Breaking News
Home / Uncategorized / Shri Bhavani Sahasranamavali

Shri Bhavani Sahasranamavali

dhyānam –
bālārkamaṇḍalābhāsāṃ caturbāhuṃ trilocanām ।
pāśāṅkuśaśarāṃścāpaṃ dhārayantīṃ śivāṃ bhaje ॥

ardhendumaulimamalāmamarābhivandyā-
mambhojapāśasṛṇiraktakapālahastām ।
raktāṅgarāgaraśanābharaṇāṃ trinetrāṃ
dhyāye śivasya vanitāṃ madhuvihvalāṅgīm ॥ 1

Om̃ mahāvidyāyai namaḥ ।
Om̃ jaganmātre namaḥ ।
Om̃ mahālakṣmyai namaḥ ।
Om̃ śivapriyāyai namaḥ ।
Om̃ viṣṇumāyāyai namaḥ ।
Om̃ śubhāyai namaḥ ।
Om̃ śāntāyai namaḥ ।
Om̃ siddhāyai namaḥ ।
Om̃ siddhasarasvatyai namaḥ ।
Om̃ kṣamāyai namaḥ । 10
Om̃ kāntaye namaḥ ।
Om̃ prabhāyai namaḥ ।
Om̃ jyotsnāyai namaḥ ।
Om̃ pārvatyai namaḥ ।
Om̃ sarvamaṅgalāyai namaḥ ।
Om̃ hiṅgulāyai namaḥ ।
Om̃ caṇḍikāyai namaḥ ।
Om̃ dāntāyai namaḥ ।
Om̃ padmāyai namaḥ ।
Om̃ lakṣmyai namaḥ । 20
Om̃ haripriyāyai namaḥ ।
Om̃ tripurāyai namaḥ ।
Om̃ nandinyai namaḥ ।
Om̃ nandāyai namaḥ ।
Om̃ sunandāyai namaḥ ।
Om̃ suravanditāyai namaḥ ।
Om̃ yajñavidyāyai namaḥ ।
Om̃ mahāmāyāyai namaḥ ।
Om̃ vedamātre namaḥ ।
Om̃ sudhāyai namaḥ । 30
Om̃ dhṛtyai namaḥ ।
Om̃ prītaye namaḥ । var prītipradāyai
Om̃ prathāyai namaḥ ।
Om̃ prasiddhāyai namaḥ ।
Om̃ mṛḍānyai namaḥ ।
Om̃ vindhyavāsinyai namaḥ ।
Om̃ siddhavidyāyai namaḥ ।
Om̃ mahāśaktyai namaḥ ।
Om̃ pṛthivyai namaḥ ।
Om̃ nāradasevitāyai namaḥ । 40
Om̃ puruhūtapriyāyai namaḥ ।
Om̃ kāntāyai namaḥ ।
Om̃ kāminyai namaḥ ।
Om̃ padmalocanāyai namaḥ ।
Om̃ pralhādinyai namaḥ ।
Om̃ mahāmātre namaḥ ।
Om̃ durgāyai namaḥ ।
Om̃ durgatināśinyai namaḥ ।
Om̃ jvālāmukhyai namaḥ ।
Om̃ sugotrāyai namaḥ । 50
Om̃ jyotiṣe namaḥ ।
Om̃ kumudavāsinyai namaḥ ।
Om̃ durgamāyai namaḥ ।
Om̃ durlabhāyai namaḥ ।
Om̃ vidyāyai namaḥ ।
Om̃ svargataye namaḥ ।
Om̃ puravāsinyai namaḥ ।
Om̃ aparṇāyai namaḥ ।
Om̃ śāmbarīmāyāyai namaḥ ।
Om̃ madirāyai namaḥ । 60
Om̃ mṛduhāsinyai namaḥ ।
Om̃ kulavāgīśvaryai namaḥ ।
Om̃ nityāyai namaḥ ।
Om̃ nityaklinnāyai namaḥ ।
Om̃ kṛśodaryai namaḥ ।
Om̃ kāmeśvaryai namaḥ ।
Om̃ nīlāyai namaḥ ।
Om̃ bhīruṇḍāyai namaḥ ।
Om̃ vahnivāsinyai namaḥ ।
Om̃ lambodaryai namaḥ । 70
Om̃ mahākālyai namaḥ ।
Om̃ vidyāvidyeśvaryai namaḥ ।
Om̃ nareśvaryai namaḥ ।
Om̃ satyāyai namaḥ ।
Om̃ sarvasaubhāgyavardhinyai namaḥ ।
Om̃ saṅkarṣaṇyai namaḥ ।
Om̃ nārasiṃhyai namaḥ ।
Om̃ vaiṣṇavyai namaḥ ।
Om̃ mahodaryai namaḥ ।
Om̃ kātyāyanyai namaḥ । 80
Om̃ campāyai namaḥ ।
Om̃ sarvasampattikāriṇyai namaḥ ।
Om̃ nārāyaṇyai namaḥ ।
Om̃ mahānidrāyai namaḥ ।
Om̃ yoganidrāyai namaḥ ।
Om̃ prabhāvatyai namaḥ ।
Om̃ prajñāpāramitāyai namaḥ ।
Om̃ prajñāyai namaḥ ।
Om̃ tārāyai namaḥ ।
Om̃ madhumatyai namaḥ । 90
Om̃ madhave namaḥ ।
Om̃ kṣīrārṇavasudhāhārāyai namaḥ ।
Om̃ kālikāyai namaḥ ।
Om̃ siṃhavāhinyai namaḥ ।
Om̃ Om̃‍kārāyai namaḥ ।
Om̃ vasudhākārāyai namaḥ ।
Om̃ cetanāyai namaḥ ।
Om̃ kopanākṛtyai namaḥ ।
Om̃ ardhabindudharāyai namaḥ ।
Om̃ dhārāyai namaḥ । 1

00

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ dhārāyai svāhā ॥

dhyānam –
yā kundendutuṣārahāradhavalā yā śvetapadmāsanā
yā vīṇāvaradaṇḍamaṇḍitakarā yā śubhravastrānvitā ।
yā brahmācyutaśaṅkaraprabhṛtibhirdevaiḥ sadā vanditā
sā māṃ pātu sarasvatī bhagavatī niḥśeṣajāḍyāpahā ॥ 2

