Breaking News
Home / Mantras / RAMAYANA JAYA MANTRAM

RAMAYANA JAYA MANTRAM

jayatyatibalo raamo lakshhmaNashcha mahaabalaH
raajaa jayati sugreevo raaghaveNaabhipaalitaH |
daasohaM kosaleMdrasya raamasyaaklishhTakarmaNaH
hanumaan shatrusainyaanaaM nihaMtaa maarutaatmajaH ||

na raavaNa sahasraM me yuddhe pratibalaM bhavet
shilaabhistu praharataH paadapaishcha sahasrashaH |
ardhayitvaa pureeM laMkaamabhivaadya cha maithileeM
samRRiddhaardho gamishhyaami mishhataaM sarvarakshhasaam ||

error: Content is protected !!