mahāśaktisvarūpiṇī ॥ 16॥

arivargāpahāriṇī bhānukoṭisamaprabhā ।
mallīcampakagandhāḍhyā ratnakāñcanabhūṣitā ॥ 17॥

candracūḍā śivamayī candrabimbasamānanā ।
rāgarūpakapāśāḍhyā mṛganābhiviśeṣakā ॥ 18॥

agnipūjyā caturbhujā nāsācāmpeyapuṣpakā ।
nāsāmauktikasujvālā kuruvindakapolakā ॥ 19॥

indurocismitā vīṇā vīṇāsvaranivāsinī ।
agniśuddhā sukāñcitā gūḍhagulphā jaganmayī ॥ 20॥

maṇisimhāsanasthitā karuṇāmayasundarī ।
aprameyā svaprakāśā śiṣṭeṣṭā śiṣṭapūjitā ॥ 21॥

cicchaktiḥ cetanākārā manovācāmagocarā ।
caturdaśavidyārūpā caturdaśakalāmayī ॥ 22॥

mahācatuṣṣaṣṭikoṭiyoginīgaṇasevitā ।
cinmayī paramānandā vijñānaghanarūpiṇī ॥ 23॥

dhyānarūpā dhyeyarūpā dharmādharmavivarjitā ।
cārurūpā cāruhāsā cārucandrakalādharā ॥ 24॥

carācarajagannetrā cakrarājaniketanā ।
brahmādisṛṣṭikartī ca goptrī tejasvarūpiṇī ॥ 25॥

bhānumaṇḍalamadhyasthā bhagavatīsadāśivā ।
brahmāṇḍakoṭijananī puruṣārthapradāmbikā ॥ 26॥

ādimadhyāntarahitā haribrahmeśvarārcitā ।
nārāyaṇī nādarūpā sampūrṇā bhuvaneśvarī ॥ 27॥

rājarājārcitā ramyā rañjanī munirañjanī ।
kalyāṇī lokavaradā karuṇārasamañjulā ॥ 28॥

varadā vāmanayanā mahārājñī nirīśvarī ।
rakṣākarī rākṣasaghnī duṣṭarājamadāpahā ॥ 29॥

vidhātrī vedajananī rākā candrasamānanā ।
tantrarūpā tantriṇī ca tantravedyā tapasvinī ॥ 30॥

śāstrarūpā śāstrādhārā sarvaśāstrasvarūpiṇī ।
rāgapāśā manaśśyābhā pañcabhūtamayī tathā ॥ 31॥

pañcatanmātrasāyakā krodhākārāṅkuśāñcitā ।
nijakāntiparājaṇḍā maṇḍalā bhānumaṇḍalā ॥ 32॥

kadambamayatāṭaṅkā cāmpeyakusumapriyā ।
sarvavidyāṅkurākārā dantapaṅktidvayāñcitā ॥ 33॥

sarasālāpamādhurī jitavāṇī vipañcikā ।
graiveyamaṇibhūṣitā kūrmapṛṣṭhapadadvayā ॥ 34॥

nakhakāntiparicchinnā kāminī kāmarūpiṇī ।
maṇikiṅkiṇikā divyaracanā dāmabhūṣitā ॥ 35॥

rambhā stambhamanojñā ca mārdavorudvayānvitā ।
padaśobhājitāmbojā mahāgiripurīśvarī ॥ 36॥

devaratnagṛhāntasthā sarvajñā jñānamocanā ।
mahāpadmāsanasthā ca kadambavanavāsinī ॥ 37॥

nijāṃśabhogasarollasitalakṣmīgaurīsarasvatī ।
mañjukuñjanmaṇimañjīrā’laṅkṛtapadāmbhujā ॥ 38॥

haṃsikā mandagamanā mahāsaundaryavāradī ।
anavadyā’ruṇā gaṇyā’gaṇyā durguṇadūrakā ॥ 39॥

sampatdātrī saukhyadātrī karuṇāmayasundarī ।
aśvinidevasantuṣṭā sarvadevasusevitā ॥ 40॥

geyacakrarathārūḍhā mantriṇyambāsamarcitā ।
kāmadā’navadyāṅgī devarṣistutavaibhavā ॥ 41॥

vighnayantrasamobhedā karotyannaikamādhavā ।
saṅkalpamātranirdhūtā viṣṇuvardanamardinī ॥ 42॥

