Breaking News
Home / Ashtakams / Pancha Nadheeswara Ashtakam

Pancha Nadheeswara Ashtakam

1.Mahadeva Bhavakara Neelakanda trilochana ,
Shiva Sankara sarvathman, Pahi Pancha nadheepathe .

2.Tripuranthaka sarvesa , chandra shekara , dhoorjade ,
Vamadeva , krathu dwamsin , Raksha Pancha nadhee pathe.

3.Deva deva jagannatha , Parvathi Ramana prabho,
Bhoothesa sarva koumare , Raksha Pancha nadhi pathe.

4.Shambho, Pasupathe , Sthano , Gangadhara , mrudavyaya ,
Nagabharana Viswesa , Raksha Pancha nadhi pathe.

5.Pinakapane, Srikanda , Kapala krutha sekara ,
Aghora sathyojathathwam , pahi Pancha nadhi pathe.

6.Soolin, Khapardhin , Gireesa, BHavodbhava , manonmama,
Asthi bhoosha Dhaya Sindho , pahi Pancha nadhi pathe.

7.Vyomakesa , thrayee naga, vedambuja Bhaskara ,
Swayam prakasa chidroopa, pahi Pancha nadhi pathe.

8.Sarpa rajordhwa sampatha , jada mandala manditha,
PInakamruga drug deva , pahi Pancha nadhi pathe.

9.Mamashtaka midham stotram prathiyama viseshatha ,
Padathe vanchitham sarvam prayaschami dwithoma.

1

0.Panchapakesa Japyesa pranatharthi harethi cha.¬
Japen nama thrayam nithyam , punarjanmam na vidhyathe.

11.Raksha Pancha nadhee nada , Dhayasindho, Maheswara,
Anadha nadha bhakthanaam abhaya pradha Sankara.

error: Content is protected !!