Breaking News
Home / Uncategorized / Shri Sharada Sahasranama Stotram

Shri Sharada Sahasranama Stotram

śrī gaṇeśāya namaḥ ।

śrībhairavī uvāca
bhagavan sarvadharmajña sarvalokanamaskṛta ।
sarvāgamaikatattvajña tattvasāgarapāraga ॥ 1॥

kṛpāparo’si deveśa śaraṇāgatavatsala ।
purā dattaṃ varaṃ mahyaṃ devadānavasaṅgare ॥ 2॥

tamadya bhagavaṃstvatto yāce’haṃ parameśvara ।
prayaccha tvaritaṃ śambho yadyahaṃ preyasī tava ॥ 3॥

śrībhairava uvāca
devadevī purā satyaṃ surāsuraraṇājire ।
varo datto mayā te’dya varaṃ yācasva vāñchitam ॥ 4॥

śrībhairavī uvāca
bhagavan yā mahādevī śāradā”khyā sarasvatī ।
kāśmīre sā svatapasā śāṇḍilyenāvatāritā ॥ 5॥

tasyā nāmasahasraṃ me bhogamokṣaikasādhanam ।
sādhakānāṃ hitārthāya vada tvaṃ parameśvara ॥ 6॥

śrībhairava uvāca
rahasyametadakhilaṃ devānāṃ parameśvari ।
parāpararahasyaṃ ca jagatāṃ bhuvaneśvari ॥ 7॥

yā devī śāradākhyeti jaganmātā sarasvatī ।
pañcākṣarī ca ṣaṭkūṭatrailokyaprathitā sadā ॥ 8॥

tayā tatamidaṃ viśvaṃ tayā sampālyate jagat ।
saiva saṃharate cānte saiva muktipradāyinī ॥ 9॥

devadevī mahāvidyā paratattvaikarūpiṇī ।
tasyā nāmasahasraṃ te vakṣye̵

7;haṃ bhaktisādhanam ॥ 10॥

॥ viniyogaḥ ॥

Om̃ asya śrīśāradābhagavatīsahasranāmastotramahāmantrasya
śrībhagavān bhairava ṛṣiḥ । triṣṭup chandaḥ।pañcākṣaraśāradā devatā।
klīṃ bījam । hrīṃ śaktiḥ। nama iti kīlakam।
trivargaphalasiddhyarthe sahasranāmapāṭhe viniyogaḥ ॥

॥ karanyāsaḥ ॥

Om̃ hrāṃ klāṃ aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ ।
Om̃ hrīṃ klīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ ।
Om̃ hrūṃ klūṃ madhyamābhyāṃ namaḥ ।
Om̃ hraiṃ klaiṃ anāmikābhyāṃ namaḥ।
Om̃ hrauṃ klauṃ kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ ।
Om̃ hraḥ klaḥ karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ ॥

॥ hṛdayādi nyāsaḥ ॥

Om̃ hrāṃ klāṃ hṛdayāya namaḥ ।
Om̃ hrīṃ klīṃ śirase svāhā ।
Om̃ hrūṃ klūṃ śikhāyai vaṣaṭ ।
Om̃ hraiṃ klaiṃ kavacāya huṃ ।
Om̃ hrauṃ klauṃ netratrayāya vauṣaṭ ।
Om̃ hraḥ klaḥ astrāya phaṭa ।
Om̃ bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ ॥

॥ dhyānam ॥

śakticāpaśaraghaṇṭikāsudhāpātraratnakalaśollasatkarām ।
pūrṇacandravadanāṃ trilocanāṃ śāradāṃ namata sarvasiddhidām ॥

śrī śrīśailasthitā yā prahasitavadanā pārvatī śūlahastā
vahnyarkendutrinetrā tribhuvanajananī ṣaḍbhujā sarvaśaktiḥ ।
śāṇḍilyenopanītā jayati bhagavatī bhaktigamyā natānāṃ
sā naḥ siṃhāsanasthā hyabhimataphaladā śāradā śaṃ karotu ॥

॥ pañcapūjā ॥

laṃ pṛthivyātmikāyai śrīśāradādevyai gandhaṃ samarpayāmi ।
haṃ ākāśātmikāyai śrīśāradādevyai puṣpaiḥ pūjayāmi ।
yaṃ vāyvātmikāyai śrīśāradādevyai dhūpamāghrāpayāmi ।
raṃ vahnyātmikāyai śrīśāradādevyai dīpaṃ darśayāmi ।
vaṃ amṛtātmikāyai śrīśāradādevyai amṛtammahānaivedyaṃ nivedayāmi ।
saṃ sarvātmikāyai śrīśāradādevyai sarvopacārapūjāṃ samarpayāmi ॥

yonimudrāṃ darśayet ॥

॥ śrīśāradā gāyatrī ॥

Om̃ śāradāyai vidmahe । varadāyai dhīmahi।
tanno mokṣadāyinī pracodayāt ॥

śrīśāradāsahasranāmastotram ॥

śrī gaṇeśāya namaḥ ।

śrībhairavī uvāca
bhagavan sarvadharmajña sarvalokanamaskṛta ।
sarvāgamaikatattvajña tattvasāgarapāraga ॥ 1॥

kṛpāparo’si deveśa śaraṇāgatavatsala ।
purā dattaṃ varaṃ mahyaṃ devadānavasaṅgare ॥ 2॥

tamadya bhagavaṃstvatto yāce’haṃ parameśvara ।
prayaccha tvaritaṃ śambho yadyahaṃ preyasī tava ॥ 3॥

