Breaking News
Home / Mantras / Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram

Pragya Vivardhana Karthikeya Stotram

By chanting this stotram will increase the Wisdom and intelligence.Mentally ill people chant this stotram daily will clear the peoblems,

Stotram 

Sri Ganesaya Nama

Sri Skanda Uvacha:

Yogeswaro, maha sena, karthikeyo Agni nandana,
Skanda Kumara Senani, swami shankara sambhava,

Gangeya sthamra choodasya brahmachari Shikhi dwaja,
Tharakaree Ruma puthra krouncharidhya Shadanana,

Shabdha Brahma Samudrascha Sidha Saraswatho Guha,
Sanath kumaro Bhagawan Bhoga moksha phala pradha,

Sara Janma, gunadheesa, poorvajo, mukthi marga kruth,
Sarvagama pranetha, cha Vanchithartha pradarsana,

Ashta vimsathi namni, madheeyanithi ya padeth,
Prathyoosham sradhaya yuktho muktho vachaspathir bhaveth,

Maha manthra maya neethi mama namanu keerthanam,
Maha pragnamavapnothinathra karya vicharana,

Ithi Sri Rudhra Yamale Pragna vivardhanakhyam,
Srimath Karthikeya stotram sampoornam

error: Content is protected !!