Breaking News
Home / Uncategorized / Shri Gopala Sahasranama Stotra in english

Shri Gopala Sahasranama Stotra in english

pārvatyuvāca-
kailāsaśikhare ramye gaurī pṛcchati śaṅkaram ।
brahmāṇḍākhilanāthastvaṃ sṛṣṭisaṃhārakārakaḥ ॥ 1॥

tvameva pūjyase lokairbrahmaviṣṇusurādibhiḥ ।
nityaṃ paṭhasi deveśa kasya stotraṃ maheśvara ॥ 2॥

āścaryamidamākhyānaṃ jāyate mayi śaṅkara ।
tatprāṇeśa mahāprājña saṃśayaṃ chindhi me prabho ॥ 3॥

śrīmahādeva uvāca-
dhanyāsi kṛtapuṇyāsi pārvati prāṇavallabhe ।
rahasyātirahasyaṃ ca yatpṛcchasi varānane ॥ 4॥

strīsvabhāvānmahādevi punastvaṃ paripṛcchasi ।
gopanīyaṃ gopanīyaṃ gopanīyaṃ prayatnataḥ ॥ 5॥

datte ca siddhihāniḥ syāttasmādyatnena gopayet ।
idaṃ rahasyaṃ paramaṃ puruṣārthapradāyakam ॥ 6॥

dhanaratnaughamāṇikyaṃ turaṅgaṃ ca gajādikam ।
dadāti smaraṇādeva mahāmokṣapradāyakam ॥ 7॥

tatte'haṃ sampravakṣyāmi śṛṇuṣvāvahitā priye ।
yo'sau nirañjano devaḥ citsvarūpī janārdanaḥ ॥ 8॥

saṃsārasāgarottārakāraṇāya nṛṇām sadā ।
śrīraṅgādikarūpeṇa trailokyaṃ vyāpya tiṣṭhati ॥ 9॥

tato lokā mahāmūḍhā viṣṇubhaktivivarjitāḥ ।
niścayaṃ nādhigacchanti punarnārāyaṇo hariḥ ॥ 1
0॥ nirañjano nirākāro bhaktānāṃ prītikāmadaḥ । vṛndāvanavihārāya gopālaṃ rūpamudvahan ॥ 11॥ muralīvādanādhārī rādhāyai prītimāvahan । aṃśāṃśebhyaḥ samunmīlya pūrṇarūpakalāyutaḥ ॥ 12॥ śrīkṛṣṇacandro bhagavān nandagopavarodyataḥ । dharaṇīrūpiṇīmātṛyaśodānandadāyakaḥ ॥ 13॥ dvābhyāṃ prayācito nātho devakyāṃ vasudevataḥ । brahmaṇā'bhyarthito devo devairapi sureśvari ॥ 14॥ jāto'vanyāṃ mukundo'pi muralovedarecikā । tayā sārddhaṃ vacaḥ kṛtvā tato jāto mahītale ॥ 15॥ saṃsārasārasarvasvaṃ śyāmalaṃ mahadujjvalam । etajjyotirahaṃ vedyaṃ cintayāmi sanātanam ॥ 16॥ gauratejo vinā yastu śyāmatejassamarcayet । japedvā dhyāyate vāpi sa bhavet pātakī śive ॥ 17॥ sa brahmahā surāpī ca svarṇasteyī ca pañcamaḥ । etairdoṣairvilipyeta tejobhedānmahīśvari ॥ 18॥ tasmājjyotirabhūd dvedhā rādhāmādhavarūpakam । tasmādidaṃ mahādevi gopālenaiva bhāṣitam ॥ 19॥ durvāsaso munermohe kārtikyāṃ rāsamaṇḍale । tataḥ pṛṣṭavatī rādhā sandehabhedamātmanaḥ ॥ 20॥ nirañjanātsamutpannaṃ mayā'dhītaṃ jaganmayi । śrīkṛṣṇena tataḥ proktaṃ rādhāyai nāradāya ca ॥ 21॥ tato nāradatassarve viralā vaiṣṇavā janāḥ । kalau jānanti deveśi gopanīyaṃ prayatnataḥ ॥ 22॥ śaṭhāya kṛpaṇāyātha dāmbhikāya sureśvari । brahmahatyāmavāpnoti tasmādyatnena gopayet ॥ 23॥ pāṭha karane kī vidhi Om̃ asya śrīgopālasahasranāmastotramahāmantrasya śrīnārada ṛṣiḥ । anuṣṭup chandaḥ । śrīgopālo devatā । kāmo bījam । māyā śaktiḥ । candraḥ kīlakam śrīkṛṣṇacandra bhaktirūpaphalaprāptaye śrīgopālasahasranāmastotrajape viniyogaḥ । yā isataraha kareṃ pāṭha Om̃ aiṃ klīṃ bījam । śrīṃ hrīṃ śaktiḥ । śrīvṛndāvananivāsaḥ kīlakam । śrīrādhāpriyaparabrahmeti mantraḥ । dharmādicaturvidhapuruṣārthasiddhyarthe jape viniyogaḥ ॥ atha karādinyāsaḥ Om̃ klāṃ aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ । Om̃ klīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ klūṃ madhyamābhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ klaiṃ anāmikābhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ klauṃ kaniṣṭikābhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ klaḥ karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ ॥ atha hṛdayādinyāsaḥ Om̃ klāṃ hṛdayāya namaḥ । Om̃ klīṃ śirase svāhā ॥ Om̃ klūṃ śikhāyai vaṣaṭ ॥ Om̃ klaiṃ kavacāya huṃ ॥ Om̃ klauṃ netratrayāya vauṣaṭ ॥ Om̃ klaḥ astrāya phaṭ ॥ atha dhyānam kastūrītilakaṃ lalāṭapaṭale vakṣaḥsthale kaustubhaṃ nāsāgrevaramauktikaṃ karatale veṇuṃ kare kaṅkaṇam ॥ sarvāṅge haricandanaṃ sulalitaṃ kaṇṭhe ca muktāvalim gopastrīpariveṣṭito vijayate gopālacūḍa़āmaṇiḥ ॥ 1॥ phullendīvarakāntiminduvadanaṃ barhāvataṃsapriyaṃ śrīvatsāṅkamudārakaustubhadharaṃ pītāmbaraṃ sundaram ॥ gopīnāṃ nayanotpalārcitatanuṃ gogopasaṅghāvṛtaṃ govindaṃ kalaveṇuvādanaparaṃ divyāṅgabhūṣaṃ bhaje ॥ 2॥ sahasranāma stotra ārambha- Om̃ klīṃ devaḥ kāmadevaḥ kāmabījaśiromaṇiḥ । śrīgopālo mahīpālo sarvavedāntapāragaḥ ॥ 1॥ var sarvavedāṅgapāragaḥ kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣaḥ puṇḍarīkaḥ sanātanaḥ । var dharaṇīpālakodhanyaḥ gopatirbhūpatiḥ śāstā prahartā viśvatomukhaḥ ॥ 2॥ ādikartā mahākartā mahākālaḥ pratāpavān । jagajjīvo jagaddhātā jagadbhartā jagadvasuḥ ॥ 3॥ matsyo bhīmaḥ kuhūbhartā hartā vārāhamūrtimān । nārāyaṇo hṛṣīkeśo govindo garuḍadhvajaḥ ॥ 4॥ gokulendro mahīcandraḥ śarvarīpriyakārakaḥ । kamalāmukhalolākṣaḥ puṇḍarīkaḥ śubhāvahaḥ ॥ 5॥ durvāsāḥ kapilo bhaumaḥ sindhusāgarasaṅgamaḥ । govindo gopatirgopaḥ kālindīpremapūrakaḥ ॥ 6॥ gopasvāmī gokulendro govardhanavarapradaḥ । nandādigokulatrātā dātā dāridryabhañjanaḥ ॥ 7॥ sarvamaṅgaladātā ca sarvakāmapradāyakaḥ । ādikartā mahībhartā sarvasāgarasindhujaḥ ॥ 8॥ gajagāmī gajoddhārī kāmī kāmakalānidhiḥ । kalaṅkarahitaścandro bimbāsyo bimbasattamaḥ ॥ 9॥ mālākāraḥ kṛpākāraḥ kokilasvarabhūṣaṇaḥ । rāmo nīlāmbaro devo halī durdamamardanaḥ ॥ 10॥ sahasrākṣapurībhettā mahāmārīvināśanaḥ । śivaḥ śivatamo bhettā balārātiprapūjakaḥ ॥ 11॥ kumārīvaradāyī ca vareṇyo mīnaketanaḥ । naro nārāyaṇo dhīro rādhāpatirudāradhīḥ ॥ 12॥ śrīpatiḥ śrīnidhiḥ śrīmān māpatiḥ pratirājahā । vṛndāpatiḥ kulagrāmī dhāmī brahma sanātanaḥ ॥ 13॥ revatīramaṇo rāmaḥ priyaścañcalalocanaḥ । rāmāyaṇaśarīro'yaṃ rāmo rāmaḥ śriyaḥpatiḥ ॥ 14॥ śarvaraḥ śarvarī śarvaḥ sarvatra śubhadāyakaḥ । rādhārādhayitārādhī rādhācittapramodakaḥ ॥ 