śrībhairava uvāca
devadevī purā satyaṃ surāsuraraṇājire ।
varo datto mayā te’dya varaṃ yācasva vāñchitam ॥ 4॥

śrībhairavī uvāca
bhagavan yā mahādevī śāradā”khyā sarasvatī ।
kāśmīre sā svatapasā śāṇḍilyenāvatāritā ॥ 5॥

tasyā nāmasahasraṃ me bhogamokṣaikasādhanam ।
sādhakānāṃ hitārthāya vada tvaṃ parameśvara ॥ 6॥

śrībhairava uvāca
rahasyametadakhilaṃ devānāṃ parameśvari ।
parāpararahasyaṃ ca jagatāṃ bhuvaneśvari ॥ 7॥

yā devī śāradākhyeti jaganmātā sarasvatī ।
pañcākṣarī ca ṣaṭkūṭatrailokyaprathitā sadā ॥ 8॥

tayā tatamidaṃ viśvaṃ tayā sampālyate jagat ।
saiva saṃharate cānte saiva muktipradāyinī ॥ 9॥

devadevī mahāvidyā paratattvaikarūpiṇī ।
tasyā nāmasahasraṃ te vakṣye’haṃ bhaktisādhanam ॥ 10॥

॥ viniyogaḥ ॥

Om̃ asya śrīśāradābhagavatīsahasranāmastotramahāmantrasya
śrībhagavān bhairava ṛṣiḥ । triṣṭup chandaḥ।pañcākṣaraśāradā devatā।
klīṃ bījam । hrīṃ śaktiḥ। nama iti kīlakam।
trivargaphalasiddhyarthe sahasranāmapāṭhe viniyogaḥ ॥

॥ karanyāsaḥ ॥

Om̃ hrāṃ klāṃ aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ ।Om̃ hrīṃ klīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ।
Om̃ hrūṃ klūṃ madhyamābhyāṃ namaḥ ।Om̃ hraiṃ klaiṃ anāmikābhyāṃ namaḥ।
Om̃ hrauṃ klauṃ kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ ।Om̃ hraḥ klaḥ karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ॥

॥ hṛdayādi nyāsaḥ ॥

Om̃ hrāṃ klāṃ hṛdayāya namaḥ । Om̃ hrīṃ klīṃ śirase svāhā।
Om̃ hrūṃ klūṃ śikhāyai vaṣaṭ । Om̃ hraiṃ klaiṃ kavacāya hum।
Om̃ hrauṃ klauṃ netratrayāya vauṣaṭ । Om̃ hraḥ klaḥ astrāya phaṭa।
Om̃ bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ ॥

॥ dhyānam ॥

śakticāpaśaraghaṇṭikāsudhāpātraratnakalaśollasatkarām ।
pūrṇacandravadanāṃ trilocanāṃ śāradāṃ namata sarvasiddhidām ॥

śrī śrīśailasthitā yā prahasitavadanā pārvatī śūlahastā
vahnyarkendutrinetrā tribhuvanajananī ṣaḍbhujā sarvaśaktiḥ ।
śāṇḍilyenopanītā jayati bhagavatī bhaktigamyā natānāṃ
sā naḥ siṃhāsanasthā hyabhimataphaladā śāradā śaṃ karotu ॥

॥ pañcapūjā ॥

laṃ pṛthivyātmikāyai śrīśāradādevyai gandhaṃ samarpayāmi ।
haṃ ākāśātmikāyai śrīśāradādevyai puṣpaiḥ pūjayāmi ।
yaṃ vāyvātmikāyai śrīśāradādevyai dhūpamāghrāpayāmi ।
raṃ vahnyātmikāyai śrīśāradādevyai dīpaṃ darśayāmi ।
vaṃ amṛtātmikāyai śrīśāradādevyai amṛtammahānaivedyaṃ nivedayāmi ।
saṃ sarvātmikāyai śrīśāradādevyai sarvopacārapūjāṃ samarpayāmi ॥

yonimudrāṃ darśayet ॥

॥ śrīśāradā gāyatrī ॥

Om̃ śāradāyai vidmahe । varadāyai dhīmahi।
tanno mokṣadāyinī pracodayāt ॥

॥ śrīśāradā mantraḥ ॥

Om̃ hrīṃ klīṃ śāradāyai namaḥ ॥

॥ atha śrīśāradāsahasranāmastotram ॥

Om̃ hrīṃ klīṃ śāradā śāntā śrīmatī śrīśubhaṅkarī ।
śubhā śāntā śaradbījā śyāmikā śyāmakuntalā ॥ 1॥

śobhāvatī śaśāṅkeśī śātakumbhaprakāśinī ।
pratāpyā tāpinī tāpyā śītalā śeṣaśāyinī ॥ 2॥

śyāmā śāntikarī śāntiḥ śrīkarī vīrasūdinī ।
veśyā veśyakarī vaiśyā vānarī veṣabhānvitā ॥ 3॥

vācālī śubhagā śobhyā śobhanā ca śucismitā ।
jaganmātā jagaddhātrī jagatpālanakāriṇī ॥ 4॥

hāriṇī gadinī godhā gomatī jagadāśrayā ।
saumyā yāmyā tathā kāmyā vāmyā vācāmagocarā ॥ 5॥

aindrī cāndrī kalā kāntā śaśimaṇḍalamadhyagā ।
āgneyī vāruṇī vāṇī kāruṇā karuṇāśrayā ॥ 6॥

nairṛtī ṛtarūpā ca vāyavī vāgbhavodbhavā ।
kauberī kūbarā kolā kāmeśī kāmasundarī ॥ 7॥

