Breaking News
Home / Arati / durga arati

durga arati

jaya ambe gouree, maiyyaa jaya shyaamaa gouree
tumako nisa dina dhyaavata (2)
hari brahmaa shivajee
jaya ambe gouree | 1 |
maaMga sindoora viraajata Teekou mRugamada kou, maiyyaa…
ujjvala se doU nainaa (2)
chandra vadana neekou
jaya ambe gouree | 2 |
kanaka samaana kalevara raktaambara raaje, maiyyaa…
raktapuShpa gala maalaa (2)
kaNThahaara saajai
jaya ambe gouree | 3 |
kehari vaahana raajata khaDga khappara dhaaree, maiyyaa..
sura nara munijana sevata (2)
tinake dukha haaree
jaya ambe gouree | 4 |
kaanana kuNDala shobhita naasaagre motee, maiyyaa…
koTika chandra divaakara (2)
raajata sama jyotee
jaya ambe gouree | 5 |
shumbha nishumbha vidaare mahiShaasura ghaatee, maiyyaa…
dhoomra vilochana nainaa (2)
nisadina madamaatee
jaya ambe gouree | 6 |
chaNDa muNDa doU maare shoNita beeja hare, maiyyaa…
madhu kaiTabha saMhaare (2)
sura bhayaheena kare

brahmaaNee rudraaNee tuma kamalaaraanee, maiyyaa…
aagama nigama bakhaanee (2)
tuma shiva paTaraanee
jaya ambe gouree | 8 |
chouMsaTha yogini gaavata nRutya karata bhairo, maiyyaa…
baajata taala mRudaMgaa (2)
aura baajata Damaroo
jaya ambe gouree | 9 |
tuma ho jaga kee maataa tuma hee ho bharataa, maiyyaa…
bhaktana kee du:kha harataa (2)
sukha saMpatti karataa
jaya ambe gouree | 1

0 |
bhujaa chaara ati shobhita vara mudraa dhaaree, maiyyaa…
manavaaMChita phala paavata (2)
sevata nara naaree
jaya ambe gouree | 11 |
kaMchana thaala viraajata agara kapoora baatee, maiyyaa…
bhaalaketu meM raajata (2)
koTi ratana jotee
jaya ambe gouree | 12 |
ambejee kee aaratee jo koI nara gaavai, maiyyaa…
kahata shivaananda swaamee (2)
sukha saMpatti paavai
jaya ambe gouree | 13 |

error: Content is protected !!