Breaking News
Home / Ashtakams / Jaya Madhrashtakam

Jaya Madhrashtakam

Eka vasthre shiki jwala shike shubhe,
Vama roope kapala dahane, sarvaabharana bhooshithe., 1

Kroora damshtre, raktha malye, ashta dasa bhuja kare,
Mangale, kaarane, maathe, mathar bale, rakshake,., 2

Kunkuma priye guna vaasine, kula vrudhi kaarane, sriye,
Soola damarukam chaiva kapala pasa dharine.., 3

Omkara roopine, sakthi vara roope varaaye,
Sukhasane Chamunde, sundari yogadheeswari.., 4

Simha vahana priye, devi, Shyama varne cha sambhavi,
Madhura kali, masana vase, mathruka, maha mangali,., 5

Seer vachoor vasa priye, seegra vara mandithe,
Poorva punya darsane devi, maha mangala darsini,., 6

Jyothir maye, jaya kalike, dukha nasana priye, Shive,
Janma labha vare, kanthe, madhure, jyothi roopine,., 7

Sarva klesa nasine, mathe, savithri, Abheeshtanugrahe,
Shodasanugrahe, devi,bhakthanugraha archithe,., 8

Yeka masam shukra vare soubhagyam kali darshanam,
Shukra soma dhanam japithwa sarva mangala nidhi bhagyatham.., 9

Ashta poornam japeth nithyam Ashta sidhi prapthitham shubham,
Ithi sri mauthuswami jihwa dwara jaya madhurashtakam sampoornam.., 1

0

error: Content is protected !!