Breaking News
Home / Uncategorized / shri gayatri sahasranama stotram

shri gayatri sahasranama stotram

 śrīgāyatrīsahasranāmastotram ॥

               śrīgaṇeśāya namaḥ ।
dhyānam
raktaśvetahiraṇyanīladhavalairyuktāṃ trinetrojjvalāṃ
raktāraktanavasrajaṃ maṇigaṇairyuktāṃ kumārīmimām ।
gāyatrī kamalāsanāṃ karatalavyānaddhakuṇḍāmbujāṃ
padmākṣīṃ ca varasrajañca dadhatīṃ haṃsādhirūḍhāṃ bhaje ॥

Om̃ tatkārarūpā tatvajñā tatpadārthasvarūpiṇi ।
tapassvyādhyāyaniratā tapasvijananannutā ॥ 1॥

tatkīrtiguṇasampannā tathyavākca taponidhiḥ ।
tatvopadeśasambandhā tapolokanivāsinī ॥ 2॥

taruṇādityasaṅkāśā taptakāñcanabhūṣaṇā ।
tamopahāriṇi tantrī tāriṇi tārarūpiṇi ॥ 3॥

talādibhuvanāntasthā tarkaśāstravidhāyinī ।
tantrasārā tantramātā tantramārgapradarśinī ॥ 4॥

tatvā tantravidhānajñā tantrasthā tantrasākṣiṇi ।
tadekadhyānaniratā tatvajñānaprabodhinī ॥ 5॥

tannāmamantrasuprītā tapasvijanasevitā ।
sākārarūpā sāvitrī sarvarūpā sanātanī ॥ 6॥

saṃsāraduḥkhaśamanī sarvayāgaphalapradā ।
sakalā satyasaṅkalpā satyā satyapradāyinī ॥ 7॥

santoṣajananī sārā satyalokanivāsinī ।
samudratanayārādhyā sāmagānapriyā satī ॥ 8॥

samānī sāmadevī ca samastasurasevitā ।
sarvasampattijananī sadguṇā sakaleṣṭadā ॥ 9॥