kheśānī keśanīkārā mocanī dhenukāmadā ।
kāmadhenuḥ kapāleśī kapālakarasaṃyutā ॥ 8॥

cāmuṇḍā mūlyadā mūrtirmuṇḍamālāvibhūṣaṇā ।
sumerutanayā vandyā caṇḍikā caṇḍasūdinī ॥ 9॥

caṇḍāṃśutejasāmmūrtiścaṇḍeśī caṇḍavikramā ।
cāṭukā cāṭakī carcā cāruhaṃsā camatkṛtiḥ ॥ 10॥

lalajjihvā sarojākṣī muṇḍasṛṅmuṇḍadhāriṇī ।
sarvānandamayī stutyā sakalānandavardhinī ॥ 11॥

dhṛtiḥ kṛtiḥ sthitirmūrtiḥ dyauvāsā cāruhāsinī ।
rukmāṅgadā rukmavarṇā rukmiṇī rukmabhūṣaṇā ॥ 12॥

kāmadā mokṣadānandā nārasiṃhī nṛpātmajā ।
nārāyaṇī narottuṅganāginī naganandinī ॥ 13॥

nāgaśrīrgirijā guhyā guhyakeśī garīyasī ।
guṇāśrayā guṇātītā gajarājoparisthitā ॥ 14॥

gajākārā gaṇeśānī gandharvagaṇasevitā ।
dīrghakeśī sukeśī ca piṅgalā piṅgalālakā ॥ 15॥

bhayadā bhavamānyā ca bhavānī bhavatoṣitā ।
bhavālasyā bhadradhātrī bhīruṇḍā bhagamālinī ॥ 16॥

paurandarī parañjyotiḥ purandarasamarcitā ।
pīnā kīrtikarī kīrtiḥ keyūrāḍhyā mahākacā ॥ 17॥

ghorarūpā maheśānī komalā komalālakā ।
kalyāṇī kāmanā kubjā kanakāṅgadabhūṣitā ॥ 18॥

kenāśī varadā kālī mahāmedhā mahotsavā ।
virūpā viśvarūpā ca viśvadhātrī pilampilā ॥ 19॥

padmāvatī mahāpuṇyā puṇyā puṇyajaneśvarī ।
jahnukanyā manojñā ca mānasī manupūjitā ॥ 20॥

kāmarūpā kāmakalā kamanīyā kalāvatī ।
vaikuṇṭhapatnī kamalā śivapatnī ca pārvatī ॥ 21॥

kāmyaśrī rgāruḍīvidyā viśvasūrvīrasūrditiḥ ।
māheśvarī vaiṣṇavī ca brāhmī brāhmaṇapūjitā ॥ 22॥

mānyā mānavatī dhanyā dhanadā dhanadeśvarī ।
aparṇā parṇaśithilā parṇaśālāparamparā ॥ 23॥

padmākṣī nīlavastrā ca nimnā nīlapatākinī ।
dayāvatī dayādhīrā dhairyabhūṣaṇabhūṣitā ॥ 24॥

jaleśvarī mallahantrī bhallahastā malāpahā ।
kaumudī caiva kaumārī kumārī kumudākarā ॥ 25॥

padminī padmanayanā kulajā kulakaulinī ।
karālā vikarālākṣī visrambhā dardurākṛtiḥ ॥ 26॥

vanadurgā sadācārā sadāśāntā sadāśivā ।
sṛṣṭiḥ sṛṣṭikarī sādhvī mānuṣī devakī dyutiḥ ॥ 27॥

vasudhā vāsavī veṇuḥ vārāhī cāparājitā ।
rohiṇī ramaṇā rāmā mohinī madhurākṛtiḥ ॥ 28॥

śivaśaktiḥ parāśaktiḥ śāṅkarī ṭaṅkadhāriṇī ।
krūrakaṅkālamālāḍhyā laṅkākaṅkaṇabhūṣitā ॥ 29॥

daityāpaharā dīptā dāsojjvalakucāgraṇīḥ ।
kṣāntiḥ kṣaumaṅkarī buddhirbodhācāraparāyaṇā ॥ 30॥

śrīvidyā bhairavīvidyā bhāratī bhayaghātinī ।
bhīmā bhīmāravā bhaimī bhaṅgurā kṣaṇabhaṅgurā ॥ 31॥

jityā pinākabhṛt sainyā śaṅkhinī śaṅkharūpiṇī ।
devāṅganā devamānyā daityasūrdaityamardinī ॥ 32॥

devakanyā ca paulomī ratiḥ sundaradostaṭī ।
sukhinī śaukinī śauklī sarvasaukhyavivardhinī ॥ 33॥

lolā līlāvatī sūkṣmā sūkṣmā’sūkṣmagatirmatiḥ ।
vareṇyā varadā veṇī śaraṇyā śaracāpinī ॥ 34॥

ugrakālī mahākālī mahākālasamarcitā ।
jñānadā yogidhyeyā ca govallī yogavardhinī ॥ 35॥

peśalā madhurā māyā viṣṇumāyā mahojjvalā ।
vārāṇasī tathā’vantī kāñcī kukkurakṣetrasuḥ ॥ 36॥

ayodhyā yogasūtrādyā yādaveśī yadupriyā ।
yamahantrī ca yamadā yaminī yogavartinī ॥ 37॥

bhasmojjvalā bhasmaśayyā bhasmakālīsamarcitā ।
candrikā śūlinī śilyā prāśinī candravāsinī ॥ 38॥

padmahastā ca pīnā ca pāśinī pāśamocanī ।
sudhākalaśahastā ca sudhāmūrtiḥ sudhāmayī ॥ 39॥

