Breaking News
Home / Mantras / Go Suktam

Go Suktam

Go Suktam

Aagaavo Agmannuta Bhadramakran |

Seedantu Goshthe Ranayantvasmay |

Prajaavateeh Pururoopaa Iha Syuhu |

Indraaya Poorveerushaso Duhaanaaha|

Indro Yajvanay Prunatay Cha Shikshati |

Upedadaati Na Svam Mushaayati |

Bhooyo bhooyo rAyimidasya Vardhayan |

Abhinnay Khillay Nidadhaati Devayum |

Na Taa Nashanti Na Dabhaati Taskaraha |

Nainaa Amitro Vyathiraadadharshati |

Devaagshcha Yaabhiryajatay Dadaati Cha |

Jyogittaabhih Sachatay Gopatih Saha |

Na Taa Arvaa Renukakaato Ashnutay |

Asaggskrutatram Upayanti Taa Abhi |

Urugaayamabhayam Tasya Taa Anu |

Gaavo Martyasya Vicharanti Yajvanaha |

Gaavo Bhago Gaava Indro May Acchaat |

Gaavah Somasya Prathamasya Bhakshaha |

Imaa Yaa Gaavah Sajanaasa Indraha |

Icchaameeddhrtadaa Manasaa Chidindram |

Yooyam Gaavo Medayathaa Krusham Chit |

Ashleelam Chit Krunuthaa Supreetikam |

Bhadram Gruham Krunatha Bhadravaachaha |

Bruhado Vaya Uchyatay Sabhaasu |

Prajaavateeh Sooyavasagam Rishanteehi |

Shuddhaa Apah Suprapaane Pibanteehi |

Maavah Stena Eeshata Maadhashagmsaha |

Parivo Hetee Rudrasya Vrujyaat |

Upedamupaparchanam |

Aasu Goshoopa Pruchyataam |

Uparshabhasya Retasi |

Upendra Tava Veeryay ||

Om Shaanti Shaanti Shaanti hi

error: Content is protected !!