Om̃ viśvamātre namaḥ ।
Om̃ kalāvatyai namaḥ ।
Om̃ padmāvatyai namaḥ ।
Om̃ suvastrāyai namaḥ ।
Om̃ prabuddhāyai namaḥ ।
Om̃ sarasvatyai namaḥ ।
Om̃ kuṇḍāsanāyai namaḥ ।
Om̃ jagaddhātryai namaḥ ।
Om̃ buddhamātre namaḥ ।
Om̃ jineśvaryai namaḥ । 110
Om̃ jinamātre namaḥ ।
Om̃ jinendrāyai namaḥ ।
Om̃ śāradāyai namaḥ ।
Om̃ haṃsavāhanāyai namaḥ ।
Om̃ rājalakṣmyai namaḥ ।
Om̃ vaṣaṭkārāyai namaḥ ।
Om̃ sudhākārāyai namaḥ ।
Om̃ sudhotsukāyai namaḥ । var sudhātmikāyai
Om̃ rājanītaye namaḥ ।
Om̃ trayyai namaḥ । 120
Om̃ vārtāyai namaḥ ।
Om̃ daṇḍanītaye namaḥ ।
Om̃ kriyāvatyai namaḥ ।
Om̃ sadbhūtaye namaḥ ।
Om̃ tāriṇyai namaḥ ।
Om̃ śraddhāyai namaḥ ।
Om̃ sadgataye namaḥ ।
Om̃ satyaparāyaṇāyai namaḥ ।
Om̃ sindhave namaḥ ।
Om̃ mandākinyai namaḥ । 130
Om̃ gaṅgāyai namaḥ ।
Om̃ yamunāyai namaḥ ।
Om̃ sarasvatyai namaḥ ।
Om̃ godāvaryai namaḥ ।
Om̃ vipāśāyai namaḥ ।
Om̃ kāveryai namaḥ ।
Om̃ śatadrukāyai namaḥ । var śatahradāyai
Om̃ sarayve / sarayave namaḥ ।
Om̃ candrabhāgāyai namaḥ ।
Om̃ kauśikyai namaḥ । 140
Om̃ gaṇḍakyai namaḥ ।
Om̃ śucaye namaḥ ।
Om̃ narmadāyai namaḥ ।
Om̃ karmanāśāyai namaḥ ।
Om̃ carmaṇvatyai namaḥ ।
Om̃ devikāyai namaḥ । var vedikāyai
Om̃ vetravatyai namaḥ ।
Om̃ vitastāyai namaḥ ।
Om̃ varadāyai namaḥ ।
Om̃ naravāhanāyai namaḥ । 150
Om̃ satyai namaḥ ।
Om̃ pativratāyai namaḥ ।
Om̃ sādhvyai namaḥ ।
Om̃ sucakṣuṣe namaḥ ।
Om̃ kuṇḍavāsinyai namaḥ ।
Om̃ ekacakṣuṣe namaḥ ।
Om̃ sahasrākṣyai namaḥ ।
Om̃ suśroṇyai namaḥ ।
Om̃ bhagamālinyai namaḥ ।
Om̃ senāyai namaḥ । 160
Om̃ śreṇaye namaḥ ।
Om̃ patākāyai namaḥ ।
Om̃ suvyūhāyai namaḥ ।
Om̃ yuddhakāṃkṣiṇyai namaḥ ।
Om̃ patākinyai namaḥ ।
Om̃ dayārambhāyai namaḥ ।
Om̃ vipañcīpañcamapriyāyai namaḥ । var vipañcyai, pañcamapriyāyai
Om̃ parāparakalākāntāyai namaḥ । var parāyai, parakalākāntāyai
Om̃ triśaktaye namaḥ ।
Om̃ mokṣadāyinyai namaḥ । 170
Om̃ aindryai namaḥ ।
Om̃ māheśvaryai namaḥ ।
Om̃ brāhmyai namaḥ ।
Om̃ kaumāryai namaḥ ।
Om̃ kulavāsinyai namaḥ । var kamalāsanāyai
Om̃ icchāyai namaḥ ।
Om̃ bhagavatyai namaḥ ।
Om̃ śaktaye namaḥ ।
Om̃ kāmadhenve kāmadhenave namaḥ ।
Om̃ kṛpāvatyai namaḥ । 180
Om̃ vajrāyudhāyai namaḥ ।
Om̃ vajrahastāyai namaḥ ।
Om̃ caṇḍyai namaḥ ।
Om̃ caṇḍaparākramāyai namaḥ ।
Om̃ gauryai namaḥ ।
Om̃ suvarṇavarṇāyai namaḥ ।
Om̃ sthitisaṃhārakāriṇyai namaḥ ।
Om̃ ekāyai namaḥ । var ekānekāyai
Om̃ anekāyai namaḥ ।
Om̃ mahejyāyai namaḥ । 190
Om̃ śatabāhave namaḥ ।
Om̃ mahābhujāyai namaḥ ।
Om̃ bhujaṅgabhūṣaṇāyai namaḥ ।
Om̃ bhūṣāyai namaḥ ।
Om̃ ṣaṭcakrakramavāsinyai namaḥ ।
Om̃ ṣaṭcakrabhedinyai namaḥ ।
Om̃ śyāmāyai namaḥ ।
Om̃ kāyasthāyai namaḥ ।
Om̃ kāyavarjitāyai namaḥ ।
Om̃ susmitāyai namaḥ । 200

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ susmitāyai svāhā ।

dhyānam –
yā śrīrvedamukhī tapaḥ phalamukhī nityaṃ ca nidrāmukhī
nānārūpadharī sadā jayakarī vidyādharī śaṅkarī ।
gaurī pīnapayodharī ripuharī mālāsthimālādharī
sā māṃ pātu sarasvatī bhagavatī niḥśeṣajāḍyāpahā ॥ 3

Om̃ sumukhyai namaḥ ।
Om̃ kṣāmāyai namaḥ ।
Om̃ mūlaprakṛtaye namaḥ ।
Om̃ īśvaryai namaḥ ।
Om̃ ajāyai namaḥ ।
Om̃ bahuvarṇāyai namaḥ ।
Om̃ puruṣārthaprarvatinyai namaḥ ।
Om̃ raktāyai namaḥ ।
Om̃ nīlāyai namaḥ ।
Om̃ sitāyai namaḥ । 210
Om̃ śyāmāyai namaḥ ।
Om̃ kṛṣṇāyai namaḥ ।
Om̃ pītāyai namaḥ ।
Om̃ karburāyai namaḥ ।
Om̃ kṣudhāyai namaḥ ।
Om̃ tṛṣṇāyai namaḥ ।
Om̃ jarāvṛddhāyai namaḥ । var jarāyai, vṛddhāyai
Om̃ taruṇyai namaḥ ।
Om̃ karuṇālayāyai namaḥ ।
Om̃ kalāyai namaḥ । 220
Om̃ kāṣṭhāyai namaḥ ।
Om̃ muhūrtāyai namaḥ ।
Om̃ nimeṣāyai namaḥ ।
Om̃ kālarūpiṇyai namaḥ ।
Om̃ sukarṇarasanāyai namaḥ । var suvarṇarasanāyai
Om̃ nāsāyai namaḥ ।
Om̃ cakṣuṣe namaḥ ।
Om̃ sparśavatyai namaḥ ।
Om̃ rasāyai namaḥ ।
Om̃ gandhapriyāyai namaḥ । 230
Om̃ sugandhāyai namaḥ ।
Om̃ susparśāyai namaḥ ।
Om̃ manogataye namaḥ ।
Om̃ mṛganābhaye namaḥ ।
Om̃ mṛgākṣyai namaḥ ।
Om̃ karpūrāmodadhāriṇyai namaḥ ।
Om̃ padmayonaye namaḥ ।
Om̃ sukeśyai namaḥ ।
Om̃ suliṅgāyai namaḥ ।
Om̃ bhagarūpiṇyai namaḥ । 240
Om̃ yonimudrāyai namaḥ ।
Om̃ mahāmudrāyai namaḥ ।
Om̃ khecaryai namaḥ ।
Om̃ khagagāminyai namaḥ ।
Om̃ madhuśriye namaḥ ।
Om̃ mādhavīvallyai namaḥ ।
Om̃ madhumattāyai namaḥ ।
Om̃ madoddhatāyai namaḥ ।
Om̃ maṅgalāyai namaḥ । var mātaṅgyai
Om̃ śukahastāyai namaḥ । 250
Om̃ puṣpabāṇāyai namaḥ ।
Om̃ ikṣucāpiṇyai namaḥ ।
Om̃ raktāmbaradharāyai namaḥ ।
Om̃ kṣībāyai namaḥ ।
Om̃ raktapuṣpāvataṃsinyai namaḥ ।
Om̃ śubhrāmbaradharāyai namaḥ ।
Om̃ dhīrāyai namaḥ ।
Om̃ mahāśvetāyai namaḥ ।
Om̃ vasupriyāyai namaḥ ।
Om̃ suveṇaye / suveṇye namaḥ । 260
Om̃ padmahastāyai namaḥ ।
Om̃ muktāhāravibhūṣaṇāyai namaḥ ।
Om̃ karpūrāmodaniḥśvāsāyai namaḥ ।
Om̃ padminyai namaḥ ।
Om̃ padmamandirāyai namaḥ ।
Om̃ khaḍginyai namaḥ ।
Om̃ cakrahastāyai namaḥ ।
Om̃ bhuśuṇḍyai namaḥ ।
Om̃ parighāyudhāyai namaḥ ।
Om̃ cāpinyai namaḥ । 270
Om̃ pāśahastāyai namaḥ ।
Om̃ triśūlavaradhāriṇyai namaḥ ।
Om̃ subāṇāyai namaḥ ।
Om̃ śaktihastāyai namaḥ ।
Om̃ mayūravaravāhanāyai namaḥ ।
Om̃ varāyudhadharāyai namaḥ ।
Om̃ vīrāyai namaḥ ।
Om̃ vīrapānamadotkaṭāyai namaḥ ।
Om̃ vasudhāyai namaḥ ।
Om̃ vasudhārāyai namaḥ । 280
Om̃ jayāyai namaḥ ।
Om̃ śākambharyai namaḥ ।
Om̃ śivāyai namaḥ ।
Om̃ vijayāyai namaḥ ।
Om̃ jayantyai namaḥ ।
Om̃ sustanyai namaḥ ।
Om̃ śatrunāśinyai namaḥ ।
Om̃ antarvatnyai namaḥ ।
Om̃ vedaśaktaye namaḥ ।
Om̃ varadāyai namaḥ । 290
Om̃ varadhāriṇyai namaḥ ।
Om̃ śītalāyai namaḥ ।
Om̃ suśīlāyai namaḥ ।
Om̃ bālagrahavināśinyai namaḥ ।
Om̃ kumāryai namaḥ । var kaumāryai
Om̃ suparvāyai namaḥ । var suparṇāyai
Om̃ kāmākhyāyai namaḥ ।
Om̃ kāmavanditāyai namaḥ ।
Om̃ jālandharadharāyai namaḥ ।
Om̃ anantāyai namaḥ । 300