15॥ rādhāratisukhopetaḥ rādhāmohanatatparaḥ । rādhāvaśīkaro rādhāhṛdayāmbhojaṣaṭpadaḥ ॥ 16॥ rādhāliṅganasammohaḥ rādhānartanakautukaḥ । rādhāsañjātasamprīto rādhākāmyaphalapradaḥ ॥ 17॥ vṛndāpatiḥ kośanidhiḥ kokaśokavināśanaḥ । candrāpatiḥ candrapatiḥ caṇḍakodaṇḍabhañjanaḥ ॥ 18॥ rāmo dāśarathī rāmaḥ bhṛguvaṃśasamudbhavaḥ । ātmārāmo jitakrodho moho mohāndhabhañjanaḥ ॥ 19॥ vṛṣabhānubhavo bhāvaḥ kāśyapiḥ karuṇānidhiḥ । kolāhalo halī hālī helī haladharapriyaḥ ॥ 20॥ rādhāmukhābjamārtāṇḍaḥ bhāskaro ravijā vidhuḥ । vidhirvidhātā varuṇo vāruṇo vāruṇīpriyaḥ ॥ 21॥ rohiṇīhṛdayānando vasudevātmajo balī । nīlāmbaro rauhiṇeyo jarāsandhavadho'malaḥ ॥ 22॥ nāgo navāmbho virudo vīrahā varado balī । gopatho vijayī vidvān śipiviṣṭaḥ sanātanaḥ ॥ 23॥ paraśurāmavacogrāhī varagrāhī śṛgālahā । damaghoṣopadeṣṭā ca rathagrāhī sudarśanaḥ ॥ 24॥ vīrapatnīyaśastrātā jarāvyādhivighātakaḥ । dvārakāvāsatattvajñaḥ hutāśanavarapradaḥ ॥ 25॥ yamunāvegasaṃhārī nīlāmbaradharaḥ prabhuḥ । vibhuḥ śarāsano dhanvī gaṇeśo gaṇanāyakaḥ ॥ 26॥ lakṣmaṇo lakṣaṇo lakṣyo rakṣovaṃśavināśanaḥ । vāmano vāmanībhūto'vāmano vāmanāruhaḥ ॥ 27॥ yaśodānandanaḥ karttā yamalārjunamuktidaḥ । ulūkhalī mahāmānī dāmabaddhāhvayī śamī ॥ 28॥ bhaktānukārī bhagavān keśavo baladhārakaḥ । keśihā madhuhā mohī vṛṣāsuravighātakaḥ ॥ 29॥ aghāsuravināśī ca pūtanāmokṣadāyakaḥ । kubjāvinodī bhagavān kaṃsamṛtyurmahāmakhī ॥ 30। aśvamedho vājapeyo gomedho naramedhavān । kandarpakoṭilāvaṇyaścandrakoṭisuśītalaḥ ॥ 31॥ ravikoṭipratīkāśo vāyukoṭimahābalaḥ । brahmā brahmāṇḍakartā ca kamalāvāñchitapradaḥ ॥ 32॥ kamalā kamalākṣaśca kamalāmukhalolupaḥ । kamalāvratadhārī ca kamalābhaḥ purandaraḥ ॥ 33॥ saubhāgyādhikacitto'yaṃ mahāmāyī madotkaṭaḥ । tārakāriḥ suratrātā mārīcakṣobhakārakaḥ ॥ 34॥ viśvāmitrapriyo dānto rāmo rājīvalocanaḥ । laṅkādhipakuladhvaṃsī vibhīṣaṇavarapradaḥ ॥ 35॥ sītānandakaro rāmo vīro vāridhibandhanaḥ । kharadūṣaṇasaṃhārī sāketapuravāsavān ॥ 36॥ candrāvalīpatiḥ kūlaḥ keśikaṃsavadho'malaḥ । mādhavo madhuhā mādhvī mādhvīko mādhavo vidhuḥ ॥ 37॥ muñjāṭavīgāhamānaḥ dhenukārirdharātmajaḥ । vaṃśīvaṭavihārī ca govardhanavanāśrayaḥ ॥ 38॥ tathā tālavanoddeśī bhāṇḍīravanaśaṅkhahā । tṛṇāvartakṛpākārī vṛṣabhānusutāpatiḥ ॥ 39॥ rādhāprāṇasamo rādhāvadanābjamadhuvrataḥ । gopīrañjanadaivajñaḥ līlākamalapūjitaḥ ॥ 40॥ krīḍākamalasandohaḥ gopikāprītirañjanaḥ । rañjako rañjano raṅgo raṅgī raṅgamahīruhaḥ ॥ 41॥ kāmaḥ kāmāribhakto'yaṃ purāṇapuruṣaḥ kaviḥ । nārado devalo bhīmo bālo bālamukhāmbujaḥ ॥ 42॥ ambujo brahmasākṣī ca yogī dattavaro muniḥ । ṛṣabhaḥ parvato grāmo nadīpavanavallabhaḥ ॥ 43॥ padmanābhaḥ surajyeṣṭhī brahmā rudro'hibhūṣitaḥ । gaṇānāṃ trāṇakartā ca gaṇeśo grahilo grahī ॥ 