mūrtitrayasadāsevā samayasthā nirāmayā ।
mūlādhārā bhavā’pārā brahmagranthivibhedinī ॥ 43॥

maṇipūrāntarā vāsā viṣṇu granthivibhedinī ।
ājñācakragadāmāyā rudragranthivibhedinī ॥ 44॥

sahasrārasamārūḍhā sudhāsārābhivarṣiṇī ।
taṭinrekhā samāpāsā ṣaṭcakroparivāsinī ॥ 45॥

bhaktivaśyā bhaktigamyā bhaktarakṣaṇakāriṇī ।
bhaktipriyā bhadramūrtiḥ bhaktasantoṣadāyinī ॥ 46॥

sarvadā kuṇḍalinī ambā śāradā śarmadā śubhā ।
sādhvī śrīkaryudārā ca dhīkarī śambhumānitā ॥ 47॥

śambhu mānasikāmātā śaraccandramukhī tathā ।
śiṣṭā śivā nirākārā nirguṇāmbā nirākulā ॥ 48॥

nirlepā nistulākanyā niravadyā nirantarā ।
niṣkāraṇā niṣkalaṅkā nityabuddhā nirīśvarā ॥ 49॥

nīrāgā rāgamathanī nirmadā madanāśinī ।
nirmamā samamāyā ca ananyā jagadīśvarī ॥ 50॥

nirogā nirābādhā ca nijānandā nirāśrayā ।
nityamuktā nigamamā nityaśuddhā niruttamā ॥ 51॥

nirvyādhā vyādhimathanā niṣkriyā nirupaplavā ।
niścintā nirahaṅkārā nirmohā mohanāśinī ॥ 52॥

nirbādhā mamatāhantrī niṣpāpā pāpanāśinī ।
abhedā sākṣirūpā ca nirbhedā bhedanāśinī ॥ 53॥

nirnāśā nāśamathanī puṣkalā lobhahāriṇī ।
nīlaveṇī nirālambā nirapāyā bhayāpahā ॥ 54॥

nissandehā saṃśayajñī nirbhavā ca nirañjitā ।
sukhapradā duṣṭadūrā nirvikalpā niratyayā ॥ 55॥

sarvajñānā duḥkhahantrī samānādhikavarjitā ।
sarvaśaktimayī sarvamaṅgalā satgatipradā ॥ 56॥

sarveśvarī sarvamayī sarvatattvasvarūpiṇī ।
mahāmāyā mahāśaktiḥ mahāsatvā mahābalā ॥ 57॥

mahāvīryā mahābuddhiḥ mahaiśvaryā mahāgatiḥ ।
manonmaṇī mahādevī mahāpātakanāśinī ॥ 58॥

mahāpūjyā mahāsiddhiḥ mahāyogīśvareśvarī ।
mahātantrā mahāmantrā mahāyantrā mahāsanā ॥ 59॥

mahāyāgakramārādhyā mahāyogasamarcitā ।
prakṛtirvikṛtirvidyā sarvabhūtahitapradā ॥ 60॥

śucisvāhā hiraṇmayī dhanyā sutā svadhā tathā ।
mānyā śraddhā vibhūditā brahmaviṣṇuśivātmikā ॥ 61॥

dīptā kāntā ca kāmākṣī bhāvitā’nugrahapradā ।
śivapriyā ramā’naghā amṛtā”nandarūpiṇī ॥ 62॥

lokaduḥkhavināśinī karuṇā dharmavardhinī ।
padminī padmagandhinī suprasannā sunandinī ॥ 63॥

padmākṣī puṇyagandhā ca prasādābhimukhīprabhā ।
āhlādajananī puṣṭā lokamātenduśītalā ॥ 64॥

padmamālādharā’tbhutā ardhacandravibhūṣiṇī ।
āryavaiśyasahodarī vaiśyasaukhyapradāyinī ॥ 65॥

tuṣṭiḥ puṣṭiśśivārūḍhā dāridrayavināśinī ।
śivadhātrī ca vimalāsvāminī prītipuṣkalā ॥ 66॥

