Breaking News
Home / Mantras / Radha Kavacham

Radha Kavacham

Parvati uvacha

Kailasa Vasin, Bhagwan, Bhaktha anugraha karaka,
Radhika kavacham punyam kadhyaswa mama prabho., 1

Yadyasthi Karuna Nadha, thrahi maam dukhatho Bhayath,
Thwameva saranam Nadha, Soola pane, Pinaka Druk., 2

Shiva uvacha

Srunushwa Girija, thubhyam kavacham poorva soochitham,
Sarva rakshakaram punyam sarva hathyaharam param., 3

Hari Bhakthi pradham sakshad, bhukthi mukthi prasadanam,
Tri lokya akarshanam devi hari sannidhya karakam., 4

Sarvathra jayadham devisarva shathu bhayapaham,
Sarveshanam chaiva bhoothaanaam mano vruthi haram param., 5

Chathurdha mukthi janakam sadananda karam param,
Raja soya aswa medhanam yagnanaam phala dhayakam., 6

Idham kavacham ajnathwa radha manthranchayo japeth,
Sa napnothi phalam thasya vignasthasya pade pade., 7

Radhasya devatha proktha ram bheejam keelakam smrutham,
Dharma Artha Kama moksheshu viniyoga prakeerthitha., 8

Radha Kavacham

Sri Radha may sira pathu, lalatam radhika thadha., 9

Srimathi nethra yugalam, karnou gopendra nandhini.
Hari Priya nasikam cha broo yugmam sasi shobhanam., 1

0

Oshtam pathu krupa devi, Adhram gopika thadha.
Vrusha bhanu sutha danthaam schibhukam Gopa nandini., 11

Chandrawali pathu gandham, jihwam Krishna Priya thadha,
Kandam pathu hari Priya, hrudayam vijaya thadha., 12

Bahu dhwou chandra vadana, udaram subala swasa,
Kodi yoganwitha pathu padhou sobhadrika thadha., 13

Jange chandra mukhi pathu gulphou gopala vallabha,
Nakhan vidhu mukhi devi, gopi pada talam thadha., 14

Shubha pradha pathu prushtam, kukshou sri kantha vallabha,
Janu desam jaya pathu, harini pathu sarvatha., 15

Vakhyam vani sada pathu, dhanagaram dhaneswari,
Poorvaam disaam krushnaratha, krushna prana cha paschimam., 16
.
Utharam haritha pathu, dakshinam vrushabhanuja,
Chandra vali naisameva, dhiva kshweditha mekhala., 17

Soubhagyadha Madhya dhine, sayahna Kama roopini,
Roudhri pratha pathu maam hi gopinee rajani kshaye., 18

Hethudha sangava pathu, Kethu mala abhi vardhake,
Sesha prahnaa samaye, samitha sarva sandhishu., 19

Yogini bhoga samaya, rathou rathi pradha sadha,
Kamesi kouthuke nithyam, yoge rathnavali mama., 20

Sarvadha sarva karyeshu, Radhika krisha manasa,
Ithyethath kaditham devi, kavacham parama adbutham., 21

Sarva raksha karam nama maha raksha karam param,
Prathar madyahna samaye sayahne prapadyathi., 22

Sarvarthi sidhi sthasya syadhyadhyan manasi varthathe,
Raja dware sabhayam cha sam grame shathru sankate., 23

Pranartha nasa samaye ya padeth prayatho nara,
Thasya sidhir bhaveth devi, na bhayam kwachid., 24

Aaradhitha Radhika cha yena sathyam na samsaya,
Ganga snana dhare nama sravanadhyal phalam labeth., 25

Thath phalam thasya bhavathi ya padeth prayatha suchi,
Haridhra rochanaa chandra manditham hari chandanam., 26

Kruthwa likhithwa bhorjje cha dharayen masthake bhuje,
Kande va deva devesi sa harirnathra samsaya., 27

Kavachasya prasadena Brahma srushtim sthithim hari,
Samharanchaham niyatham karomi kuruthe yadha., 28

Vaishnavaya vishudhaya viraga guna shaline,
Dadhyath kavacha vyagram anyadha nasa mapnuyath., 29

Sri Narada Pancha rather, jnanamrutha sare, radha kavacham samaptham

error: Content is protected !!