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ anantāyai svāhā ।

dhyānam –
yā devī śivakeśavādijananī yā vai jagadrūpiṇī
yā brahmādipipīlikāntajanatānandaikasandāyinī ।
yā pañcapraṇamannilimpanayanī yā citkalāmālinī
sā pāyātparadevatā bhagavatī śrīrājarājeśvarī ॥ 4

Om̃ kāmarūpanivāsinyai namaḥ ।
Om̃ kāmabījavatyai namaḥ ।
Om̃ satyāyai namaḥ ।
Om̃ satyadharmaparāyaṇāyai namaḥ । var satyamārgaparāyaṇāyai
Om̃ sthūlamārgasthitāyai namaḥ ।
Om̃ sūkṣmāyai namaḥ ।
Om̃ sūkṣmabuddhiprabodhinyai namaḥ ।
Om̃ ṣaṭkoṇāyai namaḥ ।
Om̃ trikoṇāyai namaḥ ।
Om̃ trinetrāyai namaḥ । 310
Om̃ tripurasundaryai namaḥ ।
Om̃ vṛṣapriyāyai namaḥ ।
Om̃ vṛṣārūḍhāyai namaḥ ।
Om̃ mahiṣāsuraghātinyai namaḥ ।
Om̃ śumbhadarpaharāyai namaḥ ।
Om̃ dīptāyai namaḥ ।
Om̃ dīptapāvakasannibhāyai namaḥ ।
Om̃ kapālabhūṣaṇāyai namaḥ ।
Om̃ kālyai namaḥ ।
Om̃ kapālāmālyadhāriṇyai namaḥ । 320
Om̃ kapālakuṇḍalāyai namaḥ ।
Om̃ dīrghāyai namaḥ ।
Om̃ śivadūtyai namaḥ ।
Om̃ ghanadhvanaye namaḥ ।
Om̃ siddhidāyai namaḥ ।
Om̃ buddhidāyai namaḥ ।
Om̃ nityāyai namaḥ ।
Om̃ satyamārgaprabodhinyai namaḥ ।
Om̃ kambugrīvāyai namaḥ ।
Om̃ vasumatyai namaḥ । 330
Om̃ chatracchāyākṛtālayāyai namaḥ ।
Om̃ jagadgarbhāyai namaḥ ।
Om̃ kuṇḍalinyai namaḥ ।
Om̃ bhujagākāraśāyinyai namaḥ ।
Om̃ prollasatsaptapadmāyai namaḥ ।
Om̃ nābhinālamṛṇālinyai namaḥ ।
Om̃ mūlādhārāyai namaḥ ।
Om̃ nirākārāyai namaḥ ।
Om̃ vahnikuṇḍakṛtālayāyai namaḥ ।
Om̃ vāyukuṇḍasukhāsīnāyai namaḥ । 340
Om̃ nirādhārāyai namaḥ ।
Om̃ nirāśrayāyai namaḥ ।
Om̃ śvāsocchavāsagataye namaḥ ।
Om̃ jīvāyai namaḥ ।
Om̃ grāhiṇyai namaḥ ।
Om̃ vahnisaṃśrayāyai namaḥ ।
Om̃ vahnitantusamutthānāyai namaḥ । var vallītantusamutthānāyai
Om̃ ṣaḍrasāsvādalolupāyai namaḥ ।
Om̃ tapasvinyai namaḥ ।
Om̃ tapaḥsiddhaye namaḥ । 350
Om̃ tāpasyai namaḥ ।
Om̃ tapaḥpriyāyai namaḥ ।
Om̃ taponiṣṭhāyai namaḥ ।
Om̃ tapoyuktāyai namaḥ ।
Om̃ tapasaḥsiddhidāyinyai namaḥ ।
Om̃ saptadhātumayīrmūtaye namaḥ ।
Om̃ saptadhātvantarāśrayāyai namaḥ ।
Om̃ dehapuṣṭaye namaḥ ।
Om̃ manastuṣṭayai namaḥ ।
Om̃ annapuṣṭaye namaḥ । 360
Om̃ baloddhatāyai namaḥ ।
Om̃ oṣadhaye namaḥ ।
Om̃ vaidyamātre namaḥ ।
Om̃ dravyaśaktaye namaḥ । var dravyaśaktiprabhāvinyai
Om̃ prabhāvinyai namaḥ ।
Om̃ vaidyāyai namaḥ ।
Om̃ vaidyacikitsāyai namaḥ ।
Om̃ supathyāyai namaḥ ।
Om̃ roganāśinyai namaḥ ।
Om̃ mṛgayāyai namaḥ । 370
Om̃ mṛgamāṃsādāyai namaḥ ।
Om̃ mṛgatvace namaḥ ।
Om̃ mṛgalocanāyai namaḥ ।
Om̃ vāgurāyai namaḥ ।
Om̃ bandharūpāyai namaḥ ।
Om̃ vadharūpāyai namaḥ ।
Om̃ vadhoddhatāyai namaḥ ।
Om̃ vandyai namaḥ ।
Om̃ vandistutākārāyai namaḥ ।
Om̃ kārābandhavimocinyai namaḥ । 380
Om̃ śṛṅkhalāyai namaḥ ।
Om̃ khalahāyai namaḥ ।
Om̃ vidyute namaḥ । var baddhāyai
Om̃ dṛḍhabandhavimocanyai namaḥ । var dṛḍhabandhavimokṣiṇyai
Om̃ ambikāyai namaḥ ।
Om̃ ambālikāyai namaḥ ।
Om̃ ambāyai namaḥ ।
Om̃ svakṣāyai namaḥ । var svacchāyai
Om̃ sādhujanārcitāyai namaḥ ।
Om̃ kaulikyai namaḥ । 390
Om̃ kulavidyāyai namaḥ ।
Om̃ sukulāyai namaḥ ।
Om̃ kulapūjitāyai namaḥ ।
Om̃ kālacakrabhramāyai namaḥ ।
Om̃ bhrāntāyai namaḥ ।
Om̃ vibhramāyai namaḥ ।
Om̃ bhramanāśinyai namaḥ ।
Om̃ vātyālyai namaḥ ।
Om̃ meghamālāyai namaḥ ।
Om̃ suvṛṣṭyai namaḥ । 400

