Breaking News
Home / Ashtothara / Santoshi Mata ashtotharam

Santoshi Mata ashtotharam

 • 1)om Aadyaa namaha
 • 2) Aarya
 • 3) Abhavya
 • 4) Agni Jwalaa
 • 5) Ahankaara
 • 6) Ameva Vikrama
 • 7) Ananta
 • 8) Anantaa
 • 9) Anek Shastra Hastaa
 • 10) Anek varnaa
 • 11) Anekaastra Dhaarini
 • 12) Aparnaa
 • 13) Apraudha
 • 14) Bahul Prema
 • 15) Bahulaa
 • 16) Balpradaa
 • 17) Bhaavini
 • 18) Bhaavya
 • 19) Bhandrakaali
 • 20) Bhav Preeta
 • 21) Bhavmochani
 • 22) Bhavya
 • 23) Bhawaani
 • 24) Bhddhidda
 • 25) Braahmi
 • 26) Brahm Vaadini
 • 27) Buddhi
 • 28) Chaamundaa
 • 29) Chanda Mundavisaashini
 • 30) Chandra Ghantaa
 • 31) Chintaa
 • 32) Chitraa
 • 33) Chitta
 • 34) Chittaroopaa
 • 35) Chitti
 • 36) Daksha Kanyaa
 • 37) Daksha Yagya Inaashini
 • 38) Devmaata
 • 39) Durga
 • 40) Eidree
 • 41
  ) Ek Kanya
 • 42) Ghor Rupaa
 • 43) Gyaana
 • 44) Jaloori
 • 45) Jayaa
 • 46) Kaal Ratri
 • 47) Kaatyaayani
 • 48) Kaishori
 • 49) Kalmanjini
 • 50) Karaali
 • 51) Kaumaari
 • 52) Kriyaa
 • 53) Krooraa
 • 54) Kumari
 • 55) Lakshmi
 • 56) Masheshwari
 • 57) Maatangi
 • 58) Madhu Kaitabh Hantari
 • 59) Mahaabalaa
 • 60) Mahaatapa
 • 61) Mahishasur Mardini
 • 62) Mahodari
 • 63) Man
 • 64) Matangmuni Pujita
 • 65) Muktakeshi
 • 66) Naarayani
 • 67) Nishumbhashumbhahanini
 • 68) Nityaa
 • 69) Omsati
 • 70) Paatlaa
 • 71) Paatlaavati
 • 72) Parmeshwari
 • 73) Pattaambar Paridhaana
 • 74) Pinaak Dharini
 • 75) Pratyakshaa
 • 76) Praudah
 • 77) Purusha Kriti
 • 78) Ratna Priyaa
 • 79) Raudramukhi
 • 80) Saadhavi
 • 81) Saavitri
 • 82) Sadagati
 • 83) Sarsundari
 • 84) Sarva Asur Vinaashaa
 • 85) Sarva Shaastramavi
 • 86) Sarva Shastramayi
 • 87) Sarva Vaahan Vaahanaa
 • 88) Sarvadaanavghaatini
 • 89) Sarvamantramavi
 • 90) Sarvvidya
 • 91) Satanandaswaroopini
 • 92) Sattaa
 • 93) Satya
 • 94) Shaambhavi
 • 95) Shiv Dooti
 • 96) Shooldharini
 • 97) Sundari
 • 98) Tapasvini
 • 99) Trinetraa
 • 100)Utkarshini
 • 101)Vaaraahi
 • 102)Vaishnavi
 • 103)Van Durga
 • 104)Vimla
 • 105)Vishnu Maaya
 • 106)Vriddhmaata
 • 107)Yati
 • 108)Yuvati

All these 108 names of Santoshi Mata are believed to be sacred. When chanted regularly, it can bring peace

error: Content is protected !!