āryā śyāmā satī saumyā śrīdā maṅgaladāyinī ।
bhaktakoṭiparānandā siddhirūpā vasupradā ॥ 67॥

bhāskarī jñānanilayā lalitāṅgī yaśasvinī ।
ūrjitā ca trikālajñā sarvakālasvarūpiṇī ॥ 68॥

dāridrayanāśinī caiva sarvopadravahāriṇī ।
annadā cānnadātrī ca acyudānandakāriṇī ॥ 69॥

anantā acyutā vyaktā vyaktāvyaktasvarūpiṇī ।
śāradambojabhadrākṣī ajayā bhaktavatsalā ॥ 70॥

āśā cāśritā ramyā ca avakāśasvarūpiṇī ।
ākāśamayapadmasthā anādyā ca dvayonijā ॥ 71॥

abalā cāgajā caiva ātmajā cātmagocarā ।
anādyā cādidevī ca ādityadayabhāsvarā ॥ 72॥

kārteśvaramanojñā ca kālakaṇṭhanibhasvarā ।
ādhārā cātmadayitā anīśā cātmarūpiṇī ॥ 73॥

īśikā īśā īśānī īśvaraiśvaryadāyinī ।
indusutā indumātā indriyā indumandirā ॥ 74॥

indubimbasamānāsyā indriyāṇāṃ vaśaṅkarī ।
ekā caiva ekavīrā ekākāraikavaibhavā ॥ 75॥

lokatrayasusampūjyā lokatrayaprasūtitā ।
lokamātā jaganmātā kanyakā parameśvarī ॥ 76॥

varṇātmā varṇanilayā ṣoḍaṣākṣararūpiṇī ।
kālī kṛtyā mahārātrī moharātrī sulocanā ॥ 77॥

kamanīyā kalādhārā kāminī varṇamālinī ।
kāśmīradravaliptāṅgī kāmyā ca kamalārcitā ॥ 78॥

māṇikyabhāsālaṅkārā kanakā kanakapradā ।
kambugrīvā kṛpāyuktā kiśorī ca lalāṭinī ॥ 79॥

kālasthā ca nimeṣā ca kāladātrī kalāvatī ।
kālajñā kālamātā ca kanyakā kleśanāśinī ॥ 80॥

kālanetrā kalāvāṇī kāladā kālavigrahā ।
kīrtivardhinī kīrtijñā kīrtisthā kīrtidāyinī ॥ 81॥

sukīrtitā guṇātītā keśavānandakāriṇī ।
kumārī kumudābā ca karmadā karmabhañjanī ॥ 82॥

kaumudī kumudānandā kālāṅgī kālabhūṣaṇā ।
kapardinī komalāṅgī kṛpāsindhuḥ kṛpāmayī ॥ 83॥

kañcasthā kañcavadanā kūṭasthā kularūpiṇī ।
lokeśvarī jagaddhātrī kuśalā kulasambhavā ॥ 84॥

citajñā cintitapadā cintasthā citsvarūpiṇī ।
campakāpamanojñā ca cāru campakamālinī ॥ 85॥

caṇḍasvarūpiṇī caṇḍī caitanyaghanakehinī ।
citānandā citādhārā citākārā citālayā ॥ 86॥

cabalāpāṅgalatikā candrakoṭisubhāsvarā ।
cintāmaṇiguṇādhārā cintāmaṇivibhūṣitā ॥ 87॥

bhaktacintāmaṇilatā cintāmaṇisumandirā ।
cārucandanaliptāṅgī caturā caturānanā ॥ 88॥

chatradā chatradārī ca cārucāmaravījitā ।
bhaktānāṃ chatrarūpā ca chatrachāyā kṛtālayā ॥ 89॥

jagajjīvā jagaddhātrī jagadānandakāriṇī ।
yajñaratā ca jananī japayajñaparāyaṇā ॥ 90॥

yajñadā yajñaphaladā yajñasthānakṛtālayā ।
yajñabhoktrī yajñarūpā yajñavighnavināśinī ॥ 91॥

karmayogā karmarūpā karmavighnavināśinī ।
karmadā karmaphaladā karmasthānakṛtālayā ॥ 92॥

akāluṣyasucāritrā sarvakarmasamañcitā ।
jayasthā jayadā jaitrī jīvitā jayakāriṇī ॥ 93॥

yaśodā yaśasāmrājyā yaśodānandakāriṇī ।
jvalinī jvālinī jvālā jvaladpāvakasannibhā ॥ 94॥

jvālāmukhī janānandā jambūdvīpakṛtālayā ।
janmadā ca janmahatā janmanī janmarañjanī ॥ 95॥

jananī janmabhūḥ caiva vedaśāstrapradarśinī ।
jagadambā janitrī ca jīvakāruṇyakāriṇī ॥ 96॥

jñātidā jātidā jātijñānadā jñānagocarā ।
jñānamayī jñānarūpā īśvarī jñānavigrahā ॥ 97॥

jñānavijñānaśālinī japāpuṣpasamaṣṭitā ।
jinajaitrī jinādhārā japākusumaśobhitā ॥ 98॥

tīrthaṅkarī nirādhārā jinamātā jineśvarī ।
amalāmbaradhāriṇī ca viṣṇuvardanamardinī ॥ 99॥