vyūhāyudhā varārohā varadhātrī varottamā ।
pāpāśanā mahāmūrtā mohadā madhurasvarā ॥ 40॥

madhupā mādhavī mālyā mallikā kālikā mṛgī ।
mṛgākṣī mṛgarājasthā keśikīnāśaghātinī ॥ 41॥

raktāmbaradharā rātriḥ sukeśī suranāyikā ।
saurabhī surabhiḥ sūkṣmā svayambhūkusumārcitā ॥ 42॥

ambā jṛmbhā jaṭābhūṣā jūṭinī jaṭinī naṭī ।
marmānandadā jyeṣṭhā śreṣṭhā kāmeṣṭavarddhinī ॥ 43॥

raudrī rudrastanā rudrā śatarudrā ca śāmbhavī ।
śraviṣṭhā śitikaṇṭheśī vimalānandavardhinī ॥ 44॥

kapardinī kalpalatā mahāpralayakāriṇī ।
mahākalpāntasaṃhṛṣṭhā mahākalpakṣayaṅkarī ॥ 45॥

saṃvartāgniprabhā sevyā sānandā”nandavardhinī ।
surasenā ca māreśī surākṣī vivarotsukā ॥ 46॥

prāṇeśvarī pavitrā ca pāvanī lokapāvanī ।
lokadhātrī mahāśuklā śiśirācalakanyakā ॥ 47॥

tamoghnī dhvāntasaṃhartrī yaśodā ca yaśasvinī ।
pradyotinī ca dyumatī dhīmatī lokacarcitā ॥ 48॥

praṇaveśī paragatiḥ pārāvārasutā samā ।
ḍākinī śākinī ruddhā nīlā nāgāṅganā nutiḥ ॥ 49॥

kundadyutiśca kuraṭā kāntidā bhrāntidā bhramā ।
carvitācarvitā goṣṭhī gajānanasamarcitā ॥ 50॥

khageśvarī khanīlā ca nāginī khagavāhinī ।
candrānanā mahāruṇḍā mahogrā mīnakanyakā ॥ 51॥

mānapradā mahārūpā mahāmāheśvarīpriyā ।
marudgaṇā mahadvaktrā mahoragā bhayānakā ॥ 52॥

mahāghoṇā kareśānī mārjārī manmathojjvalā ।
kartrī hantrī pālayitrī caṇḍamuṇḍaniṣūdinī ॥ 53॥

nirmalā bhāsvatī bhīmā bhadrikā bhīmavikramā ।
gaṅgā candrāvatī divyā gomatī yamunā nadī ॥ 54॥

vipāśā sarayūstāpī vitastā kuṅkumārcitā ।
gaṇḍakī narmadā gaurī candrabhāgā sarasvatī ॥ 55॥

airāvatī ca kāverī śatāhravā ca śatahradā ।
śvetavāhanasevyā ca śvetāsyā smitabhāvinī ॥ 56॥

kauśāmbī kośadā kośyā kāśmīrakanakelinī ।
komalā ca videhā ca pūḥ purī purasūdinī ॥ 57॥

paurūravā palāpālī pīvarāṅgī gurupriyā ।
purārigṛhiṇī pūrṇā pūrṇarūpā rajasvalā ॥ 58॥

sampūrṇacandravadanā bālacandrasamadyutiḥ ।
revatī preyasī revā citrā citrāmbarā camūḥ ॥ 59॥

navapuṣpasamudbhūtā navapuṣpaikahāriṇī ।
navapuṣpaśubhāmālā navapuṣpakulānanā ॥ 60॥

navapuṣpodbhavaprītā navapuṣpasamāśrayā ।
navapuṣpalalatkeśā navapuṣpalalanmukhā ॥ 61॥

navapuṣpalalatkarṇā navapuṣpalalatkaṭiḥ ।
navapuṣpalalannetrā navapuṣpalalannasā ॥ 62॥

navapuṣpasamākārā navapuṣpalaladbhujā ।
navapuṣpalalatkaṇṭhā navapuṣpārcitastanī ॥ 63॥

navapuṣpalalanmadhyā navapuṣpakulālakā ।
navapuṣpalalannābhiḥ navapuṣpalalatbhagā ॥ 64॥

navapuṣpalalatpādā navapuṣpakulāṅganī ।
navapuṣpaguṇotpīṭhā navapuṣpopaśobhitā ॥ 65॥

navapuṣpapriyopetā pretamaṇḍalamadhyagā ।
pretāsanā pretagatiḥ pretakuṇḍalabhūṣitā ॥ 66॥

pretabāhukarā pretaśayyā śayanaśāyinī ।
kulācārā kuleśānī kulakā kulakaulinī ॥ 67॥

smaśānabhairavī kālabhairavī śivabhairavī ।
svayambhūbhairavī viṣṇubhairavī surabhairavī ॥ 68॥

kumārabhairavī bālabhairavī rurubhairavī ।
śaśāṅkabhairavī sūryabhairavī vahnibhairavī ॥ 69॥

śobhādibhairavī māyābhairavī lokabhairavī ।
mahograbhairavī sādhvībhairavī mṛtabhairavī ॥ 70॥

sammohabhairavī śabdabhairavī rasabhairavī ।
samastabhairavī devī bhairavī mantrabhairavī ॥ 71॥

sundarāṅgī manohantrī mahāśmaśānasundarī ।
sureśasundarī devasundarī lokasundarī ॥ 72॥

trailokyasundarī brahmasundarī viṣṇusundarī ।
girīśasundarī kāmasundarī guṇasundarī ॥ 73॥