44॥ gaṇāśrayo gaṇādhyakṣaḥ kroḍīkṛtajagattrayaḥ । yādavendro dvārakendro mathurāvallabho dhurī ॥ 45॥ bhramaraḥ kuntalī kuntīsutarakṣo mahāmakhī । yamunāvaradātā ca kāśyapasya varapradaḥ ॥ 46॥ śaṅkhacūḍavadhoddāmo gopīrakṣaṇatatparaḥ । pāñcajanyakaro rāmī trirāmī vanajo jayaḥ ॥ 47॥ phālgunaḥ phālgunasakho virādhavadhakārakaḥ । rukmiṇīprāṇanāthaśca satyabhāmāpriyaṅkaraḥ ॥ 48॥ kalpavṛkṣo mahāvṛkṣaḥ dānavṛkṣo mahāphalaḥ । aṅkuśo bhūsuro bhāvo bhrāmako bhāmako hariḥ ॥ 49॥ saralaḥ śāśvato vīro yaduvaṃśī śivātmakaḥ । pradyumno balakartā ca prahartā daityahā prabhuḥ ॥ 50॥ mahādhanī mahāvīro vanamālāvibhūṣaṇaḥ । tulasīdāmaśobhāḍhyo jālandharavināśanaḥ ॥ 51॥ śūraḥ sūryo mṛtaṇḍaśca bhāskaro viśvapūjitaḥ । ravistamohā vahniśca bāḍavo vaḍavānalaḥ ॥ 52॥ daityadarpavināśī ca garuḍo garuḍāgrajaḥ । gopīnātho mahānātho vṛndānātho'virodhakaḥ ॥ 53॥ prapañcī pañcarūpaśca latāgulmaśca gopatiḥ । gaṅgā ca yamunārūpo godā vetravatī tathā ॥ 54॥ kāverī narmadā tāptī gaṇḍakī sarayūstathā । rājasastāmasassattvī sarvāṅgī sarvalocanaḥ ॥ 55॥ sudhāmayo'mṛtamayo yoginīvallabhaḥ śivaḥ । buddho buddhimatāṃ śreṣṭho viṣṇurjiṣṇuḥ śacīpatiḥ ॥ 56॥ vaṃśī vaṃśadharo lokaḥ viloko mohanāśanaḥ । ravarāvo ravo rāvo balo bālabalāhakaḥ ॥ 57॥ śivo rudro nalo nīlo lāṅgalī lāṅgalāśrayaḥ । pāradaḥ pāvano haṃso haṃsārūḍho jagatpatiḥ ॥ 58॥ mohinīmohano māyī mahāmāyo mahāmakhī । vṛṣo vṛṣākapiḥ kālaḥ kālīdamanakārakaḥ ॥ 59॥ kubjābhāgyaprado vīraḥ rajakakṣayakārakaḥ । komalo vāruṇo rājā jalajo jaladhārakaḥ ॥ 60॥ hārakaḥ sarvapāpaghnaḥ parameṣṭhī pitāmahaḥ । khaḍgadhārī kṛpākārī rādhāramaṇasundaraḥ ॥ 61॥ dvādaśāraṇyasambhogī śeṣanāgaphaṇālayaḥ । kāmaḥ śyāmaḥ sukhaśrīdaḥ śrīpatiḥ śrīnidhiḥ kṛtī ॥ 62॥ harirnārāyaṇo nāro narottama iṣupriyaḥ । gopālīcittahartā ca karttā saṃsāratārakaḥ ॥ 63॥ ādidevo mahādevo gaurīgururanāśrayaḥ । sādhurmadhurvidhurdhātā trātā'krūraparāyaṇaḥ ॥ 64॥ rolambī ca hayagrīvo vānarārirvanāśrayaḥ । vanaṃ vanī vanādhyakṣaḥ mahāvandyo mahāmuniḥ ॥ 65॥ syāmantakamaṇiprājño vijño vighnavighātakaḥ । govarddhano varddhanīyaḥ varddhano varddhanapriyaḥ ॥ 66॥ varddhanyo varddhano varddhī vārddhiṣṇuḥ sumukhapriyaḥ । varddhito vṛddhako vṛddho vṛndārakajanapriyaḥ ॥ 67॥ gopālaramaṇībhartā sāmbakuṣṭhavināśakaḥ । rukmiṇīharaṇaḥ premapremī candrāvalīpatiḥ ॥ 68॥ śrīkartā viśvabhartā ca naro nārāyaṇo balī । gaṇo gaṇapatiścaiva dattātreyo mahāmuniḥ ॥ 69॥ vyāso nārāyaṇo divyo bhavyo bhāvukadhārakaḥ । śvaḥśreyasaṃ śivaṃ bhadraṃ bhāvukaṃ bhāvikaṃ śubham ॥ 70॥ śubhātmakaḥ śubhaḥ śāstā praśāstā meghānādahā । brahmaṇyadevo dīnānāmuddhārakaraṇakṣamaḥ ॥ 71॥ kṛṣṇaḥ kamalapatrākṣaḥ kṛṣṇaḥ kamalalocanaḥ । kṛṣṇaḥ kāmī sadā kṛṣṇaḥ samastapriyakārakaḥ ॥ 