śambhukoṭidurādharṣā samudrakoṭigambhīrā ।
sūryakoṭipratīkāśā vāyukoṭimahābalā ॥ 100॥

yamakoṭiparākramā kāmakoṭiphalapradā ।
ratikoṭisulāvaṇyā cakrakoṭisurājyadā ॥ 101॥

pṛthvikoṭikṣamādhārā padmakoṭinibhānanā ।
agnikoṭibhayaṅkarī śrīkanyakāparameśvarī ॥ 102॥

īśānādikacicchaktiḥ dhanādhārā dhanapradā ।
aṇimā mahimā prāptiḥ karimā ladhimā tathā ॥ 103॥

prākāmyā vaśitvā caiva īśitvā siddhidāyinī ।
mahimādiguṇairyuktā aṇimādyaṣṭasiddhidā ॥ 104॥

yavanāṅgī janādīnā ajarā ca jarāvahā ।
tāriṇī triguṇā tārā tārikā tulasīnatā ॥ 105॥

trayīvidyā trayīmūrtiḥ trayajñā turīyā tathā ।
triguṇeśvarī trividā viśvamātā trapāvatī ॥ 106॥

tattvajñā tridaśārādyā trimūrtijananī tathā ।
tvarā trivarṇā trailokyā tridivā lokapāvanī ॥ 107॥

trimūrtī trijananī caiva tribhūḥ tārā tapasvinī ।
taruṇī tāpasārādhyā taponiṣṭā tamopahā ॥ 108॥

taruṇā tridiveśānā taptakāñcanasannibhā ।
tāpasī tārārūpiṇī taruṇārkapradāyinī ॥ 109॥

tāpajñī tarkikā tarkavidyā’vidyāsvarūpiṇī ।
tripuṣkarā trikālajñā trailokyavyāpinīśvarī ॥ 110॥

tāpatrayavināśinī tapassiddhipradāyinī ।
guṇārādhyā guṇātītā kulīnā kulanandinī ॥ 111॥

tīrtharūpā tīrthakarī śokaduḥkhavināśinī ।
adīnā dīnavatsalā dīnānāthapriyaṅkarī ॥ 112॥

dayātmikā dayāpūrṇā devadānavapūjitā ।
dakṣiṇā dakṣiṇārādhyā devānāṃ modakāriṇī ॥ 113॥

dākṣāyaṇī devasutā durgā durgatināśinī ।
ghorāgnidāhadamanī duḥkhaduḥsvapnavāriṇī ॥ 114॥

śrīmatiḥ śrīmayī śreṣṭhā śrīkarī śrīvibhāvarī ।
śrīdā śrīśā śrīnivāsā paramānandadāyinī ॥ 115॥

śrīyutā śrīmatiḥ mātādhanadā dāminī dayā ।
dāntā dharmadā śāntā ca dāḍimīkusumaprabhā ॥ 116॥

dharaṇī dhāraṇī dhairyā dhairyadā dhanaśālinī ।
dhanañjayā dhanākārā dharmā dhātrī ca dharmiṇī ॥ 117॥

dedīpyamānā dharmiṇī durāvārā durāsadā ।
nānāratnavicitrāṅgī nānābharaṇamaṇḍitā ॥ 118॥

nīrajāsyā nirātaṅgā navalāvaṇyasundarī ।
damanā nidhitā nityā nijā nirṇayasundarī ॥ 119॥

paramā ca nirvikārā nirvairā nikhilā tathā ।
pramadā prathamā prājñā sarvapāvanapāvanī ॥ 120॥

sarvapriyā sarvavratā pāvanā pāpanāśinī ।
vāsavyaṃśabhāgā’pūrvā parañjyotisvarūpiṇī ॥ 121॥

