Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Hanuman shloka 

Hanuman shloka 

Hanuman shloka 

This mantra are used to chant lord hanuman .Chant this mantra daily will get Hanuman anugraha.

shlokas

buddhir balam yasho dhairyam nirbhayatvam arogataam |
ajaaDyam vaak paTutvam cha hanumat smaraNaat bhavet ||1

asaadhya saadhaka swaamin asaadhyam tava kim vada |
raama doota krupaa sindho mat kaaryam saadhaya prabho ||2

error: Content is protected !!