Breaking News
Home / Ashtothara / Sai baba Ashtottara

Sai baba Ashtottara

Sai baba ashtotaram is used to do archana for god sai baba.It can also be used to chanting(namasmaran) of god sai baba.

How to Do:

We can do sai baba pooja by chanting sai baba astotaram daily.We can do pooja by showering flowers  or Akshintalu.

When to Do:

We will get sai baba anugraha by chanting sai baba astotaram daily.

 

Sai baba Ashtottaram:108 names of sai baba for performing archana

 

 1. OM Shri Sai Nathaaya namaha
 2. OM Shri Sai Lakshmi naarayanaya namaha
 3. OM Shri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha
 4. OM Shri Sai Seshasai ne namaha
 5. OM Shri Sai Godhavarithata seeladhivasi ne namaha
 6. OM Shri Sai Bhakta hrudayalayaaya namaha
 7. OM Shri Sai Sarva hrudh vasine namaha
 8. OM Shri Sai Bhoota vaasaya namaha
 9. OM Shri Sai Bhootha bhavishyadh bhaava vargithaaya namaha
 10. OM Shri Sai Kaalaa thithaaya namaha
 11. OM Shri Sai Kaalaya namaha
 12. OM Shri Sai Kaala kaalaaya namaha
 13. OM Shri Sai Kaaladarpada manaaya namaha
 14. OM Shri Sai Mrutyunjayaaya namaha
 15. OM Shri Sai Amarthyaaya namaha
 16. OM Shri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha
 17. OM Shri Sai Jeevadhaaraya namaha
 18. OM Shri Sai Sarvadhaaraaya namaha
 19. OM Shri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha
 20. OM Shri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha
 21. OM Shri Sai Anna vastra daaya namaha
 22. OM Shri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha
 23. OM Shri Sai Dhana maangalya pradaaya namaha
 24. OM Shri Sai Riddhi Siddhi daaya namaha
 25. OM Shri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha
 26. OM Shri Sai Yogakshema vahaaya namaha
 27. OM Shri Sai Aapadh bhaandhavaaya namaha
 28. OM Shri Sai Margabandhavee namaha
 29. OM Shri Sai Bhuddhi mukti swargapavargadaya namaha
 30. OM Shri Sai Priyaya namaha
 31. OM Shri Sai Preeti vardhanaaya namaha
 32. OM Shri Sai Antharyamine namaha
 33. OM Shri Sai Sachitath mane namaha
 34. OM Shri Sai Nityanandaaya namaha
 35. OM Shri Sai Parama sukhadaaya namaha
 36. OM Shri Sai Parameeshwaraaya namaha
 37. OM Shri Sai Parabrahmanee namaha
 38. OM Shri Sai Paramaatmanee namaha
 39. OM Shri Sai Gnaana Swaroopine namaha
 40. OM Shri Sai Jagatha pithre namaha
 41. OM Shri Sai Bhaktanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha
 42. OM Shri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha
 43. OM Shri Sai Bhakta para dheenaya namaha
 44. OM Shri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha
 45. OM Shri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha
 46. OM Shri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha
 47. OM Shri Sai Gyana vyraaghya daaya namaha
 48. OM Shri Sai Preema pradaaya namaha
 49. OM Shri Sai Samsaya hrudaya dhowrbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya nama
 50. OM Shri Sai Hrudayagranthi bhedakaaya namaha
 51. OM Shri Sai Karma dhvamsine namaha
 52. OM Shri Sai Sudda sath vasthithaaya namaha
 53. OM Shri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha
 54. OM Shri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha
 55. OM Shri Sai Amitha parakramaaya namaha
 56. OM Shri Sai Jaine namaha
 57. OM Shri Sai Durdharsha shobaya namaha
 58. OM Shri Sai Aparaajitaya namaha
 59. OM Shri Sai Trilookeeshu askanthitha gatayee namaha
 60. OM Shri Sai Ashayak rahitaaya namaha
 61. OM Shri Sai Sarva shakti murthayee namaha
 62. OM Shri Sai Sorupa sundaraaya namaha
 63. OM Shri Sai Suloochanaaya namaha
 64. OM Shri Sai Bahuroopa vishwamurthayee namaha
 65. OM Shri Sai Aroopav yaktaaya namaha
 66. OM Shri Sai Aachintyaaya namaha
 67. OM Shri Sai Sookshmaaya namaha
 68. OM Shri Sai Sarvaanthar yaminee namaha
 69. OM Shri Sai Manoovaaga theethaya namaha
 70. OM Shri Sai Prema murthayee namaha
 71. OM Shri Sai Sulabha durlabhaaya namaha
 72. OM Shri Sai Asahaya sahaayaya namaha
 73. OM Shri Sai Anatha naatha deenabaandhavee namaha
 74. OM Shri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha
 75. OM Shri Sai Akarmaaneeka karma sukarmine namaha
 76. OM Shri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha
 77. OM Shri Sai Theerthaaya namaha
 78. OM Shri Sai Vasudevaya namaha
 79. OM Shri Sai Sataam gathayee namaha
 80. OM Shri Sai Saty parayanaya namaha
 81. OM Shri Sai Lokanaathaya namaha
 82. OM Shri Sai Pavanana ghaaya namaha
 83. OM Shri Sai Amruthamsavee namaha
 84. OM Shri Sai Bhaskara Prabhaaya namaha
 85. OM Shri Sai Bramacharya tapa saryaadi suvrathaaya namaha
 86. OM Shri Sai Satyadharma paraayanaya namaha
 87. OM Shri Sai Siddhesh varaaya namaha
 88. OM Shri Sai Siddha sankalpaaya namaha
 89. OM Shri Sai Yogeshwaraaya namaha
 90. OM Shri Sai Bhagwate namaha
 91. OM Shri Sai Bhakta vatsalaaya namaha
 92. OM Shri Sai Sathpurushaaya namaha
 93. OM Shri Sai Purushootthamaaya namaha
 94. OM Shri Sai Satya tatva bodhgaya namaha
 95. OM Shri Sai Kaamaadi sharva akgnyana dwamsine namaha
 96. OM Shri Sai Abhe dhaanandanu bhava pradhaaya namaha
 97. OM Shri Sai Sama sarvamatha sammataaya namaha
 98. OM Shri Sai Shri Dakshinaa moorthiyee namaha
 99. OM Shri Sai Shri Venkatesa ramanaaya namaha
 100. OM Shri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha
 101. OM Shri Sai Prapannarthi haraaya namaha
 102. OM Shri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha
 103. OM Shri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha
 104. OM Shri Sai Sarvaantharbhahis thitaaya namaha
 105. OM Shri Sai Sarvamangala karaaya namaha
 106. OM Shri Sai Sarvaabhishta pradhaaya namaha
 107. OM Shri Sai Samarasa sanmaarga sthaapanaaya namaha1
  08.OM Shri Sai samartha sadguru Shri Sai nathaaya namaha

 

error: Content is protected !!