Breaking News
Home / Mantras / Mangala/Kuja Kavacham

Mangala/Kuja Kavacham

By chanting this mantra will kuja anugraha.He removes all obstacles in horoscope related tokuja graha.

Mantra

Asya sri angaraka kavacha stotra manthrasya

Kasyapa rishi

Anushtup Chanda

Angatrako devatha

Bhouma preethyarthe jape viniyoga

Kavacham

Rakthambaro Rakthavapu Kiritee,
Chathurbhujo mesha gamo gadha bruth.
Dharasutha, shakthi darascha sooli,
Sada mama syad waradha prasada.

Angaraka siro rakshen, mukham vai dharani sutha,
Sravai rakthambara pathu, nethre may raktha lochana., 1

Nasam shakthi dhara pathu, mukham may raktha lochana,
Bhujou may rakthamali, cha hasthou shakthi dharasthadha., 2

Vaksha pathu varangascha, hrudayam pathu rohitha,
Katim may graham rajascha, mukham chaiva dhara sutha., 3

Janu jangjhou kuja pathu, padhou bhaktha priya sada,
Sarvan anyani cha angaani rakshen may mesha vahana., 4

Ya idham kavacham divyam sarva shathru nivaranam,
Bhootha pretha pisachaanam nasanam sarva sidhidham., 5

Sarva roga haram chaiva sarva sampath pradham shubham,
Bhukthi mukthi pradham nrunaam sarva soubhagya vardhanam,
Roga bandha vimoksham cha sathya methanna samsaya., 6

Ithi Sri Markandeya Purane Mangala Kavacham Sampoornam

error: Content is protected !!