Breaking News
Home / Chalisa / Ganga Chalisa

Ganga Chalisa

This Ganga   Chalisa contains 40 slokas. Each slokas describe about  significance of Ganga.By chanting this Chalisa daily we will get Ganga anugraha   . It brings prosperity and healthy life to your family.

Doha
Jai Jai Jai Jag Pavani,
Jayati Devasari Ganga,
Jai Shiv Jata Nivasini,
Anupam Tung Taranga

Chopai

Jai Jai Janani Harana Agh Khani,
Anand Karani Ganga Maharani
Jai Bhagirathi Surasuri Mata,
Kalimal Mul Dalani Nikhyata
Jai Jai Jahanu Suta Agh Hanani,
Bhishma Ki Mata Jaga Janani
Dhaval Kamal Dal Mam Tanu Saje,
Lakhi Shat Sharad Chandra Chhavi Lajai
Vahan Makar Vimal Shuchi Sohain,
Amiya Kalash Kar Lakhi Man Mohain
Jadita Ratna Kanchan Abhushan,
Hiya Mani Har, Haranitam Dushan
Jag Pavani Traya Tap Nasavani,
Taral Tarang Tunga Mana Bhavani
Jo Ganapati Ati Pujya Pradhana,
 Ihun Te Pratham Ganga Asnana
Brahma Kamandal Vasini Devi,
Shri Prabhu Pad Pankaj Sukh Sevi
Sathi Sahastra Sagar Sut Taryo,
Ganga Sagar Tirth Dharyo

 

Agam Tarang Uthyo Man Bhavan,
Lakhi Tirth Haridvar Suhavan
Tirth Raj Prayag Akshaiveta,
Dharyo Matu Puni Kashi Karvat
Dhani Dhani Surasari Svarga Ki Sidhi,
Tarani Amita Pitu Pad Pirhi
Bhagirathi Tap Kiyo Upara,
Diyo Brahma Tava Surasari Dhara
Jaba Jag Jagani Chalyo Haharai,
Shambhu Jata Mahon Rahyo Samai
Barsha Paryant Ganga Maharani,
Rahin Shambhu Ke Jata Bhulani
Puni Bhagirathi Shambhuhin Dhyayo,
Taba Ika Band Jata Se Payo
Tate Matu Bhain Traya Dhara,
Mrityu Lok, Nabha, Aru Patara

 

Gain Patal Prabhavati, Nama,
Mandakini Gai Gagan Lelama
Mrityu Lok Jahnavi Suhavani,
Kalimal Harani Agam Jag Pa Vani

 

Dhani Maiya Tab Mahima Bhari,
Dharma Dhuri Kali Kalush Kuthari
Matu Prabhavati Dhani Mandakini,
Dhani Sur Sarith Sakal Bhainasini
Pan Karat Nirmal Ganga Jal,
Pavat Man Ichchhit Anant Phal
Purva Janma Punya Jaba Jagat,
Tabahin Dhyan Ganga Mahan Lagat
Jai Pagu Sursari Hetu Uthavahi,
Tai Jagi Ashva Megha Phal Pavahi
Maha Patit Jin Kahu Na Tare,
Tin Tare Ik Nam Tihare
Shat Yojanahun Se Jo Dhyavahin,
Nishchai Vishnu Lok Pad Pavahin
Nam Bhajat Aganit Agh Na Shai,
Vimal Gyan Bal Budhi Prakashai
Jimi Dhan Mula Dharma Aru Dana,
Dharma Mula Ganga Jal Pana
Taba Gun Gunan Karat Dukh Bhajat,
Griha Griha Smapati Sumati Virajat
Gangahi Nem Sahit Nit Dhyavat,
Duraj Nahun Sajjan Pad Pavat
Buddihin Vidhya Bal Pavai,
Rogi Rog Mukta Hvai Javai
Ganga Ganga Jo Nara Kahahin,
Bhukha Nanga Kabhuhuh Na Rahahi
Niksat Hi Mukh Ganga Mahi,
Shravana Dabi Yama Chalahin Parai
Mahan Aghin Adhman Kahan Tare,
Bhae Narka Ke Bande Kivaren
Jo Nar Japai Ganga Shat Nama,
Sakal Siddhi Puran Hvai Kama
Sab Sukh Bhog Param Pad Pavahir,
Avagaman Rahit Hvai Javahin
Dhani Maiya Surasari Sukhdaini,
Dhani Dhani Tirath Raj Tniveni
Kakara Gram Rishi Durvasa,
Sundardas Gang Kar Dasa
Jo Yah Padhe Ganga Chalisa,
Milai Bhakti Aviral Vagisa
Doha
Nit Nay Sukh Sampati Iahain,
Dharen Ganga Ka Dhyan
Anta Samai Sur Pur Basal,
Sadar Baithi Viman
error: Content is protected !!