Breaking News
Home / Mantras / Guru Maruth Puradheesam

Guru Maruth Puradheesam

Garuda Vahaamn, Punya darshanam,
Varajashakruthim, Veda sangraham,
Pralayakala Jeevathma tharakam,
Guru marut puradheesamasraye., 1

Pranava manasam, Prana Jeevanam,
Prakata Kachapakarameaswaram,
Amrutha dayakam, nithya noothanam,
Guru marut puradheesamasraye., 2

Sukrutha kalpakam, sama thoshitham,
Sakala vaishnavakara sukaram,
Bhuvana bhhoshanalankrutham vibhum,
Guru marut puradheesamasraye., 3

Varadameeshwaram, naarasimhakam,
Vapushi bheekaram, punya poorakam,
Sura gana vrutham, bhaktha vathsalam,
Guru marut puradheesamasraye., 4

Charitha vishrutham, vaamanakrutheem,
Parama poorusham, yaga sadhakam,
Para padapradham papa nasakam,
Guru marut puradheesamasraye., 5

Brugu kulothbhavam, ramanamakam,
Suguna basuram, renukathmajam,
Nruvarathapasam keraladhipam,
Guru marut puradheesamasraye., 6

Dasaradathmajam, Rama bhadhrakam,
Sara dhanurdhram, ravananthakam,
Purushamavyayam, sri nikethanam,
Guru marut puradheesamasraye., 7

Varahalayudham, rohini sutham,
Giridharagrajam, rama daivatham,
Gaja gana priyam, dheematham varam,
Guru marut puradheesamasraye., 8

Drutha sudarshanam, krishnamachutham,
Vijaya saradhim Gita sarasam,
Pasupa gopika narthana priyam,
Guru marut puradheesamasraye., 9

Dasavidhakrutheem, kalki vaibhavam,
Bhujaga thalpagam, bhootha bhavanam,
Nikhila roga samharakarakam,
Guru marut puradheesamasraye., 1

0

Dasaka keerthanam Sridharathmakam,
Padamanavayam, Iswararpitham,
Parama Mangalam, bhaghya dayakam,
Guru marut puradheesamasraye., 11

error: Content is protected !!