Breaking News
Home / Arati / jaya aadyaa shakti arati

jaya aadyaa shakti arati

jaya aadyaa shakti, maa jaya aadyaa shakti
akhanDa brahmaanDa deepaavyaa (2)
paDave pragaTatayaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 1 ||
dviteeyaa be svaroopa, shiva shakti jaaNu
maa shiva shakti jaaNu
brahmaa gaNapati gaaye, (2)
hara gaaye hara maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 2 ||
truteeyaa traaNa svaroopa, tribhuvana maa beThaa
maa tribhuvana maa beThaa
traya takee taraveNee, (2)
tame taraveNee maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 3 ||
chothe chaturaa mahaalakshmee, maa sacharaachara vyaapyaa
maa sacharaachara vyaapyaa,
chaara bhujaa chaudeeshaa, (2)
pragaTyaa dakshiNamaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 4 ||
panchamee pancharushi, panchamee guNa padamaa,
maa panchamee guNa padamaa,
pancha tattva tyaa sohiye, (2)
panchatattve maa
om jaya om jaya om maa jagadabe || 5 ||
shashThi tu naaraayaNee, mahishaasura maaryo,
maa mahishaasura maaryo,
nara naaree ve roope, (2)
vyaapyaa saghaLe maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 6 ||
saptamee sapta paataaLa, sandhyaa saavitree,
maa sandhyaa savitree,
gau gangaa gaayatree, (2)
gauree geetaa maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 7 ||
Jaya Adya Shakti (Amba Ma Ni Aarati) v1

www.bharatiweb.com Page 2
ashTamee ashTa bhujaa, aaee aanandaa,
maan aaee aanandaa,
suranara munivara janamaa, (2)
deva daityo maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 8 ||
navamee navakuLa naaga, seve nava durgaa,
maa seve nava durgaa,
navaraatree naa poojana, (2)
shivaraatri naa archana,
keedhaa hara brahmaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 9 ||
dashamee dasha avataara, jaya vijayalakshmee,
maa jaya vijayalakshmee,
raame raama ramaaya (2)
raavaNa roLyo maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 10 ||
ekaadashee agiyaarasa kaatyaayanee kaamaa
maa kaatyaayanee kaamaa,
kaamadurgaa kaalikaa, (2)
shyaamaa ne raamaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 11 ||
baarase baaLaa roopa, bahucharee ambaa maa,
maa bahucharee ambaa maa,
baTuka bhairava sohiye,
kaaLa bhairava sohiye,
taaraa Che tuja maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 12 ||
terase tuLajaa roopa, tu taaruNee maa
maa tu taaruNee maa
brahmaa vishNu sadaashiva
guNa taaraa gaataa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 13 ||
chaudase chauda roopa, chanDee chaamunDaa,
maa chanDee chaamunDaa,
bhaava bhakti kanee aapo, chaturaaee kanee aapo,
simhavaahinee maa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 14 ||
pooname kumbha bharyo, saambhaLajo karuNaa,
maa saaMbhaLajo karuNaa,
vasiShTha deve vakhaaNyaa,
maarkanDa deve vakhaaNyaa,
gaaye shubha kavitaa
om jaya om jaya om maa jagadambe || 15 ||
savanta soLa sattaavana, soLase baaveesamaa
maa soLase baaveesamaa
savanta soLe maa pragaTyaa, (2)
revaa ne teere,
om jaya om jaya om maa jagadanbe || 16 ||
trambaavatee nagaree aaee, roopaavatee nagaree,
maa roopaavatee nagaree,
soLa sahastra tyaa sohiye, kshamaa karo gauree,
maa dayaa karo gauree,
om jaya om jaya om maa jagadambe || 17 ||
shiva shakti nee aaratee je bhaave gaaye,
maa je bhaave gaaye,
bhaNe shivaananda svaamee,
sukha sampati taashe,
hara kailaase jaashe
maa ambaa dukha harashe
om jaya om jaya om maa jagadambe || 18 ||

error: Content is protected !!