sanakādimunidhyeyā samānādhikavarjitā ।
sādhyā siddhā sudhāvāsā siddhissādhyapradāyinī ॥ 1
0॥ sadyugārādhyanilayā samuttīrṇā sadāśivā । sarvavedāntanilayā sarvaśāstrārthagocarā ॥ 11॥ sahasradalapadmasthā sarvajñā sarvatomukhī । samayā samayācārā sadasadgranthibhedinī ॥ 12॥ saptakoṭimahāmantramātā sarvapradāyinī । saguṇā sambhramā sākṣī sarvacaitanyarūpiṇī ॥ 13॥ satkīrtissātvikā sādhvī saccidānandarūpiṇī । saṅkalparūpiṇī sandhyā sālagrāmanivāsinī ॥ 14॥ sarvopādhivinirmuktā satyajñānaprabodhinī । vikārarūpā vipraśrīrviprārādhanatatparā ॥ 15॥ vipraprīrviprakalyāṇī vipravākyasvarūpiṇī । vipramandiramadhyasthā vipravādavinodinī ॥ 16॥ vipropādhivinirbhetrī viprahatyāvimocanī । vipratrātā vipragotrā vipragotravivardhinī ॥ 17॥ viprabhojanasantuṣṭā viṣṇurūpā vinodinī । viṣṇumāyā viṣṇuvandyā viṣṇugarbhā vicitriṇī ॥ 18॥ vaiṣṇavī viṣṇubhaginī viṣṇumāyāvilāsinī । vikārarahitā viśvavijñānaghanarūpiṇī ॥ 19॥ vibudhā viṣṇusaṅkalpā viśvāmitraprasādinī । viṣṇucaitanyanilayā viṣṇusvā viśvasākṣiṇī ॥ 20॥ vivekinī viyadrūpā vijayā viśvamohinī । vidyādharī vidhānajñā vedatatvārtharūpiṇī ॥ 21॥ virūpākṣī virāḍrūpā vikramā viśvamaṅgalā । viśvambharāsamārādhyā viśvabhramaṇakāriṇī ॥ 22॥ vināyakī vinodasthā vīragoṣṭhīvivardhinī । vivāharahitā vindhyā vindhyācalanivāsinī ॥ 23॥ vidyāvidyākarī vidyā vidyāvidyāprabodhinī । vimalā vibhavā vedyā viśvasthā vividhojjvalā ॥ 24॥ vīramadhyā varārohā vitantrā viśvanāyikā । vīrahatyāpraśamanī vinamrajanapālinī ॥ 25॥ vīradhīrvividhākārā virodhijananāśinī । tukārarūpā turyaśrīstulasīvanavāsinī ॥ 26॥ turaṅgī turagārūḍhā tulādānaphalapradā । tulāmāghasnānatuṣṭā tuṣṭipuṣṭipradāyinī ॥ 27॥ turaṅgamaprasantuṣṭā tulitā tulyamadhyagā । tuṅgottuṅgā tuṅgakucā tuhinācalasaṃsthitā ॥ 28॥ tumburādistutiprītā tuṣāraśikharīśvarī । tuṣṭā ca tuṣṭijananī tuṣṭalokanivāsinī ॥ 29॥ tulādhārā tulāmadhyā tulasthā turyarūpiṇī । turīyaguṇagambhīrā turyanādasvarūpiṇī ॥ 30॥ turyavidyālāsyatuṣṭā tūryaśāstrārthavādinī । turīyaśāstratatvajñā tūryanādavinodinī ॥ 31॥ tūryanādāntanilayā tūryānandasvarūpiṇī । turīyabhaktijananī turyamārgapradarśinī ॥ 32॥ vakārarūpā vāgīśī vareṇyā varasaṃvidhā । varā variṣṭhā vaidehī vedaśāstrapradarśinī ॥ 33॥ vikalpaśamanī vāṇī vāñchitārthaphalapradā । vayasthā ca vayomadhyā vayovasthāvivarjitā ॥ 34॥ vandinī vādinī varyā vāṅmayī vīravanditā । vānaprasthāśramasthā ca vanadurgā vanālayā ॥ 35॥ vanajākṣī vanacarī vanitā viśvamohinī । vasiṣṭhāvāmadevādivandyā vandyasvarūpiṇī ॥ 36॥ vaidyā vaidyacikitsā ca vaṣaṭkārī vasundharā । vasumātā vasutrātā vasujanmavimocanī ॥ 37॥ vasupradā vāsudevī vāsudeva manoharī । vāsavārcitapādaśrīrvāsavārivināśinī ॥ 38॥ vāgīśī vāṅmanasthāyī vaśinī vanavāsabhūḥ । vāmadevī varārohā vādyaghoṣaṇatatparā ॥ 39॥ vācaspatisamārādhyā vedamātā vinodinī । rekārarūpā revā ca revātīranivāsinī ॥ 