parokṣā pāragā kanyā pariśuddhā’pāragā ।
parāsiddhiḥ parāgatiḥ paśupāśavimocanī ॥ 122॥

padmagandhā ca padmākṣī parabrahmasvarūpiṇī ।
padmakesaramandirā parabrahmanivāsinī ॥ 123॥

paramānandamuditā pūrṇapīṭhanivāsinī ।
parameśī pṛthvī caiva paracakranivāsinī ॥ 124॥

parāvarā parāvidyā paramānandadāyinī ।
vāgrūpā vāgmayī vāgdā vāgnetrī vāgviśāradā ॥ 125॥

dhīrūpā dhīmayī dhīrā dhīdātrī dhīviśāradā ।
bṛndārakabṛndavandyā vaiśyabṛndasahodarī ॥ 126॥

rājarājeśvarārcitā bhaktasarvārthasādhakā ।
paṇibhūṣā bālāpūjā prāṇarūpā priyaṃvadā ॥ 127॥

bhaktipriyā bhavārādhyā bhaveśī bhayanāśinī ।
bhaveśvarī bhadramukhī bhavamātā bhavā tathā ॥ 128॥

bhaṭṭārikā bhavāgamyā bhavakaṇṭakanāśinī ।
bhavānandā bhāvanīyā bhūtapañcakavāsinī ॥ 129॥

bhagavatī ca bhūdātrī bhūteśī bhūtarūpiṇī ।
bhūtasthā bhūtamātā ca bhūtajñā bhavamocanī ॥ 130॥

bhaktaśokatamohantrī bhavabhāravināśinī ।
bhūgopacārakuśalā dātrī ca bhūcarī tathā ॥ 131॥

bhītihā bhaktiramyā ca bhaktānāmiṣṭadāyinī ।
bhaktānukampinī bhīmā bhaktānāmārtināśinī ॥ 132॥

bhāsvarā bhāsvatī bhītiḥ bhāsvadutthānaśālinī ।
bhūtidā bhūtirūpā ca bhūtikā bhuvaneśvarī ॥ 133॥

mahājihvā mahādaṃṣṭrā maṇipūranivāsinī ।
mānasī mānadā mānyā manaḥcakṣuragocarā ॥ 134॥

mahākuṇḍalinīmātā mahāśatruvināśinī ।
mahāmohāntakārajñā mahāmokṣapradāyinī ॥ 135॥

mahāśaktiḥ mahāviryā mahiṣāsuramardinī ।
madhurā ca medhā medhyā mahāvaibhavavardhinī ॥ 136॥

mahāvratā mahāmūrtā muktikāmyārthasiddhidā ।
mahanīyā mānanīyā mahāduḥkhavināśinī ॥ 137॥

muktāhārālatobhetā mattamātaṅgakāminī ।
mahāghorā mantramātā mahācorabhayāpahā ॥ 138॥

mālinī ca mahāsūkṣmā makarākṛtikuṇḍalā ।
mahāprabhā mahācintyā mahāmantramahauṣadhiḥ ॥ 139॥

maṇimaṇḍalamadhyasthā maṇimālāvirājitā ।
manoramā mahārūpā rājñī rājīvalocanā ॥ 140॥

vidyārthinī ramāmātā viṣṇurūpāvinodinī ।
vīreśvarī ca varadā viśālanayanotpalā ॥ 141॥

vīrasutā vīravandyā viśvabhūḥ vīranandinī ।
viśveśvarī viśālākṣī viṣṇumāyāvimohinī ॥ 142॥

vikhyātā vilasatkacā brahmeśī brahmarūpiṇī ।
brahmavidyā ca brahmāṇī viśvā ca viśvarūpiṇī ॥ 143॥

viśvavandyā viśvaśaktiḥ vīrā vicakṣaṇā tathā ।
bālā bālikā bindusthā viśvapāśavimocanī ॥ 144॥