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ suvṛṣṭyai svāhā ।

dhyānam –
bījaiḥ saptabhirujjvalākṛtirasau yā saptasaptidyutiḥ
saptarṣirpraṇatāṅghripaṅkajayugā yā saptalokārtihṛt ।
kāśmīrapravareśamadhyanagarī pradyumnapīṭhe sthitā
devī saptakasaṃyutā bhagavatī śrī śārikā pātu naḥ ॥ 5

Om̃ sasyavardhinyai namaḥ ।
Om̃ akārāyai namaḥ ।
Om̃ ikārāyai namaḥ ।
Om̃ ukārāyai namaḥ ।
Om̃ aikārarūpiṇyai namaḥ ।
Om̃ hrīṅkāryai namaḥ ।
Om̃ bījarūpāyai namaḥ ।
Om̃ klīṅkārāyai namaḥ ।
Om̃ ambaravāsinyai namaḥ ।
Om̃ sarvākṣaramayīśaktaye namaḥ । 410
Om̃ akṣarāyai namaḥ ।
Om̃ varṇamālinyai namaḥ ।
Om̃ sindūrāruṇavaktrāyai namaḥ । var sindūrāruṇavarṇāyai
Om̃ sindūratilakapriyāyai namaḥ ।
Om̃ vaśyāyai namaḥ ।
Om̃ vaśyabījāyai namaḥ ।
Om̃ lokavaśyavibhāvinyai namaḥ ।
Om̃ nṛpavaśyāyai namaḥ ।
Om̃ nṛpaiḥ sevyāyai namaḥ ।
Om̃ nṛpavaśyakaryai namaḥ । 420
Om̃ kriyāyai namaḥ । var priyāyai
Om̃ mahiṣyai namaḥ ।
Om̃ nṛpamānyāyai namaḥ ।
Om̃ nṛmānyāyai namaḥ ।
Om̃ nṛpanandinyai namaḥ ।
Om̃ nṛpadharmamayyai namaḥ ।
Om̃ dhanyāyai namaḥ ।
Om̃ dhanadhānyavivardhinyai namaḥ ।
Om̃ caturvarṇamayīmūrtaye namaḥ ।
Om̃ caturvarṇaiḥ sujitāyai namaḥ । 430
Om̃ sarvadharmamayīsiddhaye namaḥ ।
Om̃ caturāśramavāsinyai namaḥ ।
Om̃ brāhmaṇyai namaḥ ।
Om̃ kṣatriyāyai namaḥ ।
Om̃ vaiśyāyai namaḥ ।
Om̃ śūdrāyai namaḥ ।
Om̃ avaravarṇajāyai namaḥ ।
Om̃ vedamārgaratāyai namaḥ ।
Om̃ yajñāyai namaḥ ।
Om̃ vedaviśvavibhāvinyai namaḥ । 440
Om̃ astraśastramayīvidyāyai namaḥ ।
Om̃ varaśastrāstradhāriṇyai namaḥ ।
Om̃ sumedhāyai namaḥ ।
Om̃ satyamedhāyai namaḥ ।
Om̃ bhadrakālyai namaḥ ।
Om̃ aparājitāyai namaḥ ।
Om̃ gāyatryai namaḥ ।
Om̃ satkṛtaye namaḥ ।
Om̃ sandhyāyai namaḥ ।
Om̃ sāvitryai namaḥ । 450
Om̃ tripadāśrayāyai namaḥ ।
Om̃ trisandhyāyai namaḥ ।
Om̃ tripadyai namaḥ ।
Om̃ dhātryai namaḥ ।
Om̃ suparvāyai namaḥ ।
Om̃ sāmagāyinyai namaḥ ।
Om̃ pāñcālyai namaḥ ।
Om̃ bālikāyai namaḥ ।
Om̃ bālāyai namaḥ ।
Om̃ bālakrīḍāyai namaḥ । 460
Om̃ sanātanyai namaḥ ।
Om̃ garbhādhāradharāyai namaḥ ।
Om̃ śūnyāyai namaḥ ।
Om̃ garbhāśayanivāsinyai namaḥ ।
Om̃ surārighātinīkṛtyāyai namaḥ । var surārighātinyai, kṛtyāyai
Om̃ pūtanāyai namaḥ ।
Om̃ tilottamāyai namaḥ ।
Om̃ lajjāyai namaḥ ।
Om̃ rasavatyai namaḥ ।
Om̃ nandāyai namaḥ । 470
Om̃ bhavānyai namaḥ ।
Om̃ pāpanāśinyai namaḥ ।
Om̃ paṭṭāmbaradharāyai namaḥ ।
Om̃ gītaye namaḥ ।
Om̃ sugītaye namaḥ ।
Om̃ jñānalocanāyai namaḥ । var jñānagocarāyai
Om̃ saptasvaramayītantryai namaḥ ।
Om̃ ṣaḍjamadhyamadhaivatāyai namaḥ ।
Om̃ mūrchanāgrāmasaṃsthānāyai namaḥ ।
Om̃ svasthāyai namaḥ । 480 var mūrchāyai
Om̃ svasthānavāsinyai namaḥ । var susthānavāsinyai
Om̃ aṭṭāṭṭahāsinyai namaḥ ।
Om̃ pretāyai namaḥ ।
Om̃ pretāsananivāsinyai namaḥ ।
Om̃ gītanṛtyapriyāyai namaḥ ।
Om̃ akāmāyai namaḥ ।
Om̃ tuṣṭidāyai namaḥ ।
Om̃ puṣṭidāyai namaḥ ।
Om̃ akṣayāyai namaḥ ।
Om̃ niṣṭhāyai namaḥ । 490
Om̃ satyapriyāyai namaḥ ।
Om̃ prajñāyai namaḥ । var prājñāyai
Om̃ lokeśyai namaḥ । var lolākṣyai
Om̃ surottamāyai namaḥ ।
Om̃ saviṣāyai namaḥ ।
Om̃ jvālinyai namaḥ ।
Om̃ jvālāyai namaḥ ।
Om̃ viṣamohārtināśinyai namaḥ । var viśvamohārtināśinyai
Om̃ (śatamāryai namaḥ ।
Om̃ mahādevyai namaḥ ।
Om̃ vaiṣṇavyai namaḥ ।
Om̃ śatapatrikāyai namaḥ ।)
Om̃ viṣāraye namaḥ ।
Om̃ nāgadamanyai namaḥ । 500

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ nāgadamanyai svāhā ।

dhyānam –
bhaktānāṃ siddhidhātrī nalinayugakarā śvetapadmāsanasthā
lakṣmīrūpā trinetrā himakaravadanā sarvadaityendrahartrī ।
vāgīśī siddhikartrī sakalamunijanaiḥ sevitā yā bhavānī
naumyahaṃ naumyahaṃ tvāṃ hariharapraṇatāṃ śārikāṃ naumi naumi ॥ 6