40॥ rājīvalocanā rāmā rāgiṇirativanditā । ramaṇīrāmajaptā ca rājyapā rājatādrigā ॥ 41॥ rākiṇī revatī rakṣā rudrajanmā rajasvalā । reṇukāramaṇī ramyā rativṛddhā ratā ratiḥ ॥ 42॥ rāvaṇānandasandhāyī rājaśrī rājaśekharī । raṇamadyā rathārūḍhā ravikoṭisamaprabhā ॥ 43॥ ravimaṇḍalamadhyasthā rajanī ravilocanā । rathāṅgapāṇi rakṣoghnī rāgiṇī rāvaṇārcitā ॥ 44॥ rambhādikanyakārādhyā rājyadā rājyavardhinī । rajatādrīśasakthisthā ramyā rājīvalocanā ॥ 45॥ ramyavāṇī ramārādhyā rājyadhātrī ratotsavā । revatī ca ratotsāhā rājahṛdrogahāriṇī ॥ 46॥ raṅgapravṛddhamadhurā raṅgamaṇḍapamadhyagā । rañjitā rājajananī ramyā rākendumadhyagā ॥ 47॥ rāviṇī rāgiṇī rañjyā rājarājeśvarārcitā । rājanvatī rājanītī rajatācalavāsinī ॥ 48॥ rāghavārcitapādaśrī rāghavā rāghavapriyā । ratnanūpuramadhyāḍhyā ratnadvīpanivāsinī ॥ 49॥ ratnaprākāramadhyasthā ratnamaṇḍapamadhyagā । ratnābhiṣekasantuṣṭā ratnāṅgī ratnadāyinī ॥ 50॥ ṇikārarūpiṇī nityā nityatṛptā nirañjanā । nidrātyayaviśeṣajñā nīlajīmūtasannibhā ॥ 51॥ nīvāraśūkavattanvī nityakalyāṇarūpiṇī । nityotsavā nityapūjyā nityānandasvarūpiṇī ॥ 52॥ nirvikalpā nirguṇasthā niścintā nirupadravā । nissaṃśayā nirīhā ca nirlobhā nīlamūrdhajā ॥ 53॥ nikhilāgamamadhyasthā nikhilāgamasaṃsthitā । nityopādhivinirmuktā nityakarmaphalapradā ॥ 54॥ nīlagrīvā nirāhārā nirañjanavarapradā । navanītapriyā nārī narakārṇavatāriṇī ॥ 55॥ nārāyaṇī nirīhā ca nirmalā nirguṇapriyā । niścintā nigamācāranikhilāgama ca vedinī ॥ 56॥ nimeṣānimiṣotpannā nimeṣāṇḍavidhāyinī । nivātadīpamadhyasthā nirvighnā nīcanāśinī ॥ 57॥ nīlaveṇī nīlakhaṇḍā nirviṣā niṣkaśobhitā । nīlāṃśukaparīdhānā nindaghnī ca nirīśvarī ॥ 58॥ niśvāsocchvāsamadhyasthā nityayānavilāsinī । yaṅkārarūpā yantreśī yantrī yantrayaśasvinī ॥ 59॥ yantrārādhanasantuṣṭā yajamānasvarūpiṇī । yogipūjyā yakārasthā yūpastambhanivāsinī ॥ 60॥ yamaghnī yamakalpā ca yaśaḥkāmā yatīśvarī । yamādīyoganiratā yatiduḥkhāpahāriṇī ॥ 61॥ yajñā yajvā yajurgeyā yajñeśvarapativratā । yajñasūtrapradā yaṣṭrī yajñakarmaphalapradā ॥ 62॥ yavāṅkurapriyā yantrī yavadaghnī yavārcitā । yajñakartī yajñabhoktrī yajñāṅgī yajñavāhinī ॥ 63॥ yajñasākṣī yajñamukhī yajuṣī yajñarakṣiṇī । bhakārarūpā bhadreśī bhadrakalyāṇadāyinī ॥ 64॥ bhaktapriyā bhaktasakhā bhaktābhīṣṭasvarūpiṇī । bhaginī bhaktasulabhā bhaktidā bhaktavatsalā ॥ 65॥ bhaktacaitanyanilayā bhaktabandhavimocanī । bhaktasvarūpiṇī bhāgyā bhaktārogyapradāyinī ॥ 66॥ bhaktamātā bhaktagamyā bhaktābhīṣṭapradāyinī । bhāskarī bhairavī bhogyā bhavānī bhayanāśinī ॥ 67॥ bhadrātmikā bhadradāyī bhadrakālī bhayaṅkarī । bhaganiṣyandinī bhūmnī bhavabandhavimocanī ॥ 68॥ bhīmā bhavasakhā bhaṅgībhaṅgurā bhīmadarśinī । bhallī bhallīdharā bhīrurbheruṇḍā bhīmapāpahā ॥ 69॥ bhāvajñā bhogadātrī ca bhavaghnī bhūtibhūṣaṇā । bhūtidā bhūmidātrī ca bhūpatitvapradāyinī ॥ 