Breaking News
Home / Ashtakams / kalabhairava ashtakam

kalabhairava ashtakam

Deva raja sevya mana pavangri pankajam, |

Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram, ||

Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram,|

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 1

 

Bhanu koti bhaswaram, bhavabdhi tharakam param, |

Neelakanda meepsidartha dayakam trilochanam ||

Kalakala mambujaksha maksha soola maksharam, |

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 2

 

Soola tanga pasa danda pani madhi karanam, |

Syama kaya madhi devamaksharam niramayam ||

Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam, |

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 3

 

Bhukthi mukthi dayakam prasashtha charu vigraham, |

Bhaktha vatsalam sthitam,samastha loka vigraham ||

Vinikwanan manogna hema kinkini lasath kateem, |

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 4

 

Dharma sethu palakam, thwa dharma marga nasakam, |

Karma pasa mochakam,susharma dayakam vibhum ||

Swarna varna sesha pasa shobithanga mandalam, |

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 5

 

Rathna padukha prabhabhirama padayugmakam, |

Nithyamadwidheeyamishta daivatham niranjanam ||

Mrutyu darpa nasanam karaladamshtra mokshanam, |

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 6

 

Attahasa binna padma janda kosa santhatheem, |

Drushti pada nashta papa jala mugra sasanam ||

Ashtasidhi dayakam kapala malikadaram, |

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 7

 

Bhootha sanga nayakam, vishala keerthi dayakam, |

Kasi vasa loka punya papa shodhakam vibum ||

Neethi marga kovidham purathanam jagatpathim, |

Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 8

 

Kalabhairavashtakam patanthi yea manoharam, |

Jnana mukthi sadhanam,vichithra punya vardhanam ||

Soka moha dainya lopa kopa thapa nasanam, |

Thea prayanthi Kalabhairavangri saniidhim druvam || 9

 

error: Content is protected !!