Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganapathi Sthavam Stotram

Ganapathi Sthavam Stotram

Mantra

Abheepsithartha sidhyartham poojitho yassurair api,
Sarva vignaschidhe thasmai Ganathipadaya nama., 1

Gananam adhipaschando gajavakthrasthrilochana,
Preetho bhavatu may nithyam varadatha vinayaka., 2

Gajananam ganapathim gunanamalayam param,
Thamdevam girijasoonum vandeham amararchidham., 3

error: Content is protected !!