70॥ bhrāmarī bhramarī bhārī bhavasāgaratāriṇī । bhaṇḍāsuravadhotsāhā bhāgyadā bhāvamodinī ॥ 71॥ gokārarūpā gomātā gurupatnī gurupriyā । gorocanapriyā gaurī govindaguṇavardhinī ॥ 72॥ gopālaceṣṭāsantuṣṭā govardhanavivardhinī । govindarūpiṇī goptrī gokulānāṃvivardhinī ॥ 73॥ gītā gītapriyā geyā godā gorūpadhāriṇī । gopī gohatyaśamanī guṇinī guṇivigrahā ॥ 74॥ govindajananī goṣṭhā gopradā gokulotsavā । gocarī gautamī gaṅgā gomukhī guṇavāsinī ॥ 75॥ gopālī gomayā gumbhā goṣṭhī gopuravāsinī । garuḍā gamanaśreṣṭhā gāruḍā garuḍadhvajā ॥ 76॥ gambhīrā gaṇḍakī guṇḍā garuḍadhvajavallabhā । gaganasthā gayāvāsā guṇavṛttirguṇodbhavā ॥ 77॥ dekārarūpā deveśī dṛgrūpā devatārcitā । devarājeśvarārdhāṅgī dīnadainyavimocanī ॥ 78॥ dekālaparijñānā deśopadravanāśinī । devamātā devamohā devadānavamohinī ॥ 79॥ devendrārcitapādaśrī devadevaprasādinī । deśāntarī deśarūpā devālayanivāsinī ॥ 80॥ deśabhramaṇasantuṣṭā deśasvāsthyapradāyinī । devayānā devatā ca devasainyaprapālinī ॥ 81॥ vakārarūpā vāgdevī vedamānasagocarā । vaikuṇṭhadeśikā vedyā vāyurūpā varapradā ॥ 82॥ vakratuṇḍārcitapadā vakratuṇḍaprasādinī । vaicitryarūpā vasudhā vasusthānā vasupriyā ॥ 83॥ vaṣaṭkārasvarūpā ca varārohā varāsanā । vaidehī jananī vedyā vaidehīśokanāśinī ॥ 84॥ vedamātā vedakanyā vedarūpā vinodinī । vedāntavādinī caiva vedāntanilayapriyā ॥ 85॥ vedaśravā vedaghoṣā vedagītā vinodinī । vedaśāstrārthatatvajñā vedamārga pradarśinī ॥ 86॥ vaidikīkarmaphaladā vedasāgaravāḍavā । vedavandyā vedaguhyā vedāśvarathavāhinī ॥ 87॥ vedacakrā vedavandyā vedāṅgī vedavitkaviḥ । sakārarūpā sāmantā sāmagāna vicakṣaṇā ॥ 88॥ sāmrājñī nāmarūpā ca sadānandapradāyinī । sarvadṛksanniviṣṭā ca sarvasampreṣiṇīsahā ॥ 89॥ savyāpasavyadā savyasadhrīcī ca sahāyinī । sakalā sāgarā sārā sārvabhaumasvarūpiṇī ॥ 90॥ santoṣajananī sevyā sarveśī sarvarañjanī । sarasvatī samārādyā sāmadā sindhusevitā ॥ 91॥ sammohinī sadāmohā sarvamāṅgalyadāyinī । samastabhuvaneśānī sarvakāmaphalapradā ॥ 92॥ sarvasiddhipradā sādhvī sarvajñānapradāyinī । sarvadāridryaśamanī sarvaduḥkhavimocanī ॥ 93॥ sarvarogapraśamanī sarvapāpavimocanī । samadṛṣṭissamaguṇā sarvagoptrī sahāyinī ॥ 94॥ sāmarthyavāhini sāṅkhyā sāndrānandapayodharā । saṅkīrṇamandirasthānā sāketakulapālinī ॥ 95॥ saṃhāriṇī sudhārūpā sāketapuravāsinī । sambodhinī samasteśī satyajñānasvarūpiṇī ॥ 96॥ sampatkarī samānāṅgī sarvabhāvasusaṃsthitā । sandhyāvandanasuprītā sanmārgakulapālinī ॥ 97॥ sañjīvinī sarvamedhā sabhyā sādhusupūjitā । samiddhā sāmighenī ca sāmānyā sāmavedinī ॥ 98॥ samuttīrṇā sadācārā saṃhārā sarvapāvanī । sarpiṇī sarpamātā ca samādānasukhapradā ॥ 99॥ sarvarogapraśamanī sarvajñatvaphalapradā । saṅkramā samadā sindhuḥ sargādikaraṇakṣamā ॥ 100॥ saṅkaṭā saṅkaṭaharā sakuṅkumavilepanā । sumukhā sumukhaprītā samānādhikavarjitā ॥ 