ānandasundarī vaktrasundarī candrasundarī ।
ādityasundarī vīrasundarī vahnisundarī ॥ 74॥

padmākṣasundarī padmasundarī puṣpasundarī ।
guṇadāsundarī devī sundarī purasundarī ॥ 75॥

maheśasundarī devī mahātripurasundarī ।
svayambhūsundarī devī svayambhūpuṣpasundarī ॥ 76॥

śukraikasundarī liṅgasundarī bhagasundarī ।
viśveśasundarī vidyāsundarī kālasundarī ॥ 77॥

śukreśvarī mahāśukrā śukratarpaṇatarpitā ।
śukrodbhavā śukrarasā śukrapūjanatoṣitā ॥ 78॥

śukrātmikā śukrakarī śukrasnehā ca śukriṇī ।
śukrasevyā śukrasurā śukraliptā manonmanā ॥ 79॥

śukrahārā sadāśukrā śukrarūpā ca śukrajā ।
śukrasūḥ śukraramyāṅgī śukrāṃśukavivardhinī ॥ 80॥

śukrottamā śukrapūjā śukreśī śukravallabhā ।
jñāneśvarī bhagottuṅgā bhagamālāvihāriṇī ॥ 81॥

bhagaliṅgaikarasikā liṅginī bhagamālinī ।
baindaveśī bhagākārā bhagaliṅgādiśukrasūḥ ॥ 82॥

vātyālī vanitā vātyārūpiṇī meghamālinī ।
guṇāśrayā guṇavatī guṇagauravasundarī ॥ 83॥

puṣpatārā mahāpuṣpā puṣṭiḥ paramalāghavī ।
svayambhūpuṣpasaṅkāśā svayambhūpuṣpapūjitā ॥ 84॥

svayambhūkusumanyāsā svayambhūkusumārcitā ।
svayambhūpuṣpasarasī svayambhūpuṣpapuṣpiṇī ॥ 85॥

śukrapriyā śukraratā śukramajjanatatparā ।
apānaprāṇarūpā ca vyānodānasvarūpiṇī ॥ 86॥

prāṇadā madirā modā madhumattā madoddhatā ।
sarvāśrayā sarvaguṇā’vyasthā sarvatomukhī ॥ 87॥

nārīpuṣpasamaprāṇā nārīpuṣpasamutsukā ।
nārīpuṣpalatā nārī nārīpuṣpasrajārcitā ॥ 88॥

ṣaḍguṇā ṣaḍguṇātītā śaśinaḥṣoḍaśīkalā ।
caturbhujā daśabhujā aṣṭādaśabhujā tathā ॥ 89॥

dvibhujā caika ṣaṭkoṇā trikoṇanilayāśrayā ।
srotasvatī mahādevī mahāraudrī durantakā ॥ 90॥

dīrghanāsā sunāsā ca dīrghajihvā ca maulinī ।
sarvādhārā sarvamayī sārasī saralāśrayā ॥ 91॥

sahasranayanaprāṇā sahasrākṣasamarcitā ।
sahasraśīrṣā subhaṭā śubhākṣī dakṣaputriṇī ॥ 92॥

ṣaṣṭikā ṣaṣṭicakrasthā ṣaḍvargaphaladāyinī ।
aditirditirātmā śrīrādyā cāṅkabhacakriṇī ॥ 93॥

bharaṇī bhagabimbākṣī kṛttikā cekṣvasāditā ।
inaśrī rohiṇī ceṣṭiḥ ceṣṭā mṛgaśirodharā ॥ 94॥

īśvarī vāgbhavī cāndrī paulomī munisevitā ।
umā punarjayā jārā coṣmarundhā punarvasuḥ ॥ 95॥

cārustutyā timisthāntī jāḍinī liptadehinī ।
liḍhyā śleṣmatarāśliṣṭā maghavārcitapādukī ॥ 96॥

maghāmoghā tathaiṇākṣī aiśvaryapadadāyinī ।
aiṅkārī candramukuṭā pūrvāphālgunikīśvarī ॥ 97॥

uttarāphalguhastā ca hastisevyā samekṣaṇā ।
ojasvinī tathotsāhā citriṇī citrabhūṣaṇā ॥ 98॥

ambhojanayanā svātiḥ viśākhā jananī śikhā ।
akāranilayādhārā narasevyā ca jyeṣṭadā ॥ 99॥

mūlā pūrvāṣāḍheśī cottarāṣāḍhyāvanī tu sā ।
śravaṇā dharmiṇī dharmyā dhaniṣṭhā ca śatabhiṣak ॥ 100॥

pūrvabhādrapadasthānā’pyāturā bhadrapādinī ।
revatīramaṇastutyā nakṣatreśasamarcitā ॥ 101॥

kandarpadarpiṇī durgā kurukullakapolinī ।
ketakīkusumasnigdhā ketakīkṛtabhūṣaṇā ॥ 102॥

kālikā kālarātriśca kuṭumbajanatarpitā ।
kañjapatrākṣiṇī kalyāropiṇī kālatoṣitā ॥ 103॥

karpūrapūrṇavadanā kacabhāranatānanā ।
kalānāthakalāmauliḥ kalā kalimalāpahā ॥ 104॥

kādambinī karigatiḥ karicakrasamarcitā ।
kañjeśvarī kṛpārūpā karuṇāmṛtavarṣiṇī ॥ 105॥

kharbā khadyotarūpā ca kheṭeśī khaḍgadhāriṇī ।
khadyotacañcalā keśī khecarī khecarārcitā ॥ 106॥

gadādhārī mahāgurvī guruputrā gurupriyā ।
gītavādyapriyā gāthā gajavaktraprasūgatiḥ ॥ 107॥

gariṣṭhagaṇapūjyā ca gūḍhagulphā gajeśvarī ।
gaṇamānyā gaṇeśānī gāṇāpatyaphalapradā ॥ 108॥

gharmāṃśunayanā gharmyā ghorā ghurghuranādinī ।
ghaṭastanī ghaṭākārā ghusṛṇollasitastanī ॥ 109॥

ghorāravā ghoramukhī ghoradaityanibarhiṇī ।
ghanacchāyā ghanadyutiḥ ghanavāhanapūjitā ॥ 110॥

