Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Mayuresha Stotram

Mayuresha Stotram

1.Puranapurusham devam Nana kreedakaram mudhaa,
Mayyavinam durvibhashyam, Mayuresam namamyaham.

2.Parathparam , chidanandam , nirvikaram , hrudhi sthidham,
Gunaatheetham , gunamayam Mayuresam namamyaham.

3.Srujantham, palayantham cha samharantham nijechaya ,
Sarva vigna hara, devam mayuresam namamyaham.

4.Nana daithya nihantharam , nana roopani vibhratham ,
Nanayudha tharam bhakthya , mayuresam namayaham.

5.Indhradhi devatha vrundai rabheeshtamaharnisam,
Sadha sadhvyaktha mavyaktham, mayuresam namamyaham.

6.Sarva shakthimayam devam , sarva roopadharam vibhum,
SArva vidhya pravaktharam, Mayuresam namamyaham.

7.Parvathi nandanmam Shambor Ananda parivardhanam,
Bhakthanandakaram nithyam , Mayuresam Namamyaham.

8.Munir dyeyam muninutham,, muni kama prapoorakam,
SAmashti vyashti roopam thwaam mayuresam namamyaham.

9.Srava aJnana nihanantharam , sarva jnanakaram suchim ,
Sathya jnanamayam sathyam , mayuresam namamyaham.

1

0.Aneka koti Brahmanda nayakam , jagad iswaram,
Anantha vibhavam, Vishnum Mayuresam namyaham

error: Content is protected !!