101॥ saṃstutā stutisuprītā satyavādī sadāspadā । dhīkārarūpā dhīmātā dhīrā dhīraprasādinī ॥ 102॥ dhīrottamā dhīradhīrā dhīrasthā dhīraśekharā । dhṛtirūpā dhanāḍhyā ca dhanapā dhanadāyinī ॥ 103॥ dhīrūpā dhīravandyā ca dhīprabhā dhīramānasā । dhīgeyā dhīpadasthā ca dhīśānā dhīprasādinī ॥ 104॥ makārarūpā maitreyā mahāmaṅgaladevatā । manovaikalyaśamanī malayācalavāsinī ॥ 105॥ malayadhvajarājaśrīrmāyāmohavibhedinī । mahādevī mahārūpā mahābhairavapūjitā ॥ 106॥ manuprītā mantramūrtirmantravaśyā maheśvarī । mattamātaṅgagamanā madhurā merumaṇṭapā ॥ 107॥ mahāguptā mahābhūtā mahābhayavināśinī । mahāśauryā mantriṇī ca mahāvairivināśinī ॥ 108॥ mahālakṣmīrmahāgaurī mahiṣāsuramardinī । mahī ca maṇḍalasthā ca madhurāgamapūjitā ॥ 109॥ medhā medhākarī medhyā mādhavī madhumardhinī । mantrā mantramayī mānyā māyā mādhavamantriṇī ॥ 110॥ māyādūrā ca māyāvī māyājñā mānadāyinī । māyāsaṅkalpajananī māyāmāyavinodinī ॥ 111॥ māyā prapañcaśamanī māyāsaṃhārarūpiṇī । māyāmantraprasādā ca māyājanavimohinī ॥ 112॥ mahāpathā mahābhogā mahavighnavināśinī । mahānubhāvā mantrāḍhyā mahamaṅgaladevatā ॥ 113॥ hikārarūpā hṛdyā ca hitakāryapravardhinī । heyopādhivinirmuktā hīnalokavināśinī ॥ 114॥ hrīṃkārī hrīmatī hṛdyā hrīṃ devī hrīṃ svabhāvinī । hrīṃ mandirā hitakarā hṛṣṭā ca hrīṃ kulodbhavā ॥ 115॥ hitaprajñā hitaprītā hitakāruṇyavardhinī । hitāsinī hitakrodhā hitakarmaphalapradā ॥ 116॥ himā haimavatī haimnī hemācalanivāsinī । himāgajā hitakarī hitakarmasvabhāvinī ॥ 117॥ dhīkārarūpā dhiṣaṇā dharmarūpā dhaneśvarī । dhanurdharā dharādhārā dharmakarmaphalapradā ॥ 118॥ dharmācārā dharmasārā dharmamadhyanivāsinī । dhanurvidyā dhanurvedā dhanyā dhūrtavināśinī ॥ 119॥ dhanadhānyādhenurūpā dhanāḍhyā dhanadāyinī । dhaneśī dharmaniratā dharmarājaprasādinī ॥ 120॥ dharmasvarūpā dharmeśī dharmādharmavicāriṇī । dharmasūkṣmā dharmagehā dharmiṣṭhā dharmagocarā ॥ 121॥ yokārarūpā yogeśī yogasthā yogarūpiṇī । yogyā yogīśavaradā yogamārganivāsinī ॥ 122॥ yogāsanasthā yogeśī yogamāyāvilāsinī । yoginī yogaraktā ca yogāṅgī yogavigrahā ॥ 123॥ yogavāsā yogabhāgyā yogamārgapradarśinī । yokārarūpā yodhāḍhyāyodhrī yodhasutatparā ॥ 124॥ yoginī yoginīsevyā yogajñānaprabodhinī । yogeśvaraprāṇānāthā yogīśvarahṛdisthitā ॥ 125॥ yogā yogakṣemakartrī yogakṣemavidhāyinī । yogarājeśvarārādhyā yogānandasvarūpiṇī ॥ 126॥ nakārarūpā nādeśī nāmapārāyaṇapriyā । navasiddhisamārādhyā nārāyaṇamanoharī ॥ 127॥ nārāyaṇī navādhārā navabrahmārcitāṃghrikā । nagendratanayārādhyā nāmarūpavivarjitā ॥ 128॥ narasiṃhārcitapadā navabandhavimocanī । navagrahārcitapadā navamīpūjanapriyā ॥ 129॥ naimittikārthaphaladā nanditārivināśinī । navapīṭhasthitā nādā navarṣigaṇasevitā ॥ 130॥ navasūtrāvidhānajñā naimiśāraṇyavāsinī । navacandanadigdhāṅgī navakuṅkumadhāriṇī ॥ 131॥ navavastraparīdhānā navaratnavibhūṣaṇā । navyabhasmavidagdhāṅgī navacandrakalādharā ॥ 132॥ prakārarūpā prāṇeśī prāṇasaṃrakṣaṇīparā । prāṇasañjīvinī prācyā prāṇiprāṇaprabodhinī ॥ 133॥ prajñā prājñā prabhāpuṣpā pratīcī prabhudā priyā । prācīnā prāṇicittasthā prabhā prajñānarūpiṇī ॥ 134॥ prabhātakarmasantuṣṭā prāṇāyāmaparāyaṇā । prāyajñā praṇavā prāṇā pravṛttiḥ prakṛtiḥ parā ॥ 135॥ prabandhā prathamā caiva pragā prārabdhanāśinī । prabodhaniratā prekṣyā prabandhā prāṇasākṣiṇī ॥ 136॥ prayāgatīrthanilayā pratyakṣaparameśvarī । praṇavādyantanilayā praṇavādiḥ prajeśvarī ॥ 137॥ cokārarūpā coraghnī corabādhāvināśinī । caitanyacetanasthā ca caturā ca camatkṛtiḥ ॥ 138॥ cakravartikulādhārā cakriṇī cakradhāriṇī । cittaceyā cidānandā cidrūpā cidvilāsinī ॥ 139॥ cintācittapraśamanī cintitārthaphalapradā । cāmpeyī campakaprītā caṇḍī caṇḍāṭṭahāsinī ॥ 140॥ caṇḍeśvarī caṇḍamātā caṇḍamuṇḍavināśinī । cakorākṣī ciraprītā cikurā cikurālakā ॥ 141॥ caitanyarūpiṇī caitrī cetanā cittasākṣiṇī । citrā citravicitrāṅgī citraguptaprasādinī ॥ 142॥ calanā cakrasaṃsthā ca cāmpeyī calacitriṇī । candramaṇḍalamadhyasthā candrakoṭisuśītalā ॥ 143॥ candrānujasamārādhyā candrā caṇḍamahodarī । carcitāriścandramātā candrakāntā caleśvarī ॥ 144॥ carācaranivāsī ca cakrapāṇisahodarī । dakārarūpā dattaśrīdāridryacchedakāriṇī ॥ 145॥ dattātreyasya varadā daryā ca dīnavatsalā । dakṣārādhyā dakṣakanyā dakṣayajñavināśinī ॥ 146॥ dakṣā dākṣāyaṇī dīkṣā dṛṣṭā dakṣavarapradā । dakṣiṇā dakṣiṇārādhyā dakṣiṇāmūrtirūpiṇī ॥ 147॥ dayāvatī damasvāntā danujārirdayānidhiḥ । dantaśobhanibhā devī damanā dāḍimastanā ॥ 148॥ daṇḍā ca damayatrī ca daṇḍinī damanapriyā । daṇḍakāraṇyanilayā daṇḍakārivināśinī ॥ 149॥ daṃṣṭrākarālavadanā daṇḍaśobhā darodarī । daridrāriṣṭaśamanī damyā damanapūjitā ॥ 150॥ dānavārcita pādaśrīrdraviṇā drāviṇī dayā । dāmodarī dānavārirdāmodarasahodarī ॥ 151॥ dātrī dānapriyā dāmnī dānaśrīrdvijavanditā । dantigā daṇḍinī dūrvā dadhidugdhasvarūpiṇī ॥ 152॥ dāḍimībījasandohā dantapaṅktivirājitā । darpaṇā darpaṇasvacchā drumamaṇḍalavāsinī ॥ 153॥ daśāvatārajananī daśadigdaivapūjitā । damā daśadiśā dṛśyā daśadāsī dayānidhiḥ ॥ 154॥ deśakālaparijñānā deśakālaviśodhinī । daśamyādikalārādhyā daśakālavirodhinī । daśamyādikalārādhya daśagrīvavirodhinī ॥ 155॥ daśāparādhaśamanī daśavṛttiphalapradā । yātkārarūpiṇī yājñī yādavī yādavārcitā ॥ 156॥ yayātipūjanaprītā yājñikī yājakapriyā । yajamānā yaduprītā yāmapūjāphalapradā ॥ 157॥ yaśasvinī yamārādhyā yamakanyā yatīśvarī । yamādiyogasantuṣṭā yogīndrahṛdayā yamā ॥ 158॥ yamopādhivinirmuktā yaśasyavidhisannutā । yavīyasī yuvaprītā yātrānandā yatīśvarī ॥ 159॥ yogapriyā yogagamyā yogadhyeyā yathecchagā । yogapriyā yajñasenī yogarūpā yatheṣṭadā ॥ 160॥ ॥ śrīgāyatrī divyasahasranāmastotraṃ sampūrṇam ॥
error: Content is protected !!