Breaking News
Home / Mantras / Pasupathyashtakam

Pasupathyashtakam

Pasupatheendu patheem dharanipatheem,
Bhujaloka patheem cha sathipatheem,
Pranatha bhaktha janarthi haram param,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 1

Na janako, na janani na cha sodharo,
Na thanayona cha bhooribalam kulam,
Avathi kopi na kalavasam gatham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 2

Muraja dindima vadhya vichakshanam,
Madhura panchama nada visharadham,
Pramadha bhootha ganairapi sevitham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 3

Saranadham sukhadham sarananwitham,
Shiva shivethi shivethi nrutham nrynaam,
Abhayadham karunavarunalayam,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 4

Nara siro rachitham phani kundalam,
Bhujaga hara brutham, vrushabha dwajam,
Chithira jotha vali krutha vigraham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 5

Makha vinasa karam, sasi shekharam,
Sathatha madhwara bhaji phala pradham,
Pralaya dagdha surasura manusham,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 6

Madamapaasyachiram hrudhi samsthitham,
Marana janma jara bhaya peeditham,
Jagadu deekshya sameepa bhaya kulam,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 7

Hari virincha suradhipa poojitham,
Yama jalesa dhanesa namaskutham,
Trinayanam sameepa bhayakulam,
Bhajatha re manuja girijapatheem., 8

Pasupatheridham ashtakam athbutham,
Virachitham pruthwee pathi soorinaa,
Padathi samsrunuthe manuja sada,
Shiva purim vasathe labathe sukham., 9

error: Content is protected !!