Breaking News
Home / Mantras / Ganapati suktam

Ganapati suktam

  Ganapati suktam

aa tu na indra kshumantam chitram graabham san grubhaaya |
mahaahastee dakshiNena ||
vidmaa hi tvaa tuvikoormim tuvideshNam tuveemagham |
tuvimaatramavobhi: ||
nahi tvaa shoora devaa na martaaso ditsantam |
bheemam na gaam vaarayante ||
etonvindram stavaameshaanam vasva: svaraajam |
na raadhasaa mardhishanna: ||
pra stoshadupa gaasishacChravatsaama geeyamaanam |
abhi raadhasaa jugurat ||
aa no bhara dakshiNenaabhi savyena pra mrusha |
indra maa no vasornirbhaak ||
upa kramasvaa bhara dhrushataa dhrushNo janaanaam |
adaashooshTarasya veda: ||
indra ya u nu tay asti vaajo viprebhi: sanitva: |
asmaabhi: su tam sanuhi ||
sadyojuvastay vaajaa asmabhyam vishvashchandraa: |
vasheshcha makshoo jarantay ||
gaNaanaam tvaa gaNapatim havaamahay kavim kaveenaam
upamashravastamam |
jyeshTha raajam brahmaNaam brahmaNaspata aa na: shruNvannootibhi: seeda
saadanam ||
ni shu seeda gaNapatay gaNeshu tvaamaahurvipratamam kaveenaam |
na rutay tvatkriyatay kim chanaaray mahaamarkam maghavanchitramarcha ||
abhikhyaa no maghavannaadhamaanaantsakhay bodhi vasupatay sakheenaam |
raNam krudhi raNa krut satya shushmaabhaktay chidaa bhajaa raayay asmaan ||
om shaanti shaanti shaanti:

error: Content is protected !!