Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Sarva Siddi krut stotram

Sarva Siddi krut stotram

This is most powerful mantra.By  chanting this mantra daily will removes all problems in life .It gives Wealthy and prosperity of life

Om Ganesha graham nakshatra  – yoginee raashi roopineem

Deveem mandramayeem noumi maatrukaam peetha roopineem

 

Pranamaami mahaadeveem matrukaam parameswareem

Kaalahallohalollola  –  kalanaasha roopineem

 

Yadaksharaika maatrepi samsiddhe spardhate naraha

Ravitaar kshyendukandarpa  –   shankaraanala vishnubhih

 

Yadakshara Shashi jyotsnaa   –   Manditam bhuvana trayam

Vande sarveswareem deveem mahaa sree siddhi maatrukaam

 

Yadakshara mahaa sootra   ̵

1;   prota meta jjagattrayam

Brahmaandaadi kataahaamtam taam vande siddha matrukaam

 

Yadekaadasha maadharam beejam konatrayodbhavam

Bramaandaadi kataahaamtam jaga dadyaapi drushyate

 

Akachaaditatonnaddha payashakshara vargineem

Jyeshtaamga baahu hrutprushtha kati paada nivaasineem

 

Taa meekaraaksharoddhaaraam saaraatsaaraam paraatparaam

Pranamaami mahaadeveem paramaananda roopineem

 

Adyaapi yasya jaananti na manaagapi devataa

Keyam kasmaat kva keneti naroopaa roopa bhaavanaam

 

Vande taa maha makshayyaam kshakaaraakshara roopineem

Deveem kula kalollasa  –  prollasamteem paraam shivaam

 

Vargaanu krama yogena yasyaam maatrashtakam sthitam

Vande taa mashta vargottha mahaa siddhyashta keshwareem

 

Kaama poorna jakaaraakhya sree peethaamtarnivaasineem

Chaturaajnaakosa moolaam noumi sri tripuraa maham

 

Iti dvaadasabhih slokaih stavanam sarva siddhi kruth

Devyaa stvakhanda roopaayaah stavanam tava tathyataha

 

Iti sarva siddhikruth stotram sampoornam

error: Content is protected !!