Breaking News
Home / Mantras / Neelaa suktam

Neelaa suktam

Neelaa suktam

taittareeya samhitaa. kaanDam – 4 prapaaThakah – 4 anuvaakah – 12
oum ||
gruNaahi | ghrutavatee savitar aadhipatyaih payasvateerantir aashaano astu | dhruvaa
dishaam vishNupatnyaghoraa asyeshaana asahasoyaa manotaa | bruhaspatir –
maatarishvota vaayus sandhu vaanaavaataa abhi no gruNantu | vishTambho
divodharuNah pruthivyaa asyeshyaanaa jagato vishNupatnee ||
om shaantih shaantih shaantihi

error: Content is protected !!