Breaking News
Home / Mantras / Pratha Smarana Shiva Stotram

Pratha Smarana Shiva Stotram

Pratha smarami bhava bheethi haram suresam,
Gangadharam vrushabha vahana mambikesam,
Gadwanga soola varadabhaya hastha meesam,
Samsara roga haram oushadha madwitheeyam., 1

Prathar namami Gireesam Girijardha deham,
Sarga sthithi pralaya karana madhi devam,
Visweswaram vijitha viswamanobhiramam,
Samsara roga hara moushadha madwitheeyam., 2

Prathar bhajami Shiva meka manantha maadhyam,
Vedantha vedhya managham purusham mahantham,
Namadhi beda rahitham, shad bhava soonyam,
Samsara roga hara moushadha madwitheeyam., 3

Pratha samuthaye Shivam vichinthya.
Sloka thrayam ye anudinam padanthi,
They dukhajatham bahu janma sachitham,
Hithwa padam yanthi thadeva shambho., 4

error: Content is protected !!