Om̃ amṛtodbhavāyai namaḥ ।
Om̃ bhūtabhītiharārakṣāyai namaḥ ।
Om̃ bhūtāveśavināśinyai namaḥ ।
Om̃ rakṣoghnyai namaḥ ।
Om̃ rākṣasyai namaḥ ।
Om̃ rātraye namaḥ ।
Om̃ dīrghanidrāyai namaḥ ।
Om̃ divāgataye namaḥ । var nivāriṇyai
Om̃ candrikāyai namaḥ । 510
Om̃ candrakāntaye namaḥ ।
Om̃ sūryakāntaye namaḥ ।
Om̃ rniśācaryai namaḥ ।
Om̃ ḍākinyai namaḥ ।
Om̃ śākinyai namaḥ ।
Om̃ śiṣyāyai namaḥ ।
Om̃ hākinyai namaḥ ।
Om̃ cakravākinyai namaḥ ।
Om̃ sitāsitapriyāyai namaḥ ।
Om̃ svaṅgāyai namaḥ । 520
Om̃ sakalāyai namaḥ ।
Om̃ vanadevatāyai namaḥ ।
Om̃ gururūpadharāyai namaḥ ।
Om̃ gurvyai namaḥ ।
Om̃ mṛtyave namaḥ ।
Om̃ māryai namaḥ ।
Om̃ viśāradāyai namaḥ ।
Om̃ mahāmāryai namaḥ ।
Om̃ vinidrāyai namaḥ ।
Om̃ tandrāyai namaḥ । 530
Om̃ mṛtyuvināśinyai namaḥ ।
Om̃ candramaṇḍalasaṅkāśāyai namaḥ ।
Om̃ candramaṇḍalavāsinyai namaḥ ।
Om̃ aṇimādiguṇopetāyai namaḥ ।
Om̃ suspṛhāyai namaḥ ।
Om̃ kāmarūpiṇyai namaḥ ।
Om̃ aṣṭasiddhipradāyai namaḥ ।
Om̃ prauḍhāyai namaḥ ।
Om̃ duṣṭadānavaghātinyai namaḥ ।
Om̃ anādinidhanāpuṣṭaye namaḥ । 540 var anādinidhanāyai, puṣṭaye
Om̃ caturbāhave namaḥ ।
Om̃ caturmukhyai namaḥ ।
Om̃ catussamudraśayanāyai namaḥ ।
Om̃ caturvargaphalapradāyai namaḥ ।
Om̃ kāśapuṣpapratīkāśāyai namaḥ ।
Om̃ śaratkumudalocanāyai namaḥ ।
Om̃ (somasūryāgninayanāyai namaḥ ।
Om̃ brahmaviṣṇuśivārcitāyai namaḥ ।
Om̃ kalyāṇyai, kamalāyai namaḥ ।
Om̃ kanyāyai namaḥ ।
Om̃ śubhāyai namaḥ ।
Om̃ maṅgalacaṇḍikāyai namaḥ ।)
Om̃ bhūtāyai namaḥ ।
Om̃ bhavyāyai namaḥ ।
Om̃ bhaviṣyāyai namaḥ ।
Om̃ śailajāyai namaḥ । 550
Om̃ śailavāsinyai namaḥ ।
Om̃ vāmamārgaratāyai namaḥ ।
Om̃ vāmāyai namaḥ ।
Om̃ śivavāmāṅgavāsinyai namaḥ ।
Om̃ vāmācārapriyāyai namaḥ ।
Om̃ tuṣṭāyai namaḥ । var tuṣṭyai
Om̃ lopāmudrāyai namaḥ ।
Om̃ prabodhinyai namaḥ ।
Om̃ bhūtātmane namaḥ ।
Om̃ paramātmane namaḥ । 560
Om̃ bhūtabhāvivibhāvinyai namaḥ ।
Om̃ maṅgalāyai namaḥ ।
Om̃ suśīlāyai namaḥ ।
Om̃ paramārthaprabodhikāyai namaḥ । var paramārthaprabodhinyai
Om̃ dakṣiṇāyai namaḥ ।
Om̃ dakṣiṇāmūrtaye namaḥ ।
Om̃ sudakṣiṇāyai namaḥ । var sudīkṣāyai
Om̃ haripriyāyai namaḥ । var hariprasve
Om̃ yoginyai namaḥ ।
Om̃ yogayuktāyai namaḥ । 570
Om̃ yogāṅgāyai namaḥ । var yogāṅgyai
Om̃ dhyānaśālinyai namaḥ ।
Om̃ yogapaṭṭadharāyai namaḥ ।
Om̃ muktāyai namaḥ ।
Om̃ muktānāmparamāgataye namaḥ ।
Om̃ nārasiṃhyai namaḥ ।
Om̃ sujanmāyai namaḥ ।
Om̃ trivargaphaladāyinyai namaḥ ।
Om̃ dharmadāyai namaḥ ।
Om̃ dhanadāyai namaḥ । 580
Om̃ kāmadāyai namaḥ ।
Om̃ mokṣadāyai namaḥ ।
Om̃ dyutaye namaḥ ।
Om̃ sākṣiṇyai namaḥ ।
Om̃ kṣaṇadāyai namaḥ ।
Om̃ kāṃkṣāyai namaḥ । var dakṣāyai
Om̃ dakṣajāyai namaḥ ।
Om̃ kūṭarūpiṇyai namaḥ ।
Om̃ kratave namaḥ । var ṛtave
Om̃ kātyāyanyai namaḥ । 590
Om̃ svacchāyai namaḥ ।
Om̃ svacchandāyai namaḥ । var succhandāyai
Om̃ kavipriyāyai namaḥ ।
Om̃ satyāgamāyai namaḥ ।
Om̃ bahiḥsthāyai namaḥ ।
Om̃ kāvyaśaktaye namaḥ ।
Om̃ kavitvadāyai namaḥ ।
Om̃ menāputryai namaḥ ।
Om̃ satīmātre namaḥ । var satyai, sādhvyai
Om̃ mainākabhaginyai namaḥ । 600

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ mainākabhaginyai svāhā ।

dhyānam –
āraktābhāṃ trinetrāṃ maṇimukuṭavatīṃ ratnatāṭaṅkaramyāṃ
hastāmbhojaiḥ sapāśāṅkuśamadanadhanuḥ sāyakairvisphurantīm ।
āpīnottuṅgavakṣoruhataṭaviluṭhattārahārojjvalāṅgīṃ
dhyāyāmyambhoruhasthāmaruṇavivasanāmīśvarīmīśvarāṇām ॥ 7

