Breaking News
Home / Mantras / Ayyappa / Sastha Dasakam

Sastha Dasakam

Image result for ayyappa swamy

Loka Veeram Maha poojyam,
Sarava raksha karam Vibhum,
Parvathi hrudayanandam,
Sastharam pranamamyaham., 1

Vipra poojyam, Viswa Vandhyam,
Vishnu Shambho priyam sutham,
Kshipra prasada niratham,
Sastharam pranamamyaham., 2

Matha mathanga gamanam,
Karunyamrutha pooritham,
Sarva vigna haram devam,
Sastharam pranamamyaham., 3

Asmad kuleshwaram devam,
Asmad Shathru vinasanam,
Asmad ishta pradha daram,
Sastharam pranamamyaham., 4

Pandyesha vamsa thilakam,
Kerale Keli vigraham,
Artha thrana param devam,
Sastharam pranamamyaham., 5

Traymbaka puradheesam,
Ganadhipa Samanvitham,
Gajaroodam aham Vande,
Sastharam pranamamyaham., 6

Siva veerya samud bhootham,
Sreenivasa thanudbhavam,
Siki vahanujam Vande,
Sastharam pranamamyaham., 7

Whose mother is Dhanwanthari,
Whose father is Lord Shiva,
And who cures all diseases.
Bhoothanatha, sadananda,
Sarva bhootha daya para,
Raksha raksha maha baho,
Sasthre thubham namo nama., 9

Ashyama komala vishala thanum Vichithram,
Vasoavasana arunothphala dama hastham,
Uthunga rathna magudam, kutilagra kesam,
Sastharamishta varadam saranam prapadhye., 1

0

error: Content is protected !!