72॥ nando nandī mahānandī mādī mādanakaḥ kilī । milī hilī gilī golī golo golālayo gulī ॥ 73॥ guggulī mārakī śākhī vaṭaḥ pippalakaḥ kṛtī । mlecchahā kālaharttā ca yaśodāyaśa eva ca ॥ 74॥ acyutaḥ keśavo viṣṇuḥ hariḥ satyo janārdanaḥ । haṃso nārāyaṇo līlo nīlo bhaktiparāyaṇaḥ ॥ 75॥ jānakīvallabho rāmaḥ virāmo vighnanāśanaḥ । sahabhānurmahābhānuḥ vīrabāhurmahodadhiḥ ॥ 76॥ samudro'bdhirakūpāraḥ pārāvāraḥ saritpatiḥ । gokulānandakārī ca pratijñāparipālakaḥ ॥ 77॥ sadārāmaḥ kṛpārāmaḥ mahārāmo dhanurdharaḥ । parvataḥ parvatākāro gayo geyo dvijapriyaḥ ॥ 78॥ kambalāśvataro rāmo rāmāyaṇapravartakaḥ । dyaurdivo divaso divyo bhavyo bhāvi bhayāpahaḥ ॥ 79॥ pārvatībhāgyasahito bhartā lakṣmīvilāsavān । vilāsī sāhasī sarvī garvī garvitalocanaḥ ॥ 80॥ murārirlokadharmajñaḥ jīvano jīvanāntakaḥ । yamo yamādiyamano yāmī yāmavidhāyakaḥ ॥ 81॥ vasulī pāṃsulī pāṃsuḥ pāṇḍurarjunavallabhaḥ । lalitā candrikāmālī mālī mālāmbujāśrayaḥ ॥ 82॥ ambujākṣo mahāyajñaḥ dakṣaḥ cintāmaṇiḥ prabhuḥ । maṇirdinamaṇiścaiva kedāro badarīśrayaḥ ॥ 83॥ badarīvanasamprītaḥ vyāsaḥ satyavatīsutaḥ । amarārinihantā ca sudhāsindhuvidhūdayaḥ ॥ 84॥ candro raviḥ śivaḥ śūlī cakrī caiva gadādharaḥ । śrīkartā śrīpatiḥ śrīdaḥ śrīdevo devakīsutaḥ ॥ 85॥ śrīpatiḥ puṇḍarīkākṣaḥ padmanābho jagatpatiḥ । vāsudevo'prameyātmā keśavo garuḍadhvajaḥ ॥ 86॥ nārāyaṇaḥ paraṃ dhāma devadevo maheśvaraḥ । cakrapāṇiḥ kalāpūrṇo vedavedyo dayānidhiḥ ॥ 87॥ bhagavān sarvabhūteśo gopālaḥ sarvapālakaḥ । ananto nirguṇo nityo nirvikalpo nirañjanaḥ ॥ 88॥ nirādhāro nirākāraḥ nirābhāso nirāśrayaḥ । puruṣaḥ praṇavātīto mukundaḥ parameśvaraḥ ॥ 89॥ kṣaṇāvaniḥ sārvabhaumo vaikuṇṭho bhaktavatsalaḥ । viṣṇurdāmodaraḥ kṛṣṇo mādhavo mathurāpatiḥ ॥ 90॥ devakīgarbhasambhūto yaśodāvatsalo hariḥ । śivaḥ saṅkarṣaṇaḥ śambhurbhūtanātho divaspatiḥ ॥ 91॥ avyayaḥ sarvadharmajñaḥ nirmalo nirupadravaḥ । nirvāṇanāyako nityo nīlajīmūtasannibhaḥ ॥ 92॥ kalākṣayaśca sarvajñaḥ kamalārūpatatparaḥ । hṛṣīkeśaḥ pītavāsā vasudevapriyātmajaḥ ॥ 93॥ nandagopakumārāryaḥ navanītāśano vibhuḥ । purāṇapuruṣaḥ śreṣṭhaḥ śaṅkhapāṇiḥ suvikramaḥ ॥ 94॥ aniruddhaścakrarathaḥ śārṅgapāṇiścaturbhujaḥ । gadādharaḥ surārtighno govindo nandakāyudhaḥ ॥ 95॥ vṛndāvanacaraḥ śaurirveṇuvādyaviśāradaḥ । tṛṇāvartāntako bhīmasāhasī bahuvikramaḥ ॥ 96॥ śakaṭāsurasaṃhārī bakāsuravināśanaḥ । dhenukāsurasaṃhārī pūtanārirnṛkesarī ॥ 97॥ pitāmaho gurussākṣāt pratyagātmā sadāśivaḥ । aprameyaḥ prabhuḥ prājño'pratarkyaḥ svapnavarddhanaḥ ॥ 98॥ dhanyo mānyo bhavo bhāvo dhīraḥ śānto jagadguruḥ । antaryāmīśvaro divyo daivajño devasaṃstutaḥ ॥ 99॥ kṣīrābdhiśayano dhātā lakṣmīvāṃllakṣmaṇāgrajaḥ । dhātrīpatirameyātmā candraśekharapūjitaḥ ॥ 100॥ lokasākṣī jagaccakṣuḥ puṇyacāritrakīrtanaḥ । koṭimanmathasaundaryaḥ jaganmohanavigrahaḥ ॥ 101॥ mandasmitānano gopo gopikāpariveṣṭitaḥ । phullāravindanayanaḥ cāṇūrāndhraniṣūdanaḥ ॥ 102॥ indīvaradalaśyāmo barhibarhāvataṃsakaḥ । muralīninadāhlādaḥ divyamālyāmbarāvṛtaḥ ॥ 103॥ sukapolayugaḥ subhrūyugalaḥ sulalāṭakaḥ । kambugrīvo viśālākṣo lakṣmīvāñchubhalakṣaṇaḥ ॥ 104॥ pīnavakṣāścaturbāhuścaturmūrtistrivikramaḥ । kalaṅkarahitaḥ śuddhaḥ duṣṭaśatrunibarhaṇaḥ ॥ 105॥ kirīṭakuṇḍaladharaḥ kaṭakāṅgadamaṇḍitaḥ । mudrikābharaṇopetaḥ kaṭisūtravirājitaḥ ॥ 106॥ mañjīrarañjitapadaḥ sarvābharaṇabhūṣitaḥ । vinyastapādayugalo divyamaṅgalavigrahaḥ ॥ 107॥ gopikānayanānandaḥ pūrṇacandranibhānanaḥ । samastajagadānandaḥ sundaro lokanandanaḥ ॥ 108॥ yamunātīrasañcārī rādhāmanmathavaibhavaḥ । gopanārīpriyo dānto gopīvastrāpahārakaḥ ॥ 109॥ śṛṅgāramūrtiḥ śrīdhāmā tārako mūlakāraṇam । sṛṣṭisaṃrakṣaṇopāyaḥ krūrāsuravibhañjanaḥ ॥ 110॥ narakāsurasaṃhārī murārirarimardanaḥ । āditeyapriyo daityabhīkaro yaduśekharaḥ ॥ 111॥ jarāsandhakuladhvaṃsī kaṃsārātiḥ suvikramaḥ । puṇyaślokaḥ kīrtanīyaḥ yādavendro jagannutaḥ ॥ 112॥ rukmiṇīramaṇaḥ satyabhāmājāmbavatīpriyaḥ । mitravindānāgnajitīlakṣmaṇāsamupāsitaḥ ॥ 113॥ sudhākarakule jāto'nantaprabalavikramaḥ । sarvasaubhāgyasampanno dvārakāpattane sthitaḥ ॥ 114॥ bhadrāsūryasutānātho līlāmānuṣavigrahaḥ । sahasraṣoḍaśastrīśo bhogamokṣaikadāyakaḥ ॥ 115॥ vedāntavedyaḥ saṃvedyo vaidyo brahmāṇḍanāyakaḥ । govarddhanadharo nāthaḥ sarvajīvadayāparaḥ ॥ 116॥ mūrtimān sarvabhūtātmā ārtatrāṇaparāyaṇaḥ । sarvajñaḥ sarvasulabhaḥ sarvaśāstraviśāradaḥ ॥ 117॥ ṣaḍguṇaiśvaryasampannaḥ pūrṇakāmo dhurandharaḥ । mahānubhāvaḥ kaivalyadāyako lokanāyakaḥ ॥ 118॥ ādimadhyāntarahitaḥ śuddhasāttvikavigrahaḥ । asamānaḥ samastātmā śaraṇāgatavatsalaḥ ॥ 119॥ utpattisthitisaṃhārakāraṇaṃ sarvakāraṇam । gambhīraḥ sarvabhāvajñaḥ saccidānandavigrahaḥ ॥ 120॥ viṣvaksenaḥ satyasandhaḥ satyavāk satyavikramaḥ । satyavrataḥ satyarataḥ sarvadharmaparāyaṇaḥ ॥ 121॥ āpannārtipraśamanaḥ draupadīmānarakṣakaḥ । kandarpajanakaḥ prājño jagannāṭakavaibhavaḥ ॥ 122॥ bhaktivaśyo guṇātītaḥ sarvaiśvaryapradāyakaḥ । damaghoṣasutadveṣī bāṇabāhuvikhaṇḍanaḥ ॥ 123॥ bhīṣmabhaktiprado divyaḥ kauravānvayanāśanaḥ । kaunteyapriyabandhuśca pārthasyandanasārathiḥ ॥ 124॥ nārasiṃho mahāvīraḥ stambhajāto mahābalaḥ । prahlādavaradaḥ satyo devapūjyo'bhayaṅkaraḥ ॥ 125॥ upendra indrāvarajo vāmano balibandhanaḥ । gajendravaradaḥ svāmī sarvadevanamaskṛtaḥ ॥ 126॥ śeṣaparyaṅkaśayanaḥ vainateyaratho jayī । avyāhatabalaiśvaryasampannaḥ pūrṇamānasaḥ ॥ 127॥ yogeśvareśvaraḥ sākṣī kṣetrajño jñānadāyakaḥ । yogihṛtpaṅkajāvāso yogamāyāsamanvitaḥ ॥ 128॥ nādabindukalātītaścaturvargaphalapradaḥ । suṣumnāmārgasañcārī dehasyāntarasaṃsthitaḥ ॥ 129॥ dehendriyamanaḥprāṇasākṣī cetaḥprasādakaḥ । sūkṣmaḥ sarvagato dehī jñānadarpaṇagocaraḥ ॥ 130॥ tattvatrayātmako'vyaktaḥ kuṇḍalī samupāśritaḥ । brahmaṇyaḥ sarvadharmajñaḥ śānto dānto gataklamaḥ ॥ 131॥ śrīnivāsaḥ sadānandaḥ viśvamūrtirmahāprabhuḥ । sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt ॥ 132॥ samastabhuvanādhāraḥ samastaprāṇarakṣakaḥ । samastasarvabhāvajño gopikāprāṇavallabhaḥ ॥ 133॥ nityotsavo nityasaukhyo nityaśrīrnityamaṅgalaḥ । vyūhārcito jagannāthaḥ śrīvaikuṇṭhapurādhipaḥ ॥ 134॥ pūrṇānandaghanībhūtaḥ gopaveṣadharo hariḥ । kalāpakusumaśyāmaḥ komalaḥ śāntavigrahaḥ ॥ 135॥ gopāṅganāvṛto'nanto vṛndāvanasamāśrayaḥ । veṇuvādarataḥ śreṣṭho devānāṃ hitakārakaḥ ॥ 136॥ bālakrīḍāsamāsakto navanītasya taskaraḥ । gopālakāminījāraścaurajāraśikhāmaṇiḥ ॥ 137॥ parañjyotiḥ parākāśaḥ parāvāsaḥ parisphuṭaḥ । aṣṭādaśākṣaro mantro vyāpako lokapāvanaḥ ॥ 138॥ saptakoṭimahāmantraśekharo devaśekharaḥ । vijñānajñānasandhānastejorāśirjagatpatiḥ ॥ 139॥ bhaktalokaprasannātmā bhaktamandāravigrahaḥ । bhaktadāridryadamano bhaktānāṃ prītidāyakaḥ ॥ 140॥ bhaktādhīnamanāḥ pūjyaḥ bhaktalokaśivaṅkaraḥ । bhaktābhīṣṭapradaḥ sarvabhaktāghaughanikṛntanaḥ ॥ 141॥ apārakaruṇāsindhurbhagavān bhaktatatparaḥ ॥ 142॥ ॥ iti gopāla sahasranāmastotram sampūrṇam ॥ phalaśrutiḥ (॥ gopālasahasranāma māhātmyam ॥) smaraṇāt pāparāśīnāṃ khaṇḍanaṃ mṛtyunāśanam ॥ 1 ॥ vaiṣṇavānāṃ priyakaraṃ mahāroganivāraṇam । brahmahatyāsurāpānaṃ parastrīgamanaṃ tathā ॥ 2 ॥ paradravyāpaharaṇaṃ paradveṣasamanvitam । mānasaṃ vācikaṃ kāyaṃ yatpāpaṃ pāpasambhavam ॥ 3 ॥ sahasranāmapaṭhanāt sarvaṃ naśyati tatkṣaṇāt । mahādāridryayukto yo vaiṣṇavo viṣṇubhaktimān ॥ 4 ॥ kārtikyāṃ sampaṭhedrātrau śatamaṣṭottaraṃ kramāt । pītāmbaradharo dhīmān sugandhaiḥ puṣpacandanaiḥ ॥ 5 ॥ pustakaṃ pūjayitvā tu naivedyādibhireva ca । rādhādhyānāṅkito dhīro vanamālāvibhūṣitaḥ ॥ 6 ॥ śatamaṣṭottaraṃ devi paṭhennāmasahasrakam । caitraśukle ca kṛṣṇe ca kuhūsaṅkrāntivāsare ॥ 7 ॥ paṭhitavyaṃ prayatnena trailokyaṃ mohayet kṣaṇāt । tulasīmālayā yukto vaiṣṇavo bhaktitatparaḥ ॥ 8 ॥ ravivāre ca śukre ca dvādaśyāṃ śrāddhavāsare । brāhmaṇaṃ pūjayitvā ca bhojayitvā vidhānataḥ ॥ 9 ॥ paṭhennāmasahasraṃ ca tataḥ siddhiḥ prajāyate । mahāniśāyāṃ satataṃ vaiṣṇavo yaḥ paṭhet sadā ॥ 10 ॥ deśāntaragatā lakṣmīḥ samāyāti na saṃśayaḥ । trailokye ca mahādevi sundaryaḥ kāmamohitāḥ ॥ 11 ॥ mugdhāḥ svayaṃ samāyānti vaiṣṇavaṃ ca bhajanti tāḥ । rogī rogāt pramucyeta baddho mucyeta bandhanāt ॥ 12॥ gurviṇī janayetputraṃ kanyā vindati satpatim । var garbhiṇī rājāno vaśyatāṃ yānti kiṃ punaḥ kṣudramānavāḥ ॥ 13॥ sahasranāmaśravaṇāt paṭhanāt pūjanāt priye । dhāraṇāt sarvamāpnoti vaiṣṇavo nātra saṃśayaḥ ॥ 14॥ vaṃśīvaṭe cānyavaṭe tathā pippalake'tha vā । kadambapādapatale gopālamūrtisaṃnidhau ॥ 15। yaḥ paṭhedvaiṣṇavo nityaṃ sa yāti harimandiram । kṛṣṇenoktaṃ rādhikāyai mayā proktaṃ tathā śive ॥ 16॥ nāradāya mayā proktaṃ nāradena prakāśitam । mayā tubhyaṃ varārohe proktametatsudurlabham ॥ 17॥ gopanīyaṃ prayatnena na prakāśyaṃ kathaṃcana । śaṭhāya pāpine caiva lampaṭāya viśeṣataḥ ॥ 18॥ na dātavyaṃ na dātavyaṃ na dātavyaṃ kadācana । deyaṃ śiṣyāya śāntāya viṣṇubhaktiratāya ca ॥ 19॥ godānabrahmayajñādervājapeyaśatasya ca । aśvamedhasahasrasya phalaṃ pāṭhe bhavet dhruvam ॥ 20॥ mohanaṃ stambhanaṃ caiva māraṇoccāṭanādikam । yadyadvāñchati cittena tattatprāpnoti vaiṣṇavaḥ ॥ 21॥ ekādaśyāṃ naraḥ snātvā sugandhidravyatailakaiḥ । āhāraṃ brāhmaṇe dattvā dakṣiṇāṃ svarṇabhūṣaṇam ॥ 22॥ tata ārambhakartāsya sarvaṃ prāpnoti mānavaḥ । śatāvṛttaṃ sahasraṃ ca yaḥ paṭhedvaiṣṇavo janaḥ ॥ 23॥ śrīvṛndāvanacandrasya prasādātsarvamāpnuyāt । yadgṛhe pustakaṃ devi pūjitaṃ caiva tiṣṭhati ॥ 24॥ na mārī na ca durbhikṣaṃ nopasargabhayaṃ kvacit । sarpādyā bhūtayakṣādyā naśyante nātra saṃśayaḥ ॥ 25॥ śrīgopālo mahādevi vasettasya gṛhe sadā । gṛhe yatra sahasraṃ ca nāmnāṃ tiṣṭhati pūjitam ॥ 26॥ ॥ Om̃ tatsaditi śrīsammohanatantre pārvatīśvarasaṃvāde gopālasahasranāmastotraṃ sampūrṇam ॥ śrīrādhāramaṇaḥ kṛṣṇaḥ guṇaratnaissugumphitām । svīkṛtyemāṃ mitāṃ mālāṃ sa no viṣṇuḥ prasīdatu ॥ Addendum for prayers śrī gopālasahasranāma śāpavimocanamahāmantram Om̃ asya śrīgopālasahasranāma śāpavimocanamahāmantrasya vāmadevaṛṣiḥ । śrīgopālo devatā paṅktiḥ chandaḥ । śrī sadāśivavākya śāpavimocanārthaṃ jape viniyogaḥ । ṛṣyādinyāsaḥ vāmadeva ṛṣaye namaḥ śirasi । gopāla devatāyai namaḥ hṛdaye । paṅkti chandase namaḥ mukhe । sadāśivavākya śāpavimuktyarthaṃ namaḥ sarvāṅge ॥ atha karādinyāsaḥ Om̃ aiṃ aṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ klīṃ tarjanībhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ hrīṃ madhyamābhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ śrīṃ anāmikābhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ vāmadevāya kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ ॥ Om̃ namaḥ svāhā karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ ॥ atha hṛdayādinyāsaḥ Om̃ aiṃ hṛdayāya namaḥ ॥ Om̃ klīṃ śirasi svāhā ॥ Om̃ hrīṃ śikhāyai vaṣaṭ ॥ Om̃ śrīṃ kavacāya hum ॥ Om̃ vāmadevāya netrastrayāya vauṣaṭ ॥ Om̃ namaḥ svāhā astrāya phaṭ ॥ atha dhyānam Om̃ dhyāyeddevaṃ guṇātītaṃ pītakauśeyavāsasam । prasannaṃ cāruvadanaṃ ca nirguṇaṃ śrīpatiṃ prabhum ॥ mantraḥ Om̃ aiṃ klīṃ hrīṃ śrīṃ vāmadevāya namaḥ (svāhā)।
error: Content is protected !!