Om̃ taḍite namaḥ ।
Om̃ saudāminyai namaḥ ।
Om̃ svadhāmāyai namaḥ ।
Om̃ sudhāmāyai namaḥ ।
Om̃ dhāmaśālinyai namaḥ ।
Om̃ saubhāgyadāyinyai namaḥ ।
Om̃ dive namaḥ ।
Om̃ subhagāyai namaḥ ।
Om̃ dyutivardhinyai namaḥ ।
Om̃ śriye namaḥ । 610
Om̃ kṛttivasanāyai namaḥ ।
Om̃ kaṅkālyai namaḥ ।
Om̃ kalināśinyai namaḥ ।
Om̃ raktabījavadhoddṛptāyai namaḥ । var raktabījavadhodyuktāyai
Om̃ sutantuve namaḥ ।
Om̃ bījasantataye namaḥ ।
Om̃ jagajjīvāyai namaḥ ।
Om̃ jagadbījāyai namaḥ ।
Om̃ jagattrayahitaiṣiṇyai namaḥ ।
Om̃ cāmīkararucaye namaḥ । 620
Om̃ cāndryīsākṣayāṣoḍaśīkalāyai namaḥ ।
Om̃ yattatpadānubandhāyai namaḥ ।
Om̃ yakṣiṇyai namaḥ ।
Om̃ dhanadārcitāyai namaḥ ।
Om̃ citriṇyai namaḥ ।
Om̃ citramāyāyai namaḥ ।
Om̃ vicitrāyai namaḥ ।
Om̃ bhuvaneśvaryai namaḥ ।
Om̃ cāmuṇḍāyai namaḥ ।
Om̃ muṇḍahastāyai namaḥ । 630
Om̃ caṇḍamuṇḍavadhoddhurāyai namaḥ । var caṇḍamuṇḍavadhodyatāyai
Om̃ aṣṭamyai namaḥ ।
Om̃ ekādaśyai namaḥ ।
Om̃ pūrṇāyai namaḥ ।
Om̃ navamyai namaḥ ।
Om̃ caturdaśyai namaḥ ।
Om̃ amāyai namaḥ । var umāyai
Om̃ kalaśahastāyai namaḥ ।
Om̃ pūrṇakumbhadharāyai namaḥ ।
Om̃ dharāyai namaḥ । 640
Om̃ abhīrave namaḥ ।
Om̃ bhairavyai namaḥ ।
Om̃ bhīmāyai namaḥ ।
Om̃ bhīrāyai namaḥ ।
Om̃ tripurabhairavyai namaḥ ।
Om̃ mahāruṇḍāyai namaḥ । var mahācaṇḍyai
Om̃ raudryai namaḥ ।
Om̃ mahābhairavapūjitāyai namaḥ ।
Om̃ nirmuṇḍāyai namaḥ ।
Om̃ hastinyai namaḥ । 650
Om̃ caṇḍāyai namaḥ ।
Om̃ karāladaśanānanāyai namaḥ ।
Om̃ karālāyai namaḥ ।
Om̃ vikarālāyai namaḥ ।
Om̃ ghoraghurghuranādinyai namaḥ ।
Om̃ raktadantāyai namaḥ ।
Om̃ ūrdhvakeśyai namaḥ ।
Om̃ bandhūkakusumāruṇāyai namaḥ ।
Om̃ kādambaryai namaḥ । var kādambinyai
Om̃ paṭāsāyai namaḥ । 660 var vipāśāyai
Om̃ kāśmīryai namaḥ ।
Om̃ kuṅkumapriyāyai namaḥ ।
Om̃ kṣāntaye namaḥ ।
Om̃ bahusuvarṇāyai namaḥ ।
Om̃ rataye namaḥ ।
Om̃ bahusuvarṇadāyai namaḥ ।
Om̃ mātaṅginyai namaḥ ।
Om̃ varārohāyai namaḥ ।
Om̃ mattamātaṅgagāminyai namaḥ ।
Om̃ hiṃsāyai namaḥ । 670
Om̃ haṃsagataye namaḥ ।
Om̃ haṃsyai namaḥ ।
Om̃ haṃsojjvalaśiroruhāyai namaḥ ।
Om̃ pūrṇacandramukhyai namaḥ ।
Om̃ śyāmāyai namaḥ ।
Om̃ smitāsyāyai namaḥ ।
Om̃ śyāmakuṇḍalāyai namaḥ । var sukuṇḍalāyai
Om̃ maṣyai namaḥ ।
Om̃ lekhinyai namaḥ । var lekhanyai
Om̃ lekhyāyai namaḥ । 680 var lekhāyai
Om̃ sulekhāyai namaḥ ।
Om̃ lekhakapriyāyai namaḥ ।
Om̃ śaṅkhinyai namaḥ ।
Om̃ śaṅkhahastāyai namaḥ ।
Om̃ jalasthāyai namaḥ ।
Om̃ jaladevatāyai namaḥ ।
Om̃ kurukṣetrāvanaye namaḥ ।
Om̃ kāśyai namaḥ ।
Om̃ mathurāyai namaḥ ।
Om̃ kāñcyai namaḥ । 690
Om̃ avantikāyai namaḥ ।
Om̃ ayodhyāyai namaḥ ।
Om̃ dvārikāyai namaḥ ।
Om̃ māyāyai namaḥ ।
Om̃ tīrthāyai namaḥ ।
Om̃ tīrthakarapriyāyai namaḥ ।
Om̃ tripuṣkarāyai namaḥ ।
Om̃ aprameyāyai namaḥ ।
Om̃ kośasthāyai namaḥ ।
Om̃ kośavāsinyai namaḥ । 700

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ kośavāsinyai svāhā ।

dhyānam –
prātaḥkāle kumārī kumudakalikayā japyamālāṃ japantī
madhyāhne prauḍharūpā vikasitavadanā cārunetrā viśālā ।
sandhyāyāṃ vṛddharūpā galitakucayuge muṇḍamālāṃ vahantī
sā devī divyadehā hariharanamitā pātu no hyādimudrā ॥ 8

Om̃ kauśikyai namaḥ ।
Om̃ kuśāvartāyai namaḥ ।
Om̃ kauśāmbyai namaḥ ।
Om̃ kośavardhinyai namaḥ ।
Om̃ kośadāyai namaḥ ।
Om̃ padmakośākṣyai namaḥ ।
Om̃ kusumāyai namaḥ । var kausumbhakusumapriyāyai
Om̃ kusumapriyāyai namaḥ ।
Om̃ totalāyai namaḥ ।
Om̃ tulākoṭaye namaḥ । 710
Om̃ kūṭasthāyai namaḥ ।
Om̃ koṭarāśrayāyai namaḥ ।
Om̃ svayambhuve namaḥ ।
Om̃ surūpāyai namaḥ ।
Om̃ svarūpāyai namaḥ ।
Om̃ rūpavardhinyai namaḥ । var puṇyavardhinyai
Om̃ tejasvinyai namaḥ ।
Om̃ subhikṣāyai namaḥ ।
Om̃ baladāyai namaḥ ।
Om̃ baladāyinyai namaḥ । 720
Om̃ mahākośyai namaḥ ।
Om̃ mahāvartāyai namaḥ ।
Om̃ buddhisadasadātmikāyai namaḥ । var buddhaye, sadasadātmikāyai
Om̃ mahāgrahaharāyai namaḥ ।
Om̃ saumyāyai namaḥ ।
Om̃ viśokāyai namaḥ ।
Om̃ śokanāśinyai namaḥ ।
Om̃ sāttvikyai namaḥ ।
Om̃ sattvasaṃsthāyai namaḥ ।
Om̃ rājasyai namaḥ । 730
Om̃ rajovṛtāyai namaḥ ।
Om̃ tāmasyai namaḥ ।
Om̃ tamoyuktāyai namaḥ ।
Om̃ guṇatrayavibhāvinyai namaḥ ।
Om̃ avyaktāyai namaḥ ।
Om̃ vyaktarūpāyai namaḥ ।
Om̃ vedavidyāyai namaḥ ।
Om̃ śāmbhavyai namaḥ ।
Om̃ śaṅkarākalpinīkalpāyai namaḥ । var śaṅkarāyai, kalpinyai, kalpāyai
Om̃ manassaṅkalpasantataye namaḥ । 740
Om̃ sarvalokamayīśaktaye namaḥ । var sarvalokamayyai, śaktaye
Om̃ sarvaśravaṇagocarāyai namaḥ ।
Om̃ sarvajñānavalrvāñchāyai namaḥ । var sarvajñānavatyai, vāñchāyai
Om̃ sarvatattvāvabodhinyai namaḥ । var sarvatattvāvabodhikāyai
Om̃ jāgṛtyai namaḥ । var jāgrataye
Om̃ suṣuptaye namaḥ ।
Om̃ svapnāvasthāyai namaḥ ।
Om̃ turīyakāyai namaḥ ।
Om̃ tvarāyai namaḥ ।
Om̃ mandagataye namaḥ । 750
Om̃ mandāyai namaḥ ।
Om̃ mandirāmodadhāriṇ namaḥ । var mandirāyai, modadāyinyai
Om̃ pānabhūmaye namaḥ ।
Om̃ pānapātrāyai namaḥ ।
Om̃ pānadānakarodyatāyai namaḥ ।
Om̃ ādhūrṇāruṇanetrāyai namaḥ ।
Om̃ kiñcidavyaktabhāṣiṇyai namaḥ ।
Om̃ āśāpurāyai namaḥ ।
Om̃ dīkṣāyai namaḥ ।
Om̃ dakṣāyai namaḥ । 760
Om̃ dīkṣitapūjitāyai namaḥ ।
Om̃ nāgavallyai namaḥ ।
Om̃ nāgakanyāyai namaḥ ।
Om̃ bhoginyai namaḥ ।
Om̃ bhogavallabhāyai namaḥ ।
Om̃ sarvaśāstravatīvidyāyai namaḥ । var sarvaśāstramayyai, vidyāyai
Om̃ susmṛtaye namaḥ ।
Om̃ dharmavādinyai namaḥ ।
Om̃ śrutaye namaḥ ।
Om̃ śrutidharāyai namaḥ । 770 var śrutismṛtidharāyai namaḥ ।
Om̃ jyeṣṭhāyai namaḥ ।
Om̃ śreṣṭhāyai namaḥ ।
Om̃ pātālavāsinyai namaḥ ।
Om̃ mīmāṃsāyai namaḥ ।
Om̃ tarkavidyāyai namaḥ ।
Om̃ subhaktaye namaḥ ।
Om̃ bhaktavatsalāyai namaḥ ।
Om̃ sunābhaye namaḥ ।
Om̃ yātanāyai namaḥ ।
Om̃ jātaye namaḥ । 780
Om̃ gambhīrāyai namaḥ ।
Om̃ bhāvavarjitāyai namaḥ ।
Om̃ nāgapāśadharāmūrtaye namaḥ ।
Om̃ agādhāyai namaḥ ।
Om̃ nāgakuṇḍalāyai namaḥ ।
Om̃ sucakrāyai namaḥ ।
Om̃ cakramadhyasthāyai namaḥ ।
Om̃ cakrakoṇanivāsinyai namaḥ ।
Om̃ sarvamantramayīvidyāyai namaḥ । var sarvamantramayyai, vidyāyai
Om̃ sarvamantrākṣarāvalaye namaḥ । 790
Om̃ madhusravāyai namaḥ ।
Om̃ sravantyai namaḥ ।
Om̃ bhrāmaryai namaḥ ।
Om̃ bhramarālakāyai namaḥ ।
Om̃ mātṛmaṇḍalamadhyasthāyai namaḥ ।
Om̃ mātṛmaṇḍalavāsinyai namaḥ ।
Om̃ kumārajananyai namaḥ ।
Om̃ krūrāyai namaḥ ।
Om̃ sumukhyai namaḥ ।
Om̃ jvaranāśinyai namaḥ । 800

