Breaking News
Home / Ashtakams / Panduranga ashtakam

Panduranga ashtakam

Maha Yoga Peete thate Bheema Radhya,
Varam Pundarikay Dathum Muneendrai,
Samagathya thishtanthamanandakandam
Parabrahma lingam baje pandurangam., 1

Thatidhwsasam Neelameghavabhasam,
Rama mandiramm sundraram chith prakasam,
Varam thwishtakayam samanyasthapadam,
Parabrahma lingam baje pandurangam., 2

Pramanam bhavabhdhoridam maamakaanaam,
Nithambha karabhyam drutho yena thasmath,
Vidhaurvasathyai drutho nabhi kesa,
Parabrahma lingam baje pandurangam., 3

Sphurath kousthubhalankritham kanda dese,
Sriya jushta keyurakam Srinivasam,
Shivam Shantha meedyam, varam loka palam,
Parabrahma lingam baje pandurangam., 4

Sarad Chandra bimbananam Charuhasam,
Lasath kundala aakrantha Ganda sthalangam,
Japaraga bimbadharam kanja nethram,
Parabrahma lingam baje pandurangam., 5

Kireedojwalath sarva dhik prantha bhagam,
Surair architham Divya rathanair anarghyair,
Tribhangakruthim barha malyavathamsam,
Parabrahma lingam baje pandurangam., 6

Vibhum venu nadham charantham durantham,
Swayam leelaa gopa vesham dadanam,
Gavaam brunda kanandadam charu hasam,
Parabrahma lingam baje pandurangam., 7

Ajam Rukmani prana sanjeevanam tham,
Param dhama kaivalyamekam thureeyam,
Prasannam prapannarthiham deva devam,
Parabrahma lingam baje pandurangam., 8

Sthavam pandurangasya vai punyadham ye,
Padanthyeka chithena bhakthya cha nithyam,
Bhavmbhonidhim they api theerthava anthakale,
Harer alayam saswatham prapnuvanthi., 9

error: Content is protected !!