śiśuprāyā vaidyavidyā śīlāśīlapradāyinī ।
kṣetrā kṣemaṅkarī vaiśyā āryavaiśyakuleśvarī ॥ 145॥

kusumaśreṣṭhisatputrī kusumāmbākumārikā ।
bālanagarasampūjyā virūpākṣasahodarī ॥ 146॥

sarvasiddheśvarārādyā sarvābhīṣṭaphalapradā ।
sarvaduḥkhapraśamanī sarvarakṣāsvarūpiṇī ॥ 147॥

vibhudā viṣṇusaṅkalpā vijñānaghanarūpiṇī ।
vicitriṇī viṣṇupūjyā viṣṇumāyāvilāsinī ॥ 148॥

vaiśyadātrī vaiśyagotrā vaiśyagotravivardhinī ।
vaiśyabhojanasantuṣṭā mahāsaṅkalparūpiṇī ॥ 149॥

sandhyā vinodinīvedyā satyajñānaprabodhinī ।
vikārarahitāmātā vijayā viśvasākṣiṇī ॥ 150॥

tattvajñā ca tatvākārā tattvamarthasvarūpiṇī ।
tapasvādhyāyaniratā tapasvījanasannutā ॥ 151॥

vipulā vindhyavāsinī nagareśvaramānitā ।
kamalādevisampūjyā janārdanasupūjitā ॥ 152॥

vanditā vararūpā ca matitā mattakāśinī ।
mādhavī mālinī mānyā mahāpātakanāśinī ॥ 153॥

varā ca varavarṇinī vāritākāravarṣiṇī ।
satkīrtiguṇasampannā vaiśyalokavaśaṅkarī ॥ 154॥

tatvāsanā tapophalā taruṇādityapāṭalā ।
tantrasārā tantramātā tapolokanivāsinī ॥ 155॥

tantrasthā tantrasākṣiṇī tantramārgapradarśinī ।
sarvasampattijananī satpathā sakaleṣṭadā ॥ 156॥

asamānā sāmadevī samarhā sakalastutā ।
sanakādimunidyeyā sarvaśāstrārthagocarā ॥ 157॥

sadāśivā samuttīrṇā sātvikā śāntarūpiṇī ।
sarvavedāntanilayā samayā sarvatomukhī ॥ 158॥

sahasradalapadmasthā sarvacaitanyarūpiṇī ।
sarvadoṣavinirmuktā saccidānandarūpiṇī ॥ 159॥

sarvaviśvambarāvedyā sarvajñānaviśāradā ।
vidyāvidyākarī vidyā vidyāvidyaprabodhinī ॥ 160॥

vimalā vibhavā vedyā viśvasthā vivitojvalā ।
vīrahatyapraśamanī vinamrajanapālinī ॥ 161॥

vīramadhyā virāṭrūpā vitantrā viśvanāyikā ।
viśvambarā samārādhyā vikramā viśvamaṅgalā ॥ 162॥

vināyakī ca vāsavī kanyakā parameśvarī ।
nityakarmaphalapradā nityamaṅgalarūpiṇī ॥ 163॥

kṣetrapālasamarcitā grahapīḍānivāriṇī ।
kṣemakāruṇyakāriṇī rudralakṣaṇadhāriṇī ॥ 164॥

sarvānandamayī bhadrā vaiśyasaukhyapradāyinī ।
nityānandasvarūpiṇī vaiśyasampatpradāyinī ॥ 165॥

kṣetrajyeṣṭhācalasthitā śrīmantrapuravāsinī ।
saumaṅgalyādidevatā śrīkanyakāparameśvarī ॥ 166॥

phalaśrutiḥ ।
sahasranāmakaṃ stotraṃ vāsavyāḥ yaḥ paṭhennaraḥ ।
putrapautramavāpnoti sarvasiddhiñcavindati ॥ 1॥

sarvarogapraśamanaṃ dīrghāyuṣyapradāyakam ।
anena sadṛśaṃ stotraṃ na bhūtaṃ na bhaviṣyati ॥ 2॥

yaṃ yaṃ kāmayate kāmaṃ taṃ taṃ prāpnoti niścitam ।
tasyaiva bhavati śraddhā kanyakā nāmakīrtane ॥ 3॥

॥ iti śrīvāsavīkanyakāparameśvarī sahasranāmastotraṃ sampūrṇam ॥

samarpaṇam ।
yadakṣarapadabhraṣṭaṃ mātrāhīnaṃ tu yadbhavet ।
tatsarvaṃ kṣamyatāṃ devī vāsavāmbā namo’stute ॥ 1॥

visargabindumātrāṇi padapādākṣarāṇi ca ।
nyūnāni cātiriktāni kṣamasva parameśvarī ॥ 2॥

anyathā śaraṇaṃ nāsti tvameva śaraṇaṃ mama ।
tasmātkāruṇyabhāvena rakṣa rakṣa maheśvarī ॥ 3॥

error: Content is protected !!