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ jvaranāśinyai svāhā ।

dhyānam –
yā śrīḥ svayaṃ sukṛtināṃ bhavaneṣvalakṣmīḥ
pāpātmanāṃ kṛtadhiyāṃ hṛdayeṣu buddhiḥ ।
śraddhā satāṃ kulajanaprabhavasya lajjā
tāṃ tvāṃ natāḥ sma paripālaya devi viśvam ॥ 9

Om̃ vidyamānāyai namaḥ ।
Om̃ bhāvinyai namaḥ ।
Om̃ prītimañjaryai namaḥ ।
Om̃ sarvasaukhyavatīyuktāyai namaḥ ।
Om̃ āhārapariṇāminyai namaḥ ।
Om̃ pañcabhūtānāṃ nidhānāyai namaḥ ।
Om̃ bhavasāgaratāriṇyai namaḥ ।
Om̃ akrūrāyai namaḥ ।
Om̃ grahāvatyai namaḥ । 810
Om̃ vigrahāyai namaḥ ।
Om̃ grahavarjitāyai namaḥ ।
Om̃ rohiṇyai namaḥ ।
Om̃ bhūmigarbhāyai namaḥ ।
Om̃ kālabhuve namaḥ ।
Om̃ kālavartinyai namaḥ ।
Om̃ kalaṅkarahitāyanāryai namaḥ । var kalaṅkarahitāyai, nāryai
Om̃ catuḥṣaṣṭhyabhidhāvatyai namaḥ ।
Om̃ jīrṇāyai namaḥ ।
Om̃ jīrṇavasrāyai namaḥ । 820
Om̃ nūtanāyai namaḥ ।
Om̃ navavallabhāyai namaḥ ।
Om̃ ajarāyai namaḥ ।
Om̃ rataye namaḥ । var rajaḥprītāyai
Om̃ prītaye namaḥ ।
Om̃ ratirāgavivardhinyai namaḥ ।
Om̃ pañcavātagatirbhinnāyai namaḥ । var pañcavātagataye, bhinnāyai
Om̃ pañcaśleṣmāśayādharāyai namaḥ ।
Om̃ pañcapittavatīśaktaye namaḥ ।
Om̃ pañcasthānavibodhinyai namaḥ । 830 var pañcasthānavibhāvinyai
Om̃ udakyāyai namaḥ ।
Om̃ vṛṣasyantyai namaḥ ।
Om̃ tryahaṃ bahiḥprasraviṇyai namaḥ ।
Om̃ rajaḥśukradharāśaktaye namaḥ ।
Om̃ jarāyave namaḥ ।
Om̃ garbhadhāriṇyai namaḥ ।
Om̃ trikālajñāyai namaḥ ।
Om̃ triliṅgāyai namaḥ ।
Om̃ trimūrtaye namaḥ ।
Om̃ tripuravāsinyai namaḥ । 840
Om̃ arāgāyai namaḥ ।
Om̃ śivatattvāyai namaḥ ।
Om̃ kāmatattvānurāgiṇyai namaḥ ।
Om̃ prācyai namaḥ ।
Om̃ avācyai namaḥ ।
Om̃ pratīcyai namaḥ ।
Om̃ udīcyai namaḥ ।
Om̃ digvidigdiśāyai namaḥ ।
Om̃ ahaṅkṛtaye namaḥ ।
Om̃ ahaṅkārāyai namaḥ । 850
Om̃ balimālāyai namaḥ । var bālāyai, māyāyai
Om̃ balipriyāyai namaḥ ।
Om̃ sruce namaḥ । var śukraśravāyai (sruksruvāyai)
Om̃ sruvāyai namaḥ ।
Om̃ sāmidhenyai namaḥ ।
Om̃ saśraddhāyai namaḥ । var suśraddhāyai
Om̃ śrāddhadevatāyai namaḥ ।
Om̃ mātre namaḥ ।
Om̃ mātāmahyai namaḥ ।
Om̃ tṛptaye namaḥ । 860
Om̃ pitṛmātre namaḥ ।
Om̃ pitāmahyai namaḥ ।
Om̃ snuṣāyai namaḥ ।
Om̃ dauhitriṇyai namaḥ ।
Om̃ putryai namaḥ ।
Om̃ pautryai namaḥ ।
Om̃ naptryai namaḥ ।
Om̃ śiśupriyāyai namaḥ ।
Om̃ stanadāyai namaḥ ।
Om̃ stanadhārāyai namaḥ । 870
Om̃ viśvayonaye namaḥ ।
Om̃ stanandhayyai namaḥ ।
Om̃ śiśūtsaṅgadharāyai namaḥ ।
Om̃ dolāyai namaḥ ।
Om̃ dolākrīḍābhinandinyai namaḥ ।
Om̃ urvaśyai namaḥ ।
Om̃ kadalyai namaḥ ।
Om̃ kekāyai namaḥ ।
Om̃ viśikhāyai namaḥ ।
Om̃ śikhivartinyai namaḥ । 880
Om̃ khaṭvāṅgadhāriṇyai namaḥ ।
Om̃ khaṭvāyai namaḥ ।
Om̃ bāṇapuṅkhānuvartinyai namaḥ ।
Om̃ lakṣyaprāptaye namaḥ । var lakṣyaprāptikarāyai
Om̃ kalāyai namaḥ ।
Om̃ alakṣyāyai namaḥ ।
Om̃ lakṣyāyai namaḥ ।
Om̃ śubhalakṣaṇāyai namaḥ ।
Om̃ vartinyai namaḥ ।
Om̃ supathācārāyai namaḥ । 890
Om̃ parikhāyai namaḥ ।
Om̃ khanaye namaḥ ।
Om̃ vṛtaye namaḥ ।
Om̃ prākāravalayāyai namaḥ ।
Om̃ velāyai namaḥ ।
Om̃ mahodadhau maryādāyai namaḥ ।
Om̃ poṣiṇīśaktaye namaḥ ।
Om̃ śoṣiṇīśaktaye namaḥ ।
Om̃ dīrghakeśyai namaḥ ।
Om̃ sulomaśāyai namaḥ । 900

