Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Janaki Panchakam

Janaki Panchakam

Related image

Stotram

Mathruke, sarva viswaika dhathreem kshamaam,
Thwam sudham, sheethalaam puthra puthrinutham,
Sneha vathsalya dharayutham, janakim,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham., 1

Noopuranandadham, kinkani mekhalam,
Shathakumbhangadham, hara rathnakaram,
Kundalaa bhooshanaam, mouli heerojjwalam,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham., 2

Megha vrundalakam, manda hasa prabham,
Kanthi gehokshanee, swarna varnasrayam,
Raktha bimbhadaram srimukheem sundareem,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham., 3

Padma maladaram, Padma pushparitham,
Padma varnambaram, Pani padmasrayam,
Padma peeta sthitham, Pada padmavrutham,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham., 4

Bhukthi mukthi pradham, pushti thusti pradham,
Jnana vidhyadhadhaam pushkalanandadham,
Shudhidham, budhidham, shakthidham, sidhidham,
Thaam, namam ishwareem matharam premadham., 5

error: Content is protected !!