Breaking News
Home / Mantras / Nava Graha Stotram 2

Nava Graha Stotram 2

1.Surya(Sun)
Dwibujam Padma hastham cha varadam makutanvitham,
Dhyayed divakaram devam sarvaabheeshta phala pradham.

2.Chandra(Moon)
Gadhayudha daram devam , swetha varnam , nisakaram,
Dhayeth amrutha sambhootham , sarva kama phala pradham.

3.Angaraka (Mars)
Raktha malyambaradharam hema roopam chathurbhujam,
Sakthi soola gadha padman dharantham swakarmbujai

4.Budha(mercury)
Simharoodam , chathurbahum , gadga charma gadha dharam,
Soma puthram , maha sowmyam , dhayeth sarva sidhidham

5.Guru (Jupiter)
Dandakshamala varada kamandaludharam vibhum,
Pushparagangitham peetham varadam bhayeth gurum.

6.Shukra (Venus)
Jatilam chaksha suthram cha vara danda kamandalum,
Swetha vasthravrutham Shukram dhayed dhana poojitham

7.Sanaischara (Saturn)
Neelambaro, neela vapu , kireeti grudra sthitha asthra sakaro dhanushman,
Chathurbhuja Soorya sutha , prasantha sadasthu mahyam varada prasanna.

8.Rahu
Karala vadanam , gadga , charma soola varanvitham,
Neelaa simhasanastham cha dhyayeth rahum prasanthaye.

9.Kethu
Dhoomra varna dwibahum cha kethum cha vikruthananam,
Drudrasanagatham nithyam dhyayeth n sarva phalapthaye.

error: Content is protected !!