ṭavakoṭeśarūpā ca caturā caturastanī ।
caturānanapūjyā ca caturbhujasamarcitā ॥ 111॥

carmāmbarā caragatiḥ caturvedamayī calā ।
catuḥsamudraśayanā caturdaśasurārcitā ॥ 112॥

cakoranayanā campā campābakulakuntalā ।
cyutacīrāmbarā cārumūrtiścampakamālinī ॥ 113॥

chāyā chadmakarī chillī choṭikā chinnamastakā ।
chinnaśīrṣā chinnanāsā chinnavastravarūthinī ॥ 114॥

chandipatrā channachalkā chātramantrānugrāhiṇī ।
chadminī chadmaniratā chadmasadmanivāsinī ॥ 115॥

chāyāsutaharā havyā chalarūpā samujjvalā ।
jayā ca vijayā jeyā jayamaṇḍalamaṇḍitā ॥ 116॥

jayanāthapriyā japyā jayadā jayavardhinī ।
jvālāmukhī mahājvālā jagattrāṇaparāyaṇā ॥ 117॥

jagaddhātrī jagaddharttrī jagatāmupakāriṇī ।
jālandharī jayantī ca jambhārātivarapradā ॥ 118॥

jhillī jhāṅkāramukharā jharī jhaṅkāritā tathā ।
ñanarūpā mahāñamī ñahastā ñivalocanā ॥ 119॥

ṭaṅkārakāriṇī ṭīkā ṭikā ṭaṅkāyudhapriyā ।
ṭhukurāṅgī ṭhalāśrayā ṭhakāratrayabhūṣaṇā ॥ 120॥

ḍāmarī ḍamarūprāntā ḍamarūprahitonmukhī ।
ḍhilī ḍhakāravā cāṭā ḍhabhūṣā bhūṣitānanā ॥ 121॥

ṇāntā ṇavarṇasamyuktā ṇeyā’ṇeyavināśinī ।
tulā tryakṣā trinayanā trinetravaradāyinī ॥ 122॥

tārā tāravayā tulyā tāravarṇasamanvitā ।
ugratārā mahātārā totulā’tulavikramā ॥ 123॥

tripurā tripureśānī tripurāntakarohiṇī ।
tantraikanilayā tryasrā tuṣārāṃśukalādharā ॥ 124॥

tapaḥ prabhāvadā tṛṣṇā tapasā tāpahāriṇī ।
tuṣāraparipūrṇāsyā tuhinādrisutā tu sā ॥ 125॥

tālāyudhā tārkṣyavegā trikūṭā tripureśvarī ।
thakārakaṇṭhanilayā thāllī thallī thavarṇajā ॥ 126॥

dayātmikā dīnaravā duḥkhadāridrayanāśinī ।
deveśī devajananī daśavidyā dayāśrayā ॥ 127॥

dyunadī daityasaṃhartrī daurbhāgyapadanāśinī ।
dakṣiṇā kālikā dakṣā dakṣayajñavināśinī ॥ 128॥

dānavā dānavendrāṇī dāntā dambhavivarjitā ।
dadhīcīvaradā duṣṭadaityadarpāpahāriṇī ॥ 129॥

dīrghanetrā dīrghakacā duṣṭārapadasaṃsthitā ।
dharmadhvajā dharmamayī dharmarājavarapradā ॥ 130॥

dhaneśvarī dhanistutyā dhanādhyakṣā dhanātmikā ।
dhīrdhvanirdhavalākārā dhavalāmbhojadhāriṇī ॥ 131॥

dhīrasūrdhāriṇī dhātrī pūḥ punī ca punīstu sā ।
navīnā nūtanā navyā nalināyatalocanā ॥ 132॥

naranārāyaṇastutyā nāgahāravibhūṣaṇā ।
navendusannibhā nāmnā nāgakesaramālinī ॥ 133॥

nṛvandyā nagareśānī nāyikā nāyakeśvarī ।
nirakṣarā nirālambā nirlobhā nirayonijā ॥ 134॥

nandajā’naṅgadarpāḍhyā nikandā naramuṇḍinī ।
nindā”nindaphalā niṣṭhā nandakarmaparāyaṇā ॥ 135॥

naranārīguṇaprītā naramālāvibhūṣaṇā ।
puṣpāyudhā puṣpamālā puṣpabāṇā priyaṃvadā ॥ 136॥

puṣpabāṇapriyaṅkarī puṣpadhāmavibhūṣitā ।
puṇyadā pūrṇimā pūtā puṇyakoṭiphalapradā ॥ 137॥

purāṇāgamamantrāḍhyā purāṇapuruṣākṛtiḥ ।
purāṇagocarā pūrvā parabrahmasvarūpiṇī ॥ 138॥

parāpararahasyāṅgā prahlādaparameśvarī ।
phālgunī phālguṇaprītā phaṇirājasamarcitā ॥ 139॥

