Breaking News
Home / Mantras / Shiva Panchakshara Stotram

Shiva Panchakshara Stotram

Shiva Panchakshara Stotram

Shiva Panchakshara Stotram is associated with five sacred letters Na Ma Si Va ya.these five Stotras are praised the power of the siva.By chantig this panchakshara stotram  daily will get healthy life.It remove all the obstacles in your lifes.

Stotram

Nagendra Haaraaya Thrilochanaaya
Bhasmaanga Raagaaya Maheshvaraaya
Nityaaya Suddhaaya Digambaraaya
Tasmai ‘Na’ kaaraaya Namah Shivaaya II1II

Mandaakini Salila Chandana Chaarthitaaya
Nandeesvara Pramatha Naatha Mahesvaraaya
Mandaara Pushpa Vahu Pushpa Supoojitaaya
Tasmai ‘Ma’ kaaraaya Namah Shivaaya II2II

Shivaaya Gauri Vadana Aravinda
Sooryaaya Dakshaadhvara Naashakaaya
Sree Neelakantaaya Vrisha Dhvajaaya
Tasmai ̵

6;Shi’ kaaraaya Namah Shivaaya II3II

Vasishta Kumbhodbhava Gautamaaya
Muneendra Devaarchita Sekharaaya
Chandraarka Vaishvaanara Lochanaaya
Tasmai ‘Va’ kaaraaya Namah Shivaaya II4II

Yajna Swaroopaaya Jataadharaaya
Pinaaka Hasthaaya Sanaatanaaya
Divyaaya Devaaya Digambaraaya
Tasmai ‘Ya’ karaaya
Namah Shivaaya II5II

Panchaaksharam Idam Punyam
Yah Pateh Shiva Sannidhau
Shivaloka Mavaapnothee
Shivena Saha Modate II6II

 

error: Content is protected !!