Breaking News
Home / Mantras / Gopala Kavacham

Gopala Kavacham

Sri Mahadeva Uvacha:-

1.Adha vakshyami kavacham Gopalasya Jagad guro ,
Yasya smarana mathrena Jeevanmuktho Bhaved nara

2.Srunu devi pravakshyami saavadhanaa avadharaya,
Naradasya rishir devi chandho anushtubudahrutham.
Devatha Balakrishnasca Chathur varga pradhayaka

Om Asya Sri Gopala kavachasya Narada rishi , Anushtup Chanda , Sri Balakrishno devatha , Dharma artha kama mokshartha Jape viniyoga

3.Siro may Balakrishna pathu , nithyam mama sruthi
Let my head be protected by baby Krishna, this is my Veda.
4.Narayana pathu kandam , gopi vandhya kapolakam,
Nasike Madhuhaa pathu , chakshushi Nandanandana.

5.Jananardhana pathu Danda adharam Madhavasthadaa,
Urvoshtam pathu varahaa schibulam Kesi soodhana

6.Hrudayam Gopika Nadho , Nabhim sethu pradha sadaa,
Hasthou Govardhanadhara , Padhou peethambaro Aavathu.

7.Karanguleem Sridharo may Padangulya Krupamaya,
Lingam pathu Gadhapani , bala Kreeda manohara.

8.Jagannadha pathu poorvam, , Sr Ramo avathu paschima,
Utharam Kadibarischa , dakshinam Hadhumath Prabhu.

9.Agneyam pathu Govindaa , nairytathyam pathu Kesava,
Vayavyam pathu daithyari , eesanyaam Gopa Nandana.

1

0.OOrdhwam pathu pralambari aRadha Kaidaba mardhana,
Sayaanaam pathu poothathma , gandhou pathu sriya pathi

11.Sesha pahu niralambe , jagrad bhave ahypampathi,
Bhojane kesiha pathu Krishna SArvanda sandhishuy.

12.Gananasu , Nisanadho , dhivanadho , dhinakshaye ,
Ithi they kathidham divyam kavacham paramadbutham.

13.Ya padenithyam mevedam kavacham prayatho nara,
Thasyasu vipadho devi nasyanthi ripi samgatha.

14.Anthe Gopalacharanam prapnothi parameswari,
Trisandhye ,yeka sandhyam vaa ya padeth srunuyadhapi,

15. Thath sarvadho Remanadha paripathi chathurbhuja,
Ajnathwa kavacham devi gopalam poojyedhyadhi

16.Sarvan thasya vrudha devi , japa homarchanadhikam ,
Na Sasthra gatham sampapya mruthyumethi na samsaya.

Ithi Sri Narada Pancha Thanthre Sri Gopala Kavacham sampoornam

error: Content is protected !!