Breaking News
Home / Ashtakams / Kumarashtakam

Kumarashtakam

1.Nijananda roopam, nirmala guna vikasam,
Gajanujam, karthikeyam , guham,
Prajapathim parvathi prana puthram,
Bhaje sada Shanmuka pada pankajam

2.Pranavopadesa prathyaksha guru moorthim,
Kirana koti Basakara lavanyam,
Saranagatha sadhu jana samrakshakam,
Pranamamyaham Kumara charanaravindham. .

3.Bhaktha vathsala prabhum tharakarim,
Thaptha kanchana deham , daya samudhram,
Sakthi hastham Ahankara asuranthakam.,
Nithyam vandhe Subramanya pada pangeruham.

4.Karunamrutha varshitha dwishan nethram,
Saranagatha Dheena bandhum , sarva jana poshakam.,
Tharuni mani Valli deva sebna nayakam,
Saranam , saranam Sankara kumara charanaravindham.

5.Nija baktha mano vasinam, nirvikalpa sukha dayinam,
Ajagaja akhila charachara swaroopam guham,
Bujaga bhooshanam purari priya nandanam,
Bhajare vali nadha pada pankajam.

6.Aasa pasa shad varga vairim , adhi brahma swaroopam,
Kesadhi padantha sundara sukumaram suresam,
Daasarchitha Pada kamala shobitha bahuleyam,
Sri saathi poojithangri yugalam sirasam namami.

7.Parvatha vaasinam , parvathi kara kamala lalitha sukumaram,
Durvishaya rahithm, Durjana sikshana danda panm,
Sarva vyapakam , chathur veda sara omkara nadham,
Garvee soora padmathi nasana pada padmam sadaa rakshathu
.

8.Icha sakthi, kriya sakthi , jnana sakthi daram Kumaram,
Nischanchala hrudaya vasam, Nithyananda bhava pradham,
Paschath dushta vairi samharam, pranavopi nesa panditham,
Uchadana manthram sadaa Om sarvana bhavam Tharakam.

Phala Sruthi

9.Kumarashtakam midham punyam , guru badhaopadesakam,
Yapadeth budhiman nithyam sarva papa vimochanam,
Anthe Shanmuga Padabja Kaivalya pada vasinam,
Sadaa kaalam Subramanya namamrutha panam padeth.

1

0.Yad pada smaranena soka moha bhayapaham,
That sri Shanmuga padabhjam sadaa rakshathu Manava,
Roopathyatham klesa nasanam nama japam moksha dayakam,
Sarva pooja phalam prapthi videha mukthi dayakam.

error: Content is protected !!