phaṇapradā phaṇeśī ca phaṇākārā phalottamā ।
phaṇihārā phaṇigatiḥ phaṇikāñcī phalāśanā ॥ 140॥

baladā bālyarūpā ca bālarākṣaramantritā ।
brahmajñānamayī brahmavāñchā brahmapadapradā ॥ 141॥

brahmāṇī bṛhatirvrīḍā brahmāvartapravartanī ।
brahmarūpā parāvrajyā brahmamuṇḍaikamālinī ॥ 142॥

bindubhūṣā bindumātā bimboṣṭhī bagulāmukhī ।
brahmāstravidyā brahmāṇī brahmā’cyutanamaskṛtā ॥ 143॥

bhadrakālī sadābhadrī bhīmeśī bhuvaneśvarī ।
bhairavākārakallolā bhairavī bhairavārcitā ॥ 144॥

bhānavī bhāsudāmbhojā bhāsudāsyabhayārtihā ।
bhīḍā bhāgīrathī bhadrā subhadrā bhadravardhinī ॥ 145॥

mahāmāyā mahāśāntā mātaṅgī mīnatarpitā ।
modakāhārasantuṣṭā mālinī mānavardhinī ॥ 146॥

manojñā śaṣkulīkarṇā māyinī madhurākṣarā ।
māyābījavatī mānī mārībhayanisūdinī ॥ 147॥

mādhavī mandagā mādhvī madirāruṇalocanā ।
mahotsāhā gaṇopetā mānanīyā maharṣibhiḥ ॥ 148॥

mattamātaṅgā gomattā manmathārivarapradā ।
mayūraketujananī mantrarājavibhūṣitā ॥ 149॥

yakṣiṇī yoginī yogyā yājñikī yogavallabhā ।
yaśovatī yaśodhātrī yakṣabhūtadayāparā ॥ 150॥

yamasvasā yamajñī ca yajamānavarapradā ।
rātrī rātriñcarajñī ca rākṣasī rasikā rasā ॥ 151॥

rajovatī ratiḥ śāntī rājamātaṅginī parā ।
rājarājeśvarī rājñī rasāsvādavicakṣaṇā ॥ 152॥

lalanā nūtanākārā lakṣmīnāthasamarcitā ।
lakṣmīśca siddhalakṣmīśca mahālakṣmī laladrasā ॥ 153॥

lavaṅgakusumaprītā lavaṅgaphalatoṣitā ।
lākṣāruṇā lalatyā ca lāṅgūlī varadayinī ॥ 154॥

vātātmajapriyā vīryā varadā vānareśvarī ।
vijñānakāriṇī veṇyā varadā varadeśvarī ॥ 155॥

vidyāvatī vaidyamātā vidyāhāravibhūṣaṇā ।
viṣṇuvakṣasthalasthā ca vāmadevāṅgavāsinī ॥ 156॥

vāmācārapriyā vallī vivasvatsomadāyinī ।
śāradā śāradāmbhojavāriṇī śūladhāriṇī ॥ 157॥

śaśāṅkamukuṭā śaṣpā śeṣaśāyīnamaskṛtā ।
śyāmā śyāmāmbarā śyāmamukhī śrīpatisevitā ॥ 158॥

ṣoḍaśī ṣaḍrasā ṣaḍjā ṣaḍānanapriyaṅkarī ।
ṣaḍaṅghrikūjitā ṣaṣṭiḥ ṣoḍaśāmbarapūjitā ॥ 159॥

ṣoḍaśārābjanilayā ṣoḍaśī ṣoḍaśākṣarī ।
saumbījamaṇḍitā sarvā sarvagā sarvarūpiṇī ॥ 160॥

samastanarakatrātā samastaduritāpahā ।
sampatkarī mahāsampat sarvadā sarvatomukhī ॥ 161॥

sūkṣmākarī satī sītā samastabhuvanāśrayā ।
sarvasaṃskārasampattiḥ sarvasaṃskāravāsanā ॥ 162॥

haripriyā haristutyā harivāhā harīśvarī ।
hālāpriyā halimukhī hāṭakeśī hṛdeśvarī ॥ 163॥

hrīṃbījavarṇamukuṭā hrīṃ harapriyakāriṇī ।
kṣamā kṣāntā ca kṣoṇī ca kṣatriyī mantrarūpiṇī ॥ 164॥

pañcātmikā pañcavarṇā pañcatigmasubhedinī ।
muktidā munivṛndeśī śāṇḍilyavaradāyinī ॥ 165॥

Om̃ hrīṃ aiṃ hrīṃ ca pañcārṇadevatā śrīsarasvatī ।
Om̃ sauṃ hrīṃ śrīṃ śaradbījaśīrṣā nīlasarasvatī ॥ 166॥

Om̃ hrīṃ klīṃ saḥ namo hrīṃ hrīṃ svāhā bījā ca śāradā ॥ 167॥

॥ phalaśrutiḥ ॥

śāradānāmasāhasramantraṃ śrībhairavoditam ।
guhyaṃ mantrātmakaṃ puṇyaṃ sarvasvaṃ tridivaukasām ॥ 1॥

yaḥ paṭhetpāṭhayedvāpi śa‍ṛṇuyācchrāvayedapi ।
divā rātrau ca sandhyāyāṃ prabhāte ca sadā pumān ॥ 2॥

gogajāśvarathaiḥ pūrṇaṃ gehaṃ tasya bhaviṣyati ।
dāsī dāsajanaiḥ pūrṇaṃ putrapautrasamākulam ॥ 3॥

