Breaking News
Home / Mantras / Manyu suktam

Manyu suktam

Manyu suktam

rigveda samhitaa; manDalam 10; sooktam 83
yaste manyo~vidhadvajra saayaka saha ojah pushyati vishvamaanushak |
saahyaama daasamaaryam tvayaa yujaa sahaskrutena sahasaa sahasvataa || 1 ||
manyurindro manyurevaasa devo manyurhotaa varuNo jaatavedaaha |
manyum visha eeLate maanusheeryaah paahi no manyo tapasaa sajoshaaha || 2 ||
abheehi manyo tavasastaveeyaan tapasaa yujaa vi jahi shatroon |
amitrahaa vrutrahaa dasyuhaa cha vishvaa vasoonyaa bharaa tvam naha || 3 ||
tvam hi manyo abhibhootyojaah svayambhoorbhaamo abhimaatishaahaha |
vishvacharshaNih sahurih sahaavaanasmaasvojah prutanaasu dhehi || 4 ||
abhaagah sannapa pareto asmi tava kratvaa tavishasya prachetaha |
tvam tvaa manyo akraturjiheeLaaham svaa tanoorbaladeyaaya mehi || 05 ||
ayam te asmyupa mehyarvaang prateecheenah sahure vishvadhaayaha |
manyo vajrinnabhi maamaa vavrutsva hanaava dasyoom ruta bodhyaapehe || 6 ||
abhi prehi dakshiNato bhavaa me~dhaa vrutraaNi janghanaava bhoori |
juhomi te dharuNam madhvo agramubhaa upaamshu prathamaa pibaava || 07 ||
rugveda saMhitaa; maNDalaM 1

0; sooktam 84
tvayaa manyo sarathamaarujanto harshamaaNaaso dhrushitaa marutvaha |
tigmeshava aayudhaa samshishaanaa abhi pra yantu naro agniroopaaha || 1 ||
agniriva manyo tvishitah sahasva senaaneernah sahure hoota edhi |
hatvaaya shatroon vi bhajasva veda ojo mimaano vi mrudho nudasva || 2 ||
sahasva manyo abhimaatimasme rujan mruNan pramruNan prehi shatroon |
ugram te paajo nanvaa rurudhre vashee vasham nayasa ekaja tvam || 3 ||
eko bahoonaamasi manyaveeLito visham-visham yudhaye sam shishaadhi |
akruttaruk tvayaa yujaa vayam dyumantam ghosham vijayaaya kruNmahe || 4 |

vijeshakrudindra ivaanavabravo(o)3 smaakam manyo adhipaa bhaveha |
priyam te naama sahure gruNeemasi vidmaa tamutsam yata aababhootha || 5 ||
aabhootyaa sahajaa vajra saayaka saho bibharshyabhibhoota uttaram |
kratvaa no manyo saha medyedhi mahaadhanasya puruhoota samsruji || 6 ||
samsrushTam dhanamubhayam samaakrutamasmabhyam dattaam
varuNashcha manyuhu |
bhiyam dadhaanaa hrudayeshu shatravah paraajitaaso apa ni layantaam || 7 ||
dhanvanaagaadhanva naajimjayema dhanvanaa teevraah samado jayema |
dhanuh shatrorapakaamam kruNoti dhanva naasarvaah pradisho jayema ||
bhadram no api vaataya manaha ||
om shaantaa pruthivee shivam antariksham dyourno devya~bhayanno astu |
shivaa dishah pradisha uddisho na~aapo vishvatah paripaantu
sarvatah shaantih shaantih shaantihi ||

error: Content is protected !!