Breaking News
Home / Arati / Shiva Gangaadhara arati

Shiva Gangaadhara arati

om jaya gangaadhara hara shiva jaya girijaadheesha |
shiva jaya girijaadheesha |
tvam maam paalaya nityam, tvam maam paalaya nityam
krupayaa jagadeesha, om hara hara hara mahaadeva || 1 ||
kailaase girishikhare kalpadruma vipine, shiva kalpadruma vipine |
gunjati madhukarapunje (2x) |
kunjavane gahane, om hara hara hara mahaadeva || 2 ||
kokila koojati khelati hamsaavali lalitaa, shiva hamsaavali lalitaa |
rachayati kalaakalaapam (2x)
nrutyati mudasahitaa, om hara hara hara mahaadeva || 3 ||
tasmillalita sudeshe shaalaa maNirachitaa, shiva shaalaa maNirachitaa |
tanmadhye haranikaTe (2x)
gouree mudasahitaa, om hara hara hara mahaadeva || 4 ||
kreeDaam rachayati bhooshaam ranjita nijameesham, shiva ranjita nijameesham |
brahmaadika sura sevita (2x)
praNamati te sheersham, om hara hara hara mahaadeva || 5 ||
vibudha vadhoor bahu nrutyati hrudaye mudasahitaa, shiva hrudaye mudasahitaa |
kinnara gaanam kurute (2x)
sapta svara sahitaa, om hara hara hara mahaadeva || 6 ||
dhinakata thai thai dhinakata mrudanga vaadayate, shiva mrudanga vaadayate |
kvaNa kvaNa lalitaa veNuhu (2x)
madhuram naadayate, om hara hara hara mahaadeva || 7 ||
ruNa ruNa charaNe rachayati noopuram ujjvalitam, shiva noopuram ujjvalitam |
chakraavarte bhramayati (2x)
kurute taam dhika taam, om hara hara hara mahaadeva || 8 ||
taam taam lupa chupa taalam naadayate, shiva taalam naadayate |
angushTa angulin aadam (2x)
laasyakataam kurute, om hara hara hara mahaadeva || 9 ||
karpoora dyuti gouram panchaanana sahitam, shiva panchaanana sahitam |
trinayana shashidhara moulim (2x)
vishadhara kanTha yutaM, om hara hara hara mahaadeva || 1

0 ||
sundara jaTaa kalaapam paavakayuta bhaalam, shiva paavakayuta bhaalam |
Damaru trishoola pinaakam (2x)
karadhruta nrukapaalam, om hara hara hara mahaadeva || 11 ||
shankha ninaadam krutvaa jhallari naadayate, shiva jhallari naadayate |
neeraajayate brahmaa (2x)
vedaruchaam paThate, om hara hara hara mahaadeva || 12 ||
iti mrudu charaNa sarojam hrutakamale dhrutvaa, shiva hrutkamale dhrutvaa |
avalokayati mahesham, shivalokayati suresham |
eesham abhinatvaa, om hara hara hara mahaadeva || 13 ||
runDai rachayati maalaam pannagam upaveetam, shiva pannagam upaveetam |
vaama vibhaage girijaa, vaama vibhaage gauree |
roopam atilalitam, om hara hara hara mahaadeva || 14 ||
sundara sakala shareere kruta bhasma aabharaNam,
shiva kruta bhasma aabharaNam |
iti vrushabha dhvaja roopam, hara shiva shankara roopam |
taapa traya haraNam, om hara hara hara mahaadeva || 15 ||
dhyaanam aaratee samaye hrudaye iti krutvaa, shiva hrudaye iti krutvaa |
raamam trijaTaa naatham (2x) |
eesham abhinatvaa, om hara hara hara mahaadeva || 16 ||
sangeetam evam pratidina paThanam yah kurute, shiva paThanam yah kurute |
shiva saayujyam gacChati, hara saayujyam gacChati |
bhaktyaa yah shruNute, om hara hara hara mahaadeva || 17 ||
om jaya gangaadhara hara shiva jaya girijaadheesha, shiva jaya goureenaatha |
tvam maam paalaya nityam, tvam maam paalaya shambho |
krupayaa jagadeesha, om hara hara hara mahaadeva || 17 ||

error: Content is protected !!