śreyaskaraṃ sadā devī sādhakānāṃ yaśaskaram ।
paṭhennāmasahasraṃ tu niśīthe sādhakottamaḥ ॥ 4॥

sarvarogapraśamanaṃ sarvaduḥkhanivāraṇam ।
pāparogādiduṣṭānāṃ sañjīvaniphalapradam ॥ 5॥

yaḥ paṭhedbhaktiyuktastu muktakeśo digambaraḥ ।
sarvāgame saḥ pūjyaḥ syātsaviṣṇuḥ samaheśvaraḥ ॥ 6॥

bṛhaspatisamo vāci nītyā śaṅkarasannibhaḥ ।
gatyā pavanasaṅkāśo matyā śukrasamo’pi ca ।
tejasā divyasaṅkāśo rūpeṇa makaradhvajaḥ ॥ 7॥

jñānena ca śuko devi cāyuṣā bhṛgunandanaḥ ।
sākṣāt sa parameśāni prabhutvena surādhipaḥ ॥ 8॥

vidyādhiṣaṇayā kīrtyā rāmo rāmo balena ca ।
sa dīrghāyuḥ sukhī putrī vijayī vibhavī vibhuḥ ॥ 9॥

nānyacintā prakartavyā nānyacintā kadācana ॥ 10॥

vātastambhaṃ jalastambhaṃ caurastambhaṃ maheśvari ।
vahniśaityaṃ karotyeva paṭhanaṃ cāsya sundari ॥ 11॥

stambhayedapi brahmāṇaṃ mohayadapi śaṅkaram ।
vaśyayedapi rājānaṃ śamayeddhavyavāhanam ॥ 12॥

ākarṣayeddevakanyāṃ uccāṭayati vairiṇam ।
mārayedapakīrtiṃ ca saṃvaśyecca caturbhujam ॥ 13॥

kiṃ kiṃ na sādhayedevaṃ mantranāmasahasrakam ।
śaratkāle niśīthe ca bhaume śaktisamanvitaḥ ॥ 14॥

paṭhennāmasahasraṃ ca sādhakaḥ kiṃ na sādhayet ।
aṣṭamyāmāśvamāse tu madhyāhne mūrtisannidhau ॥ 15॥

paṭhennāmasahasraṃ tu muktakeśo digambaraḥ ।
sudarśano bhavedāśu sādhakaḥparvatātmaje ॥ 16॥

aṣṭamyāṃ sarvarātraṃ tu kuṅkumena ca candanaiḥ ।
raktacandanayuktena kastūryā cāpi pāvakaiḥ ॥ 17॥

mṛganābhirmanaḥśilākalkayuktenavāriṇā ।
likhedbhūrje japenmantraṃ sādhako bhaktipūrvakam ॥ 18॥

dhārayenmūrdhni vā bāhau yoṣidvāmakare śive ।
raṇe ripūnvijityāśu mātaṅgāniva kesarī ॥ 19॥

svagṛhaṃ kṣaṇamāyāti kalyāṇi sādhakottamaḥ ।
vandhyā vāmabhuje dhṛtvā caturthe’hani pārvati ॥ 20॥

amāyāṃ ravivāre yaḥ paṭhetpretālaye tathā ।
trivāraṃ sādhako devi bhavet sa tu kavīśvaraḥ ॥ 21॥

saṅkrāntau grahaṇe vāpi paṭhenmantraṃ nadītaṭe ।
sa bhavetsarvaśāstrajño vedavedāṅgatattvavit ॥ 22॥

śāradāyā idaṃ nāmnāṃ sahasraṃ mantragarbhakam ।
gopyaṃ guhyaṃ sadā gopyaṃ sarvadharmaikasādhanam ॥ 23॥

mantrakoṭimayaṃ divyaṃ tejorūpaṃ parātparam ।
aṣṭamyāṃ ca navamyāṃ ca caturdaśyāṃ dine dine ॥ 24॥

saṅkrānte maṅgalau rātryāṃ yo’rcayecchāradāṃ sudhīḥ ।
trayastriṃśatsukoṭīnāṃ devānāṃ tu maheśvari ॥ 25॥

īśvarī śāradā tasya māteva hitakāriṇī ।
yo japetpaṭhate nāmnāṃ sahasraṃ manasā śive ॥ 26॥

sa bhavecchāradāputraḥ sākṣādbhairavasannibhaḥ ।
idaṃ nāmnāṃ sahasraṃ tu kathitaṃ hitakāmyayā ॥ 27॥

asya prabhāvamatulaṃ janmajanmāntareṣvapi ।
na śakyate mayā”khyātuṃ koṭiśo vadanairapi ॥ 28॥

adātavyamidaṃ devi duṣṭānāmatibhāṣiṇām ।
akulīnāya duṣṭāya dīkṣāhīnāya sundari ॥ 29॥

avaktavyamaśrotavyamidaṃ nāmasahasrakam ।
abhaktebhyo’pi putrebhyo na dātavyaṃ kadācana ॥ 30॥

śāntāya gurubhaktāya kulīnāya maheśvari ।
svaśiṣyāya pradātavyaṃ ityājñā parameśvari ॥ 31॥

idaṃ rahasyaṃ paramaṃ devi bhaktyā mayoditam ।
gopyaṃ rahasyaṃ ca goptavyaṃ gopanīyaṃ svayonivat ॥ 32॥

॥ iti śrīrudrayāmalatantre pārvatīparameśvarasaṃvāde
śrīśāradāsahasranāmastavarājaḥ sampūrṇaḥ ॥

error: Content is protected !!