Breaking News
Home / Chalisa / Gayatri Chalisa

Gayatri Chalisa

Gayatri Chalisa

Hrii.n  Shrii.n   Klii.n   Medhaa  Prabhaa  Jiivana  Jyoti  Prachanda ..
Shaanti   Kaanti  Jaagr^ita Pragati Rachanaa Shakti Akhanda .. 1..Jagata Jananii   Man^gala Karani.n Gaayatrii Sukhadhaama .
Pranavo.n Saavitrii Svadhaa  Svaahaa  Puurana Kaama .. 2..

Bhuurbhuvah Svah Om Yuta Jananii .
Gaayatrii Nita Kalimala Dahanii .. 3..

Axara Chauvisa Parama Puniitaa .
Iname.n Base.n Shaastra Shruti Giitaa .. 4..

Shaashvata Satogunii Sata Ruupaa .
Satya Sanaatana Sudhaa Anuupaa .
Ha.nsaaruudha Sitambara Dhaarii .
Svarna Kaanti Shuchi Gagana- Bihaarii .. 5..

Pustaka Pushpa Kamandalu Maalaa .
Shubhra Varna Tanu Nayana Vishaalaa .. 6..

Dhyaana Dharata Pulakita Hita Ho_i .
Sukha Upajata Duhkha Durmati Kho_i .. 7..

Kaamadhenu Tuma Sura Taru Chhaayaa .
Niraakaara Kii Adbhuta Maayaa .. 8..

Tumharii Sharana Gahai Jo Ko_i .
Tarai Sakala Sa.nkata So.n So_i .. 9..

Sarasvatii Laxmii Tuma Kaalii .
Dipai Tumhaarii Jyoti Niraalii .. 1

0..

Tumharii Mahimaa Paara Na Paavai.n .
Jo Shaarada Shata Mukha Guna Gaavai.n .. 11..

Chaara Veda Kii Maata Puniitaa .
Tuma Brahmaani Gaurii Siitaa .. 12..

Mahaamantra Jitane Jaga Maahii.n .
Ko_i Gaayatrii Sama Naahii.n .. 13..

Sumirata Hiya Me.n Gyaana Prakaasai .
Aalasa Paapa Avidyaa Naasai .. 14..

Sr^ishti Biija Jaga Janani Bhavaanii .
Kaalaraatri Varadaa Kalyaanii .. 15..

Brahmaa Vishnu Rudra Sura Jete .
Tuma So.n Paave.n Surataa Tete .. 16..

Tuma Bhaktana Kii Bhakata Tumhaare .
Jananihi.n Putra Praana Te Pyaare .. 17..

Mahimaa Aparampaara Tumhaarii .
Jaya Jaya Jaya Tripadaa Bhayahaarii .. 18..

Puurita Sakala Gyaana Vigyaanaa .
Tuma Sama Adhika Na Jagame Aanaa .. 19..

Tumahi.n Jaani Kachhu Rahai Na Sheshaa .
Tumahi.n Paaya Kachhu Rahai Na Kalesaa .. 20..

Jaanata Tumahi.n Tumahi.n Hai Jaa_i .
Paarasa Parasi Kudhaatu Suhaa_i .. 21..

Tumharii Shakti Dipai Saba Thaa_i .
Maataa Tuma Saba Thaura Samaa_i .. 22..

Graha Naxatra Brahmaanda Ghanere .
Saba Gativaana Tumhaare Prere ..23..

Sakala Sr^ishti Kii Praana Vidhaataa .
Paalaka Poshaka Naashaka Traataa .. 24..

Maateshvarii Dayaa Vrata Dhaarii .
Tuma Sana Tare Paatakii Bhaarii .. 25..

Jaapara Kr^ipaa Tumhaarii Ho_i .
Taapara Kr^ipaa Kare.n Saba Ko_i .. 26..

Ma.nda Buddhi Te Budhi Bala Paave.n .
Rogii Roga Rahita Ho Jaave.n .. 27..

Daridra Mitai Katai Saba Piiraa .
Naashai Duuhkha Harai Bhava Bhiiraa .. 28..

Gr^iha Klesha Chita Chintaa Bhaarii .
Naasai Gaayatrii Bhaya Haarii ..29..

Santati Hiina Susantati Paave.n .
Sukha Sampati Yuta Moda Manaave.n .. 30..

Bhuuta Pishaacha Sabai Bhaya Khaave.n .
Yama Ke Duuta Nikata Nahi.n Aave.n .. 31..

Je Sadhavaa Sumire.n Chita Thaa_i .
Achhata Suhaaga Sadaa Shubadaa_i .. 32..

Ghara Vara Sukha Prada Lahai.n Kumaarii .
Vidhavaa Rahe.n Satya Vrata Dhaarii .. 33..

Jayati Jayati Jagadamba Bhavaanii .
Tuma Sama Thora Dayaalu Na Daanii .. 34..

Jo Sadguru So Diixaa Paave .
So Saadhana Ko Saphala Banaave .. 35..

Sumirana Kare Suruuyi Badabhaagii .
Lahai Manoratha Gr^ihii Viraagii .. 36..

Ashta Siddhi Navanidhi Kii Daataa .
Saba Samartha Gaayatrii Maataa .. 37..

R^ishi Muni Yatii Tapasvii Yogii .
Aarata Arthii Chintita Bhogii .. 38..

Jo Jo Sharana Tumhaarii Aave.n .
So So Mana Vaa.nchhita Phala Paave.n .. 39..

Bala Budhi Vidyaa Shiila Svabhaa_o .
Dhana Vaibhava Yasha Teja Uchhaa_o .. 40..

Sakala Badhe.n Upaje.n Sukha Naanaa .
Je Yaha Paatha Karai Dhari Dhyaanaa ..

Yaha Chaaliisaa Bhakti Yuta Paatha Karai Jo Koi .
Taapara Kr^ipaa Prasannataa Gaayatrii Kii Hoya ..

error: Content is protected !!