Breaking News
Home / Mantras / Dwadasa nama panjaram

Dwadasa nama panjaram

Purasthath Keasava pathu, Chakree Jaambu natha prabha,
Paschann Narayana Sankhee Neela jeemootha sannibha., 1

Indheevara dhala shyamo Madhavo oordhwa gadhadhara,
Govindo, Dakshine parswae thanvee Chandra prabho Mahan., 2

Uthare Hala bruth Vishnu, padma kinjalka sannibha,
Agneyaam Aravindhabho musalee madhusoodhana., 3

Trivikrama gadga pani, niryathyam jwalana prabhaa,
Vayavyam Vamano vajri tharunadhithya deepthimaan., 4

Eesanyaam Pundareekabha Sridhara pattasayudha,
Vidhyuth prabho Hrishikeso hyavachyam disi mudhgari., 5

Hrud padme Padmanabho may sahasra arka sama prabha,
Sarvayudha sarva Shakthi sarvagna sarvatho mukha., 6

Indra kopa sangasa pasa hastho aparajitha,
Sa bahaya antharam deham vyapya Damodhara sthitha., 7

Yevam sarvathra machidhram nama dwadasa panjaram,
Pravishtoham na may kinchith bhayamasthi kadachana., 8

Bhayam nasthi kadhachana om nama ithi.

error: Content is protected !!