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ sulomaśāyai svāhā ।

dhyānam –
re mūḍhāḥ kimayaṃ vṛthaiva tapasā kāyaḥ parikliśyate
yajñairvā bahudakṣiṇaiḥ kimitare riktīkriyante gṛhāḥ ।
bhaktiścedavināśinī bhagavatī pādadvayī sevyatā-
munnidrāmburuhātapatrasubhagā lakṣmīḥ puro dhāvati ॥ 10

Om̃ lalitāyai namaḥ ।
Om̃ māṃsalāyai namaḥ ।
Om̃ tanvyai namaḥ ।
Om̃ vedavedāṅgadhāriṇyai namaḥ ।
Om̃ narāsṛkpānamattāyai namaḥ ।
Om̃ naramuṇḍāsthibhūṣaṇāyai namaḥ ।
Om̃ akṣakrīḍārataye namaḥ ।
Om̃ śāryai namaḥ ।
Om̃ śārikāśukabhāṣiṇyai namaḥ ।
Om̃ śāmbaryai namaḥ । 910
Om̃ gāruḍīvidyāyai namaḥ ।
Om̃ vāruṇyai namaḥ ।
Om̃ varuṇārcitāyai namaḥ ।
Om̃ vārāhyai namaḥ ।
Om̃ muṇḍahastāyai namaḥ । var tuṇḍahastāyai
Om̃ daṃṣṭroddhṛtavasundharāyai namaḥ ।
Om̃ mīnamūrtirdharāyai namaḥ ।
Om̃ mūrtāyai namaḥ ।
Om̃ vadānyāyai namaḥ ।
Om̃ apratimāśrayāyai namaḥ । 920
Om̃ amūrtāyai namaḥ ।
Om̃ nidhirūpāyai namaḥ ।
Om̃ śāligrāmaśilāśucaye namaḥ ।
Om̃ smṛtaye namaḥ ।
Om̃ saṃskārarūpāyai namaḥ ।
Om̃ susaṃskārāyai namaḥ ।
Om̃ saṃskṛtaye namaḥ ।
Om̃ prākṛtāyai namaḥ ।
Om̃ deśabhāṣāyai namaḥ ।
Om̃ gāthāyai namaḥ । 930
Om̃ gītaye namaḥ ।
Om̃ prahelikāyai namaḥ ।
Om̃ iḍāyai namaḥ ।
Om̃ piṅgalāyai namaḥ ।
Om̃ piṅgāyai namaḥ ।
Om̃ suṣumnāyai namaḥ ।
Om̃ sūryavāhinyai namaḥ ।
Om̃ śaśisravāyai namaḥ ।
Om̃ tālusthāyai namaḥ ।
Om̃ kākinyai namaḥ । 940
Om̃ amṛtajīvinyai namaḥ ।
Om̃ aṇurūpāyai namaḥ ।
Om̃ bṛhadrūpāyai namaḥ ।
Om̃ laghurūpāyai namaḥ ।
Om̃ gurusthirāyai namaḥ । var gurusthitāyai
Om̃ sthāvarāyai namaḥ ।
Om̃ jaṅgamāyai namaḥ ।
Om̃ devāyai namaḥ ।
Om̃ kṛtakarmaphalapradāyai namaḥ ।
Om̃ viṣayākrāntadehāyai namaḥ । 950
Om̃ nirviśeṣāyai namaḥ ।
Om̃ jitendriyāyai namaḥ ।
Om̃ viśvarūpāyai namaḥ । var citsvarūpāyai
Om̃ cidānandāyai namaḥ ।
Om̃ parabrahmaprabodhinyai namaḥ ।
Om̃ nirvikārāyai namaḥ ।
Om̃ nirvairāyai namaḥ ।
Om̃ virataye namaḥ ।
Om̃ satyavarddhinyai namaḥ ।
Om̃ puruṣājñāyai namaḥ । 960
Om̃ bhinnāyai namaḥ ।
Om̃ kṣāntiḥkaivalyadāyinyai namaḥ । var kṣāntaye, kaivalyadāyinyai
Om̃ viviktasevinyai namaḥ ।
Om̃ prajñājanayitryai namaḥ । var prajñāyai, janayitryai
Om̃ bahuśrutaye namaḥ ।
Om̃ nirīhāyai namaḥ ।
Om̃ samastaikāyai namaḥ ।
Om̃ sarvalokaikasevitāyai namaḥ ।
Om̃ sevāyai namaḥ । var śivāyai
Om̃ sevāpriyāyai namaḥ । 970 var śivapriyāyai
Om̃ sevyāyai namaḥ ।
Om̃ sevāphalavivarddhinyai namaḥ ।
Om̃ kalau kalkipriyākālyai namaḥ ।
Om̃ duṣṭamlecchavināśinyai namaḥ ।
Om̃ pratyañcāyai namaḥ ।
Om̃ dhunaryaṣṭaye namaḥ ।
Om̃ khaḍgadhārāyai namaḥ ।
Om̃ durānataye namaḥ ।
Om̃ aśvaplutaye namaḥ ।
Om̃ valgāyai namaḥ । 980
Om̃ sṛṇaye namaḥ ।
Om̃ sanmattavāraṇāyai namaḥ । var sanmṛtyuvāriṇyai
Om̃ vīrabhuve namaḥ ।
Om̃ vīramātre namaḥ ।
Om̃ vīrasuve namaḥ ।
Om̃ vīranandinyai namaḥ ।
Om̃ jayaśriyai namaḥ ।
Om̃ jayadīkṣāyai namaḥ ।
Om̃ jayadāyai namaḥ ।
Om̃ jayavarddhinyai namaḥ । 990
Om̃ saubhāgyasubhagākārāyai namaḥ ।
Om̃ sarvasaubhāgyavarddhinyai namaḥ ।
Om̃ kṣemaṅkaryai namaḥ ।
Om̃ siddhirūpāyai namaḥ । var kṣemarūpāyai
Om̃ sartkīrtaye namaḥ ।
Om̃ pathidevatāyai namaḥ ।
Om̃ sarvatīrthamayīmūrtaye namaḥ ।
Om̃ sarvadevamayīprabhāyai namaḥ ।
Om̃ sarvadevamayīśaktaye namaḥ । var sarvasiddhipradāyai, śaktaye
Om̃ sarvamaṅgalamaṅgalāyai namaḥ । 1000

tejo’si śukramasi jyotirasi dhāmāsi
priyandevānāmanādṛṣṭaṃ devayajanaṃ devatābhyastvā
devatābhyo gṛhṇāmi devebhyastvā yajñebhyo gṛhṇāmi ।
Om̃ sarvamaṅgalamaṅgalāyai svāhā ।

॥ iti śrīrudrayāmalatantrāntargatā śrībhavānīsahasranāmāvaliḥ sampūrṇā ॥

Om̃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ ।

error: Content is protected !!