Breaking News
Home / Ashtakams / Ganashtakam

Ganashtakam

Eka dantham maha kayam thaptha kanchanna sannibham,
Lambodharam visalaksham Vandeham gana nayakam.

Moungee krishnajina dharam, naga yagnopaveethinam,
Balendu vilasa mouleem , vandeham gana nayakam.

Ambika hrudayanandam mathrubhi paripalitham,
Bhakthapriyam, madonmatham , vandeham gana nayakam.

Chithra rathna chithranga, chithra mala vibhooshitham,
Chithra roopa dharam devam vandeham gana nayakam.

Gaja vakthram , sura sreshtam , karna chamara bhooshitham,
Pasangusa dharam devam vande Gana nayakam.

Mooshikothama maroohya deva asura maha have,
Yodhukamam maha veeryam vandeham gana nayakam.

Yaksha kinnara gandharva sidha vidhyadharai sada,
Sthuyamaanam mahathmaanam, vandeham gana nayakam.

Sarva vigna haram devam sarva vigna vivarjitham,
Sarva sidha pradatharam , Vandeham Gana Nayakam.

Ganashtakamidham punyam bhakthitho ya paden nara,
Vimuktha sarva papebhyo rudhra